Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogi
Antti Kela

Sales Executive, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Signicat ja T-rank aloittavat yhteistyön tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisessa

Signicatin tarjoaa tosiasiallisten edunsaajien tunnistamiseen ainutlaatuisen ja kansainvälisen ratkaisun, joka voi olla ratkaisevassa asemassa, kun haetaan vaikeaselkoista ja tärkeää UBO-tietoa yritysasiakkaan KYB-prosessissa.

# Mikä on UBO?

UBO on lyhenne sanoista Ultimate Beneficial Owner ja tarkoittaa luonnollisia henkilöitä, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat yritystä tiettyjen kriteerien mukaisesti.

# Miksi sinun pitäisi tunnistaa UBO?

Kansainvälisessä talousrikollisuuden torjunnassa eri maat ovat yhdessä päättäneet, että rahoituspalveluiden tarjoajien (kuten pankkien) on tunnistettava henkilöt, joilla on huomattava määräysvaltaa liiketoiminnassa ennen kuin liiketoimintasuhde yritysasiakkaan kanssa voi alkaa.

Tätä valvontaprosessia kutsutaan nimellä CDD (Customer Due Diligence), KYC (Know Your Customer) tai KYB (Know Your Business). Eurooppalaiset AML-direktiivit ja kansalliset lait edellyttävät tämän käyttöä yrityksiltä.

# Mistä tunnistat UBO:n?

Euroopassa, jossa rahanpesun estämisen direktiivin (AML) käyttö on arkipäivää, voivat yritykset tunnistaa UBO:t laskemalla organisaation henkilöiden integroidut omistusosuudet tai äänioikeudet.

Henkilöitä, joiden integroitu omistusprosentti ylittää tietyn kynnyksen, pidetään UBO:na. "Integroitu" tarkoittaa sitä, että omistusosuudet omistusrakenteen eri tasoilla kerrotaan keskenään. Tyypillinen kynnysarvo UBO-yrityksille EU:ssa on 25 % integroitu omistus.

Alla oleva kuva havainnollistaa, kuinka integroitu omistus voidaan laskea.

Organisaation oikeudellisesta muodosta riippuen omistajia voivat olla yksi tai useampi yksityinen (luonnollinen) henkilö tai muu organisaatio tai näiden yhdistelmä. Jos organisaation (osittain) omistaa toinen organisaatio, kysymys omistajuudesta toistaa itseään ja niin edelleen. Tässä esimerkissä henkilön C integroitu omistusprosentti organisaatiossa A on 40 % x 35 % = 14 %.

# Miksi UBO:n tunnistaminen on niin vaikeaa?

Yllä kuvattu esimerkki integroidusta omistajuudesta näyttää yksinkertaiselta, mutta tietyn henkilön vallan määrän ymmärtäminen organisaatiossa voi olla huomattavasti monimutkaisempaa.

Osakkeiden omistuksen lisäksi on tarkasteltava osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. Tällä tavalla voidaan määrittää osakkeenomistajan todellinen vaikutusvalta organisaatiossa. Lisäksi omistusprosentit voivat joskus antaa harhaanjohtavan kuvan osakkeenomistajan kyvystä vaikuttaa äänestyksen tulokseen.

Otetaanpa esimerkki, jossa vähemmistöäänioikeudelliset henkilöt (henkilö C, D, E vain 2 % A:n osakkeista) voivat käytännössä silti määrätä kaikkien mahdollisten äänestysskenaarioiden lopputulokset organisaatiossa.

Globaalit omistusrakenteet ovat usein monimutkaisia, ja niissä on monia tasoja, polkuja ja ketjuja. Yllä oleva esimerkki osoittaa, että omistusosuudet näissä rakenteissa voivat antaa harhaanjohtavan kuvan henkilön todellisesta kyvystä vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Kahden prosentin omistuksesta huolimatta henkilöt C, D ja E voivat silti vaikuttaa kaikkiin mahdollisiin äänestysskenaarioihin organisaatiossa.

Toinen haaste liittyy yrityksen ulkomaisiin osakkeenomistajiin.

Näissä tapauksissa UBO-tunnistustiedot tulee hakea eri rekistereistä eri maissa. Tämän lisäksi Euroopan maiden kansalliset lait käyttävät erilaisia ​​määritelmiä UBO:lle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että integroidun omistuksen laskeminen riippuu sovelletuista paikallisista määräyksistä.

Eri UBO-määritelmät vaikuttavat integroidun omistajuuden laskemiseen, mikä johtaa erilaisiin tuloksiin.

Joillakin organisaatioilla taas ei ole osakkeenomistajia, jotka täyttävät UBO:n kynnyskriteerit. Näissä tapauksissa hallituksen jäsenet tai operatiiviset johtajat tunnistetaan UBOiksi.

Kaiken kaikkiaan UBO-tunnistaminen on monimutkaista. Signicat kuitenkin tarjoaa tähän aidosti globaalin ratkaisun, jossa hyödynnetään T-Rankin tarjoamaa UBO-dataa.

# Miten saat T-Rankin UBO-datan käyttöön?

Signicatin palvelu voidaan liittää organisaatiosi KYB-prosessin osaksi. Näin tosiasiallisten edunsaajien tunnistus hoituu automaattisesti ja yhden markkinoiden parhaimman käytännön mukaisesti.

Rajat ylittävä yritysomistus

Yritysten omistus ei useinkaan tunne rajoja eli omistustahoja voi olla monissa eri maissa. T-Rankilla ja Signicatilla on tarjolla aidosti globaali kattavuus, joka sisältää useita kansainvälisiä tietolähteitä. Näin ollen UBO-tunnistus onnistuu käytännössä lähes kaikissa maailman maissa. Esimerkkejä tietolähteistä ovat julkiset pohjoismaiset yritysrekisterit ja kansainväliset kaupalliset luottotoimistot, kuten Bureau van Dijk.

UBO-tunnistelaskenta vaihtelee rajojen yli

T-Rank tukee erilaisia ​​laskentamalleja. Tämä tarkoittaa sitä, että voit asettaa omat kynnysarvot varmistaen paikallisten määräysten noudattamisen.

UBO:n tunnistaminen vaatii monimutkaisia ​​omistajuuslaskelmia

Eri parametrit ja laskentamenetelmät voivat määrittää, kenellä on todellinen määräysvalta organisaatiossa. T-Rank ja Signicat tarjoavat tosiasiallisten edunsaajien määrittämiseen kaikki olennaiset parametrit (esimerkki alla), mukaan lukien äänivallan.

# Näin taklaat UBO-tunnistushaasteet Signicatin ja T-Rankin avulla:

1. Erilaiset määritelmät eri maissa

  • Signicatin tekninen rajapinta eli API tukee eri ​​maiden laskentamalleja ja tarjoaa kaikki asiaankuuluvat indikaattorit (omistus, äänivalta) yhdenmukaisessa muodossa.

2. Rajat ylittävä yritysomistus

  • Rajapintamme kautta saat tiedot kotimaisista lähteistä (esim. PRH) tai rajat ylittävistä rekistereistä (esim. Bureau van Dijk).

3. Monimutkaiset laskelmat

  • Signicat tukee suoran ja epäsuoran (+ketjutetun) omistuksen ja äänivallan laskentaa.