Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Käyttötapaukset

Yksi alusta AML- ja KYC/KYB-prosessien automatisointiin

Etsitkö ratkaisua, jolla voit automatisoi rahanpesun torjunnan eli AML-pohjaiset KYC- ja KYB-käytännöt? Ota käyttöösi alustamme ja saat pääsyn lukuisiin tunnistusmenetelmiin ja kansainvälisiin henkilöllisyyden tietolähteisiin, joiden avulla voit luoda automatisoidun KYC/KYB-prosessin yrityksesi käyttöön.

Vältä useiden eri toimittajien hallinnasta aiheutuva taakka, alenna kustannuksia minimoimalla manuaalisen työn määrä ja maksimoi uusien asiakkaiden hankinta.

AML-ohjattu KYC ja KYB

AML, KYC (Know Your Customer) ja KYB (Know Your Business) viittaavat säänneltyjen toimialojen, kuten rahoituspalveluiden, kiinteistönvälittäjien, kryptovaluutantarjoajien, kirjanpitäjien ja lakitoimistojen velvollisuuteen tunnistaa asiakkaansa ja arvioida rahanpesuun liittyviä riskejä. Epäilyttävästä toiminnasta on ilmoitettava viranomaisille.

Kansainväliset rahanpesun vastaiset määräykset ohjaavat KYC- ja KYB-tarkistuksia. Kuudennen AML-direktiivin käyttöönoton myötä vaatimukset ovat yksityiskohtaisempia ja yhdenmukaistettuja eri maiden välillä.

Silti monet säännellyt toimialat kokevat haasteelliseksi AML-lähtöisten KYC- ja KYB-käytäntöjen noudattamisen. Yrityksillä on jo nyt vaikeuksia rahanpesun torjuntatoimien kanssa, puhumattakaan niihin liittyvien prosessien automatisoinnista.

Haastava tehtävä, joka ei lopu koskaan

Deloitten vuonna 2020 tekemän tutkimusraportin mukaan riippuvuus manuaalisista prosesseista ja tietojen puutteellisuus tai huono laatu olivat pankkien suurimpia haasteita rahanpesun vastaisten toimien hallinnassa. Jopa 62 % vastaajista ilmoitti, että riittämätön tai vanhentunut tekniikka AML-yhteensopivuusvelvoitteiden hoitamiseksi oli heidän suurin haasteensa. Mielestämme suurimmat haasteet markkinoilla AML-pohjaisten KYC- ja KYB-käytäntöjen suhteen ovat:

 • Kuinka käsitellä vaatimustenmukaisuuden ja konversiolukujen välistä kompromissia?
 • Kuinka luoda luotettava automatisoitu ratkaisu, joka vähentää manuaalisen työn määrää ja alentaa kustannuksia?
 • Kuinka luoda yhteensopiva ratkaisu, joka mukautuu jatkuvasti kehittyviin paikallisiin AML:n käytäntöihin ja kansainvälisiin vaatimuksiin?
 • Kuinka hallita useita teknologiatoimittajia, jotka toimittavat "palan palapeliin" AML-yhteensopivuudesta ja KYC/KYB-toiminnasta?

Mitkä ovat tyypilliset KYC- ja KYB-toiminnot?

KYC- ja KYB-prosessit koostuvat neljästä ydintoiminnosta:

 • Asiakastiedot, joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa yksilöllisesti (kuten nimi tai henkilötunnus). Tiedot tarkastetaan luotettavista lähteistä. Lisäksi "ruudun toisella puolella" oleva henkilö tunnistetaan etänä - onko henkilö todella se, joka hän väittää olevansa?

 • Tässä vaiheessa haetaan luotettavista lähteistä lisää asiakastietoja, jotka toimivat sisältönä seuraavaan vaiheeseen: riskien arviointiin.

  • KYC:n osalta esimerkkejä tästä vaiheesta ovat mm. osoitteen tarkistaminen luotettavaa lähdettä vastaan, tarkitus onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilö (PEP) ja sanktiotilan tarkistaminen.
  • KYB:n osalta organisaation omistus-, valvontarakenne ja UBO:t (lopulliset tosiasialliset edunsaajat/omistajat) on määritettävä ja tarkistettava luotettavista lähteistä.
  • Sekä KYC:n että KYB:n osalta varojen ja varallisuuden lähde on myös tarkistettava.
  • EDD:n osalta on haettava perusteelliset tiedot luotettavasta lähteestä.
 • Aiemmin kerätyt tiedot käydään lävitse ja asiakkaan riskiprofiili määritellään. Riskiluokitukseen vaikuttavat monet erilaiset parametrit: asiakaskokonaisuuden tyyppi tai rakenne, tarjottavan tuotteen tyyppi, toimiala, maa, PEP tai pakotteen tila sekä läpinäkyvyys ja maine.

 • KYC ja KYB eivät ole kertaluontoisia toimintoja, jotka suoritetaan vain kerran. Asiakkaan tiedot ja riskit on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Tämä edellyttää aiemmin haettujen tietojen ja mahdollisten muutosten aktiivista seurantaa. KYC- ja KYB-tietojen lisäksi myös rahaliikennettä on seurattava ja arvioitava jatkuvasti.

Tässä on paljon mietittävää, joten tutustu palveluumme!

Kattavan palvelumme avulla voit automatisoida KYC/KYB-prosessisi. Saat käyttöösi lukuisia digitaalisia tunnistusmenetelmiä ja kansainvälisiä henkilöllisyyden tietolähteitä. Näin pystyt aina noudattamaan AML-määräyksiä. Saat meiltä kaikki työkalut kattamaan yrityksesi paikalliset ja kansainväliset tarpeet ja voidaksesi rakentaa juuri sinun yrityksellesi sopivan ratkaisun. Vähennä useiden eri toimittajien hallinnasta aiheutuvaa taakkaa, vähennä kustannuksia minimoimalla manuaalisen työn määrää ja maksoi uusien asiakkaiden hankinta.

 • Tarjoamme alustallamme kattavan valikoiman luotettavia henkilöllisyyden tietolähteitä. Palvelumme kattaa sähköisen henkilöllisyyden (eID), henkilöllisyystodistusten varmennuspalvelun (eIDV) ja rekisterihaut. Voimme auttaa sinua valitsemaan sopivat tietolähteet perustuen seuraaviin seikkoihin: 1. riskiperusteiseen lähestymistapasi, 2. sovellettavat säädökset, 3. haluttu loppukäyttäjän mukavuus ja 4. kustannukset.

 • Tarjoamme erilaisia etätunnistusratkaisuja. Kätevin niistä on sähköinen henkilöllisyys tai eID. Hallitukset sekä pankit ovat luoneet sähköisiä henkilötunnuksia, jotka tarjoavat varmennettuja henkilöllisyystietoja. Alustamme tarjoaa integroinnin yli 30 eID-tunnukseen, jotka kattavat useimmat Euroopan maat. Loppukäyttäjän tarvitsee vain kirjautua sisään sovelluksella tai matkapuhelimella ja hän voi jakaa vahvistetut tietonsa yrityksesi kanssa.

  Vaihtoehtoisesti tarjoamme sähköisen henkilöasiakirjan varmennuspalveluita (eIDV). Laadukkaat palvelut henkilöllisyystodistusten turvalliseen skannaamiseen varmennettujen henkilötietojen saamiseksi, henkilöllisyystodistuksessa olevan kuvan ja asiakirjan haltijan kasvojen välisten kasvojen vertailuun (haltijan varmistus) ja elävyyden tarkistamiseen henkilöllisyyspetosten välttämiseksi. Alustamme antaa sinulle pääsyn kaikkiin johtaviin eIDV-tekniikoihin: kuvapohjaiseen, videopohjaiseen, NFC-tekniikkaan sekä biometrisiin tietoihin.

  Jokaisella menetelmällä on oma varmuustasonsa. Voimme auttaa sinua arvioimaan ja valitsemaan oikean menetelmän yrityksesi tarpeisiin.

 • Yhdistämme sinut luotettuihin kolmannen osapuolen rekistereihin, joita voit käyttää:

  • Tarkistamaan käyttäjän antamat henkilöllisyystiedot
  • Rikastamaan käyttäjä- ja organisaatiotietoja
  • Varmistamaan AML/KYC-yhteensopivuuden

  Yritysten osalta API voi tarjota seuraavanlaisia tietoja paikallisista ja kansainvälisistä rekistereistä: haku, perustiedot, roolit, omistusrakenne, UBO, seulonta, valtuutukset ja taloudelliset tiedot.

  Kuluttajille tai yrityksiin liittyville henkilöille API tarjoaa seuraavan tyyppisiä tietoja paikallisista ja kansainvälisistä rekistereistä: osoite, perustiedot, taloustiedot, osoitteen vahvistus ja pankkitilin haltijan tarkastukset.

 • Tarjoamme käteviä sovellusliittymiä alustamme tietolähteiden muutoksien seurantaan. Voit määrittää mitä seurataan, kuinka usein ja mistä lähteestä. API ilmoittaa sinulle vain, mikäli muutoksia tapahtuu.