Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Ota vastaan enemmän asiakkaita ja pysy askeleen edellä huijareita

Luo optimaaliset ja automatisoidut työnkulut maailmanlaajuisten asiakkaiden rekisteröimistä ja seurantaa varten ja varmista petostentorjunta-, KYC/KYB- ja AML-määräysten noudattaminen. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? RiskFlow Orchestrationin avulla voit saavuttaa tämän kaiken.

Edut käyttäjälle

 • Torju talousrikollisuutta

  Minimoi riskit, vähennä petoksia ja noudata viranomaisvaatimuksia.

 • Hyödynnä asiantuntemustamme

  Työskentele yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa varmistaaksesi AML- ja KYC/KYB-määräysten noudattamisen.

 • Ratkaisevan tärkeää tietoa

  Hanki rajapinnan kautta pääsy laajaan määrään henkilöllisyyttä ja riskejä koskevia tietolähteitä.

Miten voit vähentää petosten riskiä ja estää rahanpesua?

Markkinoiden jatkaessa digitalisoitumista on edessä uusia liiketoiminnan haasteita:

 • Kuluttajat haluavat käteviä, nopeita ja varmoja digitaalisia palveluita.
 • Etätunnistaminen on edellytys liiketoiminnan kasvamiselle.
 • Selvitä tarvittavat toimet tiukempien 6AMLD-, GDPR- ja PSD2-vaatimusten täyttämiseksi.
 • Vältä ammattimaiset petokset ja talousrikollisuus.

Hankkiudu huonoista toimijoista eroon jo prosessin alkuvaiheessa

Miten hankkiudutaan eroon huonoista toimijoista jo varhaisessa vaiheessa ilman, että heikennetään hyvien asiakkaiden käyttäjäkokemusta? Miten uuden asiakkaan rekisteröinnin jälkeen voidaan valvoa epäilyttävää toimintaa? Monet yritykset kamppailevat juuri näiden asioiden kanssa useasta eri syystä:

 • Mmiten käynnistät petoksen havaitsemisprosessin ja mitä tietolähteitä tarvitset?

 • Miten varmistat asiakkaiden sujuvan kokemuksen ja kasvatat asiakasmäärää turvallisesti?

 • Miten pysyt ajan tasalla alati kehittyvässä määräysviidakossa?

Määräysten noudattaminen ei onnistu jälkikäteen!

Huomioon otettavaa on paljon: AML, PSD2, SCA, ISO27001, SOC2 ja GDPR. Kaikkien näiden standardien, direktiivien ja määräysten yksityiskohtien ymmärtäminen riittää valvottamaan öisin.

Entäpä, jos voisit hallita alan asiantuntijoiden teknologiavaatimusten noudattamisesta koituvia kustannuksia ja pysyä sääntely-ympäristön kehityksessä mukana?

Asiantuntijamme ovat edelläkävijöitä datan järjestelyssä digitaalista identiteettiä, asiakkaiden rekisteröitymistä ja petosten torjuntaa varten. Heidän vuosikymmenten yhteenlaskettu kokemuksensa auttaa sinua juuri näissä asioissa.

Tee oikeita valintoja oikeaan aikaan RiskFlow Orchestration!

Kaikki RegTech eli määräys- tai sääntelyteknologia yhdeltä luukulta!

Ydintuotteemme, RiskFlow Orchestration, sisältää kaksi lisätuotetta:

 1. Case Manager: tunnista riskit ja petosten yritykset välittömästi ja tarkasta yksittäiset tapaukset sujuvasti.
 2. AML Transaction Monitoring: reaaliaikainen tapahtumien valvontajärjestelmä auttaa pysymään valppaana petoksia ja rahanpesua koskevien tietojen osalta.

Katso tunnetun asiantuntijamme Andy Leen lyhyt RiskFlow Orchestration -esittely:

Päästä vain sopivat asiakkaat sisään

Oleellisinta on toivottaa hyvät asiakkaat tervetulleeksi ja hankkiutua eroon huonoista jo alkuvaiheessa. Hyödynnä riskejä koskevaa dataa kun päätät kuka sopii asiakkaaksesi ja kenen kanssa ei kannata jatkaa eteenpäin.

Hanki digitaalista asiakastietoa, jolla voit määrittää AML-riskit ja suodattaa huonot toimijat pois mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyödyntämällä vesiputousmallin periaatteita. Edistyksellisen RegTech-ratkaisumme ansiosta maksat henkilöllisyys- ja riskitiedoista vain silloin, kun tarvitset niitä:

 • Ota käyttöön kehittyneet vesiputousmenetelmät: havaitse epänormaali ja epärehellinen toiminta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja maksa kattavasta datasta ainoastaan silloin, kun tarvitset sitä.

 • Suunnittele, optimoi ja automatisoi riskien hallintaan liittyvät työnkulut omien tarpeidesi ja käyttötapaustesi mukaan.

 • Tutustu asiakkaisiisi varhaisessa vaiheessa käyttämällä useita riskien ja petostentorjunnan tietolähteitä.

RiskFlow Orchestration eri toimialoilla

Kehittyvän sääntely-ympäristön kanssa ajan tasalla pysyminen on keskeinen asia säännellyillä toimialoilla toimiville yrityksille. Tutustu, miten seuraavilla toimialoilla säästettiin aikaa ja rahaa käsittelemällä AML- ja KYC/KYB-prosesseja asianmukaisella tavalla:

 • Skenaario: kansainvälisellä korttiyrityksellä oli tarve automatisoida KYB/AML-prosessit ja uusien kortin myöntäjien turvatarkistukset Euroopassa.

  Ratkaisu: Signicatin ratkaisussa järjestetään pääsy viiteen petostentorjuntatyökaluun, kolmeen KYB-palveluun ja viiteen henkilöllisyyden varmentamismenetelmään.

  Tulos: KYB-prosessin asiakaskohtainen kesto on 20 sekuntia usean päivän sijaan.

 • Skenaario: kansainvälisessä verkkokasinoyrityksessä oli tarve automatisoida verkkopelaajien käyttäjiksi rekisteröityminen, jotta pystyttäisiin helpottamaan laajenemista uusille markkinoille.

  Ratkaisu: Signicatin ratkaisussa järjestetään KYC-toimintojen, pelaajaksi rekisteröitymisen ja todennuksen työkulut ja varmistetaan, että nimi, ikä, osoitetiedot ovat oikeat ja ajantasaiset.

  Tulos: pelaajat rekisteröidään nopealla ja käyttäjäystävälllisellä tavalla. Yritys voi laajentaa toimintaansa uusille säännellyille markkinoille vain 2–3 viikon ajassa.

 • Skenaario: verkossa toimivassa kansainvälisessä vedonlyöntiyrityksessä tarvittiin optimoitu asiakkaaksi rekisteröimisprosessi. Prosessin tuli auttaa petosten havaitsemisessa ja olla kustannuksiltaan kilpailukykyinen.

  Ratkaisu: Signicatin ratkaisussa automatisoidaan pelaajien käyttäjiksi rekisteröiminen useilla maantieteellisillä alueilla ja tunnistetaan petokset sekä bonusten väärinkäyttäjät varhaisessa vaiheessa.

  Tulos: Tunnistettiin 20 % hakijoista mahdollisiksi bonusten väärinkäyttäjiksi. Tunnistettiin 12 % hakijoista olemassa oleviksi asiakkaiksi, joiden osalta ei edellytetä KYC-tarkistuksia, joten rekisteröimisen kokonaiskustannukset jäivät pienemmiksi.

 • Skenaario: kansainvälisellä maksulompakkoyrityksellä oli tarve automatisoida KYC-tarkistukset optimoidakseen asiakkaiden rekisteröitymisen.

  Ratkaisu: Signicatin orkestrointiratkaisu auttoi luomaan monta maata kattavat työnkulut, joiden avulla on mahdollista toimia useilla eri markkinoilla. Prosessin osana otettiin käyttöön uusia datalähteitä.

  Tulos: KYC-hyväksyntäarvo nousi 27 prosentista 56 prosenttiin vain yhden kuukauden kuluessa.

Runsaasti tietolähteitä

Kun muodostat yhteyden RiskFlow Orchestration-rajapintaan yhden integrointipisteen kautta, saat käyttöösi runsaasti tietolähteitä. Opastamme mitä lähteitä sinun kannattaa valita sopivaan ratkaisuun:

 • Pääsy yli 100 tietolähteeseen maailmanlaajuisesti.
 • Integraatio yhden rajapinnan kautta.
 • Nykyisten ja uusien tietolähteiden integroiminen työnkulkuun.
 • Mahdollisuus päivittää uusilla tietolähteillä.
 • Lopputuloksena on normalisoitua dataa.

Lisävälineitä riskikartoituksen avuksi

 • Laitteen profilointi ja tunnistus
 • IP-profilointi
 • Sähköpostin profilointi
 • Mobiiliprofilointi
 • Mobiilivalidointi
 • Osoitteen maantieteellinen sijainti ja vahvistus
 • Negatiivinen data
 • Nopeus- ja assosiaatiotarkastukset
 • Geopaikannuksen poikkeamat
 • Riskien tuloskortti