Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Älä menetä hyviä asiakkaita huonon perehdytyksen vuoksi

Saavuta saumaton ja turvallinen käyttöönotto, lisää asiakastyytyväisyyttä, paranna vaatimustenmukaisuutta ja minimoi petokset yhden integraatiopisteen kautta.

RiskFlow, mahtava RegTech-alusta, jolla on pääsy yli 200 tietopalveluun.

Ainutlaatuiset edut

RiskFlow muuttaa vaatimustenmukaisuuden kilpailueduksi.

 • Asiakaskokemuksen parantaminen

  Lakkaa menettämästä hyviä asiakkaita huonon perehdytyksen vuoksi.

 • Lisää toiminnan tehokkuutta

  Älä kamppaile monimutkaisten sääntöjen noudattamisen kanssa

 • Kiihdytä liiketoiminnan tuloksentekoa

  Muuta työnkulun pullonkaulat eduksesi.

 • Käyttöönottoprosentti parani

  11 prosenttiyksikköä
 • Vähensi petoksia

  50%
 • Tee täysi KYB

  9 sekunnissa
Hyväksy aidot asiakkaat

Virtaviivaista KYC- ja KYB-toiminnot henkilöllisyyden todentamiseen, sääntöjen noudattamiseen ja petosten ehkäisyyn, kasvattaen sisäänottoprosentteja.

Automatisoi koko asiakaspolku sisäänotosta jatkuvaan riskienhallintaan ja tarjoa poikkeuksellinen asiakaskokemus.

 • Keskustelemme juuri sinun tarpeistasi ja haasteistasi ja tarjoamme yksilöllisiä suosituksia, jotka on räätälöity markkinoillesi, toimialallesi ja oikeudenkäyttöalueellesi.

 • Räätälöimme RiskFlow'n juuri sinun tarpeidesi mukaan. Varmistamme, että ratkaisu vastaa tavoitteitasi aina konfiguroinnista integrointiin.

 • Autamme automatisoimaan koko asiakaspolun rekisteröinnistä jatkuvaan riskienhallintaan kivuttomasti ja saumattomasti. 

Paranna vaatimustenmukaisuutta ja optimoi toimintaa

Ei enää vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia. Sano hyvästit ärsyttäville ja tehottomille järjestelmille.

Hyödynnä yli 200 riski- ja identiteettilähdettä tehokkuuden maksimoimiseksi.

 • Perehdymme syvällisesti ainutlaatuisiin tarpeisiisi ja -haasteisiisi ja annamme henkilökohtaisia suosituksia prosessiesi virtaviivaistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. 

 • Ymmärrämme, että jokainen yritys on erilainen. Räätälöimme RiskFlow'n niin, että se sopii täydellisesti olemassa olevaan liiketoimintaasi, hienosäädetyistä määrityksistä saumattomaan integrointiin.

 • RiskFlow mullistaa operatiivisen tehokkuuden. Alustan avulla tiimisi voi työskennellä älykkäämmin automatisoimalla manuaalisia tehtäviä ja tarjoamalla reaaliaikaisia suorituskykytietoja.  ”Vendor Management as a Service” -palvelumme poistaa sinulta kaikkien toimittajien hallinnoinnin taakan.

Kiihdytä liiketoimintasi tuloksentekoa

Saavuta optimaaliset tulokset muuttamalla työnkulut pullonkauloista vahvuuksiksi.

Maksimoi kasvu, minimoi petokset, vähennä kustannuksia ja mahdollista liiketoiminnan laajentuminen uusille markkinoille ja yli rajojen.

 • Integroi saumattomasti nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin, nopea käyttöönotto ja vähäiset häiriötekijät yhden API:n ansiosta. Lyhennä sovelluskehitysaikaa ja aloita toiminta nopeasti minimaalisella koodauksella.

 • RiskFlow tarjoaa reaaliaikaisia analyysejä ja näkemyksiä mahdollisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi, mikä edistää ennakoivaa päätöksentekoa.

 • Lopeta rahan menettäminen. Räätälöimme ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi ja annamme sinulle täyden hallinnan vankalla järjestelmällä, joka optimoi liiketoiminnan suorituskyvyn ja maksimoi kannattavuuden.

Tee oikeita valintoja oikeaan aikaan RiskFlow Orchestration!

Kaikki RegTech eli määräys- tai sääntelyteknologia yhdeltä luukulta!

Ydintuotteemme, RiskFlow, sisältää kaksi lisätuotetta:

Case Manager: tunnista riskit ja petosten yritykset välittömästi ja tarkasta yksittäiset tapaukset sujuvasti.

AML Transaction Monitoring: reaaliaikainen tapahtumien valvontajärjestelmä auttaa pysymään valppaana petoksia ja rahanpesua koskevien tietojen osalta.

Säästä aikaa ja rahaa digitaalisten tietojen avulla

Hanki digitaalista asiakastietoa, jolla voit määrittää AML-riskit ja suodattaa huonot toimijat pois mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyödyntämällä vesiputousmallin periaatteita. Edistyksellisen RegTech-ratkaisumme ansiosta maksat henkilöllisyys- ja riskitiedoista vain silloin, kun tarvitset niitä.

 • Ota käyttöön kehittyneet vesiputousmenetelmät: havaitse epänormaali ja epärehellinen toiminta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja maksa kattavasta datasta ainoastaan silloin, kun tarvitset sitä.

 • Suunnittele, optimoi ja automatisoi riskien hallintaan liittyvät työnkulut omien tarpeidesi ja käyttötapaustesi mukaan.

 • Tutustu asiakkaisiisi varhaisessa vaiheessa käyttämällä useita riskien ja petostentorjunnan tietolähteitä.

RiskFlow Orchestration eri toimialoilla

Kehittyvän sääntely-ympäristön kanssa ajan tasalla pysyminen on keskeinen asia säännellyillä toimialoilla toimiville yrityksille. Tutustu, miten seuraavilla toimialoilla säästettiin aikaa ja rahaa käsittelemällä AML- ja KYC/KYB-prosesseja asianmukaisella tavalla:

 • Skenaario: kansainvälisellä korttiyrityksellä oli tarve automatisoida KYB/AML-prosessit ja uusien kortin myöntäjien turvatarkistukset Euroopassa.

  Ratkaisu: Signicatin ratkaisussa järjestetään pääsy viiteen petostentorjuntatyökaluun, kolmeen KYB-palveluun ja viiteen henkilöllisyyden varmentamismenetelmään.

  Tulos: KYB-prosessin asiakaskohtainen kesto on 20 sekuntia usean päivän sijaan.

 • Skenaario: kansainvälisessä verkkokasinoyrityksessä oli tarve automatisoida verkkopelaajien käyttäjiksi rekisteröityminen, jotta pystyttäisiin helpottamaan laajenemista uusille markkinoille.

  Ratkaisu: Signicatin ratkaisussa järjestetään KYC-toimintojen, pelaajaksi rekisteröitymisen ja todennuksen työkulut ja varmistetaan, että nimi, ikä, osoitetiedot ovat oikeat ja ajantasaiset.

  Tulos: pelaajat rekisteröidään nopealla ja käyttäjäystävälllisellä tavalla. Yritys voi laajentaa toimintaansa uusille säännellyille markkinoille vain 2–3 viikon ajassa.

 • Skenaario: verkossa toimivassa kansainvälisessä vedonlyöntiyrityksessä tarvittiin optimoitu asiakkaaksi rekisteröimisprosessi. Prosessin tuli auttaa petosten havaitsemisessa ja olla kustannuksiltaan kilpailukykyinen.

  Ratkaisu: Signicatin ratkaisussa automatisoidaan pelaajien käyttäjiksi rekisteröiminen useilla maantieteellisillä alueilla ja tunnistetaan petokset sekä bonusten väärinkäyttäjät varhaisessa vaiheessa.

  Tulos: Tunnistettiin 20 % hakijoista mahdollisiksi bonusten väärinkäyttäjiksi. Tunnistettiin 12 % hakijoista olemassa oleviksi asiakkaiksi, joiden osalta ei edellytetä KYC-tarkistuksia, joten rekisteröimisen kokonaiskustannukset jäivät pienemmiksi.

 • Skenaario: kansainvälisellä maksulompakkoyrityksellä oli tarve automatisoida KYC-tarkistukset optimoidakseen asiakkaiden rekisteröitymisen.

  Ratkaisu: Signicatin orkestrointiratkaisu auttoi luomaan monta maata kattavat työnkulut, joiden avulla on mahdollista toimia useilla eri markkinoilla. Prosessin osana otettiin käyttöön uusia datalähteitä.

  Tulos: KYC-hyväksyntäarvo nousi 27 prosentista 56 prosenttiin vain yhden kuukauden kuluessa.

Tapaustutkimus

Yksi Euroopan johtavista maksuratkaisujen tarjoajista käyttää RiskFlow'ta asiakkaiden käyttöönotossa.

RiskFlow'ta käytetään maksualustaa käyttävien pk-yritysten suurten asiakasmäärien KYB:n tarkastusten automatisoimiseen.

  Skenaario

  Jokainen KYB-tarkistus oli hyvin aikaa vievä eikä se ollut skaalautuva. Automatisoidun prosessin tarve oli suuri. 

  Ratkaisu

  Signicatin RiskFlow-ratkaisun käyttöönotto, jossa automatisoidut ja räätälöidyt työnkulut käsittelevät KYB:tä, KYC:tä, AML:ää, petoksia ja riskejä.

  Tulos

  Käyttöönottoprosessi on nopea, säästää aikaa ja rahaa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.  
  Täydellisen KYB:n suorittaminen pk-yritykselle kestää 9 sekuntia (päivien sijasta), automaattinen läpäisyaste on 80 % ja KYB:n läpäisyaste 87 %.