Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten

Signicat in ICT magazine: Veilige ontsluiting online diensten

# Signicat helpt de digitale overheid

De overheidssector digitaliseert in hoog tempo en de online dienstverlening aan inwoners en bedrijven groeit. Om dit te faciliteren moeten burgers en bedrijven veilig kunnen inloggen bij (semi)publieke organisaties.

Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Door de Wet digitale overheid (Wdo) dienen identificatiemiddelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau te worden gebruikt. Verder moeten burgers en ondernemers ook vanuit het buitenland kunnen inloggen. Hierbij is het van cruciaal belang dat gegevens op een veilige en integere manier worden uitgewisseld.

De Signicat Identity Broker zorgt ervoor dat organisaties nu en in de toekomst kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving.

Het volledige artikel in het ICT magazine leest u hier.