Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Over ons

Signicat Voorwaarden

Bij Signicat staat vertrouwen en beveiliging voorop. Onze algemene- en gebruiksvoorwaarden beschrijven de wederzijdse rechten en plichten die noodzakelijk zijn voor een veilige samenwerking. Zo wordt online zakendoen goedkoper, gemakkelijker en veiliger.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Signicat Identity Broker en eHerkenningsmakelaar. De algemene voorwaarden beschrijven de afspraken tussen Signicat en de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Bekijk Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn altijd van toepassing indien u gebruik maakt van onze eHerkenningsmakelaar. U kunt hier de gebruiksvoorwaarden van eHerkenning inzien.

Gebruiksvoorwaarden eHerkenning

De Gebruiksvoorwaarden eHerkenning zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Pas na het accepteren van deze voorwaarden mag u gebruik maken van het netwerk van eHerkenning.

Gebruiksvoorwaarden eHerkenning

Disclaimer

Connected Information Systems B.V. (Kamer van Koophandel 24444001), hierna te noemen Signicat, verleent u hierbij toegang tot signicat.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Signicat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Signicat spant zich in om de inhoud van signicat.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op signicat.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Signicat en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Signicat, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.