Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Use cases

Eén platform voor het automatiseren van AML, KYC en KYB processen

Sluit aan op ons platform en krijg toegang tot tal van identificatiemethoden en internationale registers om uw KYC/KYB-processen te automatiseren.

Werk niet langer met allerlei leveranciers, verlaag kosten door de hoeveelheid handmatig werk te verminderen en maximaliseer uw conversieratio voor de onboarding van nieuwe klanten.

AML-gedreven KYC en KYB activiteiten

AML (Anti Money Laundering), KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business) verwijzen naar de verplichting van gereguleerde organisaties zoals financiële dienstverleners, brokers, cryptocurrency platformen, accountants en advocatenkantoren om de identiteit van klanten te verifiëren en op continue basis hun witwasrisico's te monitoren. Bij het vinden van verdachte activiteiten, moeten ze dit melden bij de autoriteiten (FIU-Nederland). Vanuit de internationale wet- en regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (AML/Wwft) moeten er KYC en KYB controles worden uitgevoerd. Sinds de introductie van de zesde AML richtlijn zijn de vereisten gedetailleerder dan ooit en internationaal beter op elkaar afgestemd.

Toch worstelen veel gereguleerde organisaties met de naleving van de door AML/Wwft opgelegde werkwijzen voor KYC en KYB. Het uitvoeren van de antiwitwasmaatregelen vinden ze al lastig genoeg, laat staan het automatiseren van gerelateerde processen.

Een uitdagende taak die nooit af is

Volgens een onderzoeksrapport van Deloitte (2020) behoorden voor banken afhankelijkheid van handmatige processen en gebrekkige/ontoereikende gegevens tot de grootste uitdagingen bij het beheren van een AML-complianceprogramma. Maar liefst 62% van de respondenten gaf aan dat ze onvoldoende/verouderde technologie beschouwden als hun grootste uitdaging wat betreft het naleven van de AML wetgeving. Dit sluit aan bij wat wij zien als grote uitdagingen in de markt als het gaat om AML-gedreven KYC en KYB processen:

 • Hoe ga je om met de trade-off tussen compliance en conversieratio?
 • Hoe creëer je een betrouwbare geautomatiseerde oplossing die de hoeveelheid handmatig werk beperkt en de kosten verlaagt?
 • Hoe creëer je een oplossing die zich aanpast aan de continu veranderende lokale en internationale AML-vereisten?
 • Hoe beheer je op efficiënte wijze alle verschillende technologieleveranciers, die allemaal een deel van de oplossing bieden?

Terug naar de basis: Wat zijn typische KYC en KYB activiteiten?

Kort gezegd, bestaan KYC en KYB uit vier kernactiviteiten:

 • Hierbij worden de unieke identiteitsgegevens (zoals naam en BSN nummer) van de klant verzameld en geverifieerd aan de hand van betrouwbare bronnen. Bovendien wordt de person "aan de andere kant van het scherm" op afstand geïdentificeerd - is deze persoon daadwerkelijk wie hij of zij claimt te zijn?

 • Tijdens deze stap wordt extra klantinformatie opgehaald uit betrouwbare bronnen, wat als input dient voor de risico analyse.

  • Voor KYC zijn voorbeelden van deze stap het verifiëren van een adres via een betrouwbare bron of het screenen van de persoon op PEP/sanctielijsten.
  • Voor KYB moeten de eigendoms- en zeggenschapstructuur en UBO's (uiteindelijke begunstigden) van een organisatie worden vastgesteld en geverifieerd aan de hand van betrouwbare bronnen.
  • Voor zowel KYC als KYB moet de bron van vermogen worden geverifieerd.
  • Voor EDD, kan meer diepgaande informatie worden opgehaald uit een betrouwbare bron.
 • De verzamelde informative wordt herzien en het risicoprofiel van de klant wordt opgesteld. Het risico kan worden beïnvloed door veel verschillende parameters: type/structuur van de entiteit, type aangeboden product, branche, land, PEP/sanctiestatus en de transparantie en reputatie.

 • KYC en KYB zijn geen eenmalige activiteiten, die alleen tijdens de klantonboarding worden uitgevoerd. Klantinformatie en risicoprofielen moeten continu up-to-date worden gehouden. Het is dus een vereiste dat wijzigingen worden verzameld en gecontroleerd. Naast KYC- en KYB-gegevens moeten ook financiële transacties voortdurend worden gemonitord en beoordeeld.

Dat is nogal wat... sluit aan op het Signicat-platform!

Met ons uitgebreide platform kunt u KYC/KYB processen automatiseren inclusief alle kernactiviteiten. U krijgt toegang tot tal van digitale identificatiemethoden en internationale registers waarmee u kunt voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit AML/Wwft. Alle tools die u nodig heeft om te voldoen aan de lokale en internationale behoeften van uw organisatie. Elimineer de last van het werken met allerlei leveranciers, verlaag de kosten door de hoeveelheid handmatig werk te minimaliseren en maximaliseer uw conversieratio voor de onboarding van nieuwe klanten.

 • We bieden op ons platform een reeks betrouwbare bronnen voor het verzamelen van identiteitsgegevens, varierend van elektronische identiteiten (eID's), ID-document verificatie (eIDV), en nationale en commerciële registers. Wij kunnen u adviseren welke bronnen te gebruiken op basis van (1) uw op risico gebaseerde benadering, (2) toepasselijke wet- en regelgeving, (3) gewenst gebruikersgemak en (4) kosten.

 • Signicat biedt verschillende oplossingen voor identificatie op afstand. De meest gebruiksvriendelijke zijn ongetwijfeld eID's. Elektronische identiteiten worden uitgegeven door nationale overheden en banken en leveren geverifieerde identiteitsgegevens. Via ons platform kunt meer dan 30 eID's integreren waarmee u de meeste Europese landen kunt dekken. De eindgebruiker logt eenvoudig in met een app of mobiele telefoon en kan zijn geverifieerde identiteitsgegevens delen met uw organisatie.

  Als alternatief bieden we oplossingen voor ID-document verificatie (eIDV). Hiermee kunt u op een veilige manier identiteitsdocumenten scannen om geverifieerde identiteitsgegevens op te halen, gezichtspatronen vergelijken tussen de afbeelding op het document en de documenthouder (houderverificatie) en "liveness" controles uitvoeren om identiteitsfraude te voorkomen. Via ons platform krijgt u toegang tot alle toonaangevend eIDV-technieken: op basis van beeld, video en NFC-technologie.

  Elke methode heeft zijn eigen mate van identiteitszekerheid. Signicat kan u helpen bij het evalueren en kiezen van de juiste methode voor uw use cases.

 • Signicat geeft u toegang tot diverse betrouwbare registers via één API. Deze registers kunt u gebruiken om identiteitsgegevens op persoonlijk of organisatorisch niveau te valideren en te verrijken. Denk aan een naam, adres, financiële informatie en PEP/sanctielijsten - of zakelijke rollen, eigendom, autorisaties en uiteindelijke begunstigden (UBO) voor B2B-doeleinden.

 • Voor het monitoren van veranderingen in de KYC en KYB gegevens bieden we op ons platform een aparte API. U kunt elf configureren wat u wilt controleren, hoe vaak en van welke bron. De API zal u vervolgens alleen informeren als er wijzigingen optreden.