Tillförlitlig digital identitet för en säkrare värld

Tusentals företag använder Signicats API:er för att leverera betrodda digitala kundupplevelser över landsgränserna.

Signicat Digital Identity Platform

Identitetsverifiering

Försäkra dig om att du vet vem du har att göra med. Kundpplevelse och efterlevnad (KYC och AML) möts i en helt digital identitetsverifieringslösning som använder elektroniska ID (eID) och ID-dokumentskanning.

Validering av identitet

Berika och validera kunddata med ytterligare attribut som adress och telefonnummer. Upprätthåll efterlevnad, inklusive screening mot sanktionslistor, eller bekräfta någons roll i en organisation.

Säker autentisering

Få engagemang med friktionsfri, flexibel autentisering till dina digitala kanaler eller appar. Byt ut lösenord och låt dina kunder logga in med elektronisk identitet, SMS eller e-post OTP eller biometrisk skanning, baserat på den nödvändiga säkerhetsnivån.

Elektronisk signering

e-signeringslösning som du kan bygga in i dina befintliga arbetsflöden och affärsapplikationer samtidigt som du tillhandahåller de strängaste nivåerna av säkerhet och efterlevnad. Digitalisera signering av även de viktigaste eller känsligaste dokumenten med verifierade elektroniska signaturer, inklusive identitetsverifiering.

Gränsöverskridande digital identitet

Digital Identity Lifecycle-funktionalitet som drivs av vår Identity Hub. Det är ett plattformslager som kopplar Signicat-kunder till ett brett utbud av elektroniska identiteter, attribut, uppslagningar och mer från hela Europa.

mobile-two-factor-authentication
Expresslösning [EN]

Börja koda nu

mobile-two-factor-authentication

Utvecklarvänliga Express-API: er passar enklare användningsfall med en omfattande miljö inklusive verktyg, instrumentpaneler och dokument för att få dig att koda på några minuter.

Passport-identity-scan
Företagslösning

Skräddarsydda lösningar för företag

Passport-identity-scan

Behöver du den högsta nivån för efterlevnad och support? Vi konsulterar dig om konfiguration för att passa även de mest komplexa användningsfallen. Låt oss diskutera dina behov.

e-signeringsportal - Börja signera nu

Signera dokument med verifierade elektroniska signaturer i ett enkelt online-gränssnitt - logga in och börja signera.

Byggd för utvecklare

Utvecklarvänligt API för digital identitet

code text editor graphic

Utmärkt dokumentation är bara en liten del av att ge en fantastisk utvecklarupplevelse. Vi tillhandahåller också ett brett utbud av verktyg och tjänster som hjälper dig före, under och efter implementationen.

code text editor graphic

Lita på Signicat

Accelerera din digitala verksamhet

Vi möjliggör en säkrare värld genom att tillämpa finansiella säkerhetsregler och skydda företag och kunder från bedrägerier. Vi främjar teknik mot terrorism, bedrägeribekämpning och penningtvätt. Vi arbetar med kunder kring hållbarhet genom att digitalisera många pappersbaserade processer.

Onboard customer faster icon

Onboarda kunder snabbare

Förbättra konvertering och riskreducering

Build trusted digital relationships icon

Bygg pålitliga digitala relationer

Säkerställ att dina kunder är de de utger sig för att vara genom verifierad identifiering

Grow your digital relationships icon

Utöka dina digitala relationer

Genom säker autentisering

Reduce risk icon

Minska risken, håll dig kompatibel

Hjälper dig att följa AML, KYC, GDPR och PSD2

Bygg pålitliga relationer med dina kunder

Under hela livscykeln för digital identitet - från att onboarda nya kunder till säker inloggning och verifierade elektroniska signaturer - hjälper Signicat dig att driva kundengagemang med de högsta nivåerna av säkerhet, efterlevnad och förtroende.