Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Förlora inte bra kunder på grund av dålig onboarding

Uppnå problemfri och säker onboarding, öka kundnöjdheten, förbättra regelefterlevnaden och minimera bedrägerier, allt genom en enda integrationspunkt.

RiskFlow, den ultimata RegTech-plattformen, med tillgång till över 200 datatjänster.

Unika fördelar

RiskFlow förvandlar regelefterlevnad till en konkurrensfördel.

 • Förbättra kundupplevelsen

  Förlora inte bra kunder på grund av dålig onboarding. 

 • Öka verksamhetens effektivitet

  Sluta kämpa med komplexa efterlevnadsregler. 

 • Snabbare affärsresultat

  Förvandla flaskhalsar i arbetsflödet till drivkrafter.

Kunder över hela världen använder RiskFlow för att förebygga bedrägerier och hantera risker.

Ta emot de genuina kunderna

Effektiv KYC och KYB för identitetsverifiering, regelefterlevnad och bedrägeriskydd ökar onboardingfrekvensen.

Automatisera hela kundresan från onboarding till kontinuerlig riskhantering och erbjud en exceptionell kundupplevelse:

 • Vi diskuterar dina specifika behov och utmaningar och erbjuder personliga rekommendationer som är anpassade till din marknad, bransch och jurisdiktion.

 • Vi skräddarsyr RiskFlow utifrån dina exakta krav. Vi ser till att lösningen stämmer med dina mål, från konfiguration till integration.

 • Vi hjälper till att automatisera hela kundresan från onboarding till kontinuerlig riskhantering, smärtfritt och utan problem

Förbättra efterlevnaden och optimera verksamheten

Inget mer krångel med efterlevnad, säg farväl till irriterande och ineffektiva system.

Utnyttja över 200 risk- och identitetskällor för maximerad effektivitet.

 • Vi går på djupet med dina unika efterlevnadsbehov och utmaningar och ger dig personliga rekommendationer för att effektivisera dina processer och öka produktiviteten.

 • Vi förstår att alla företag är olika. Vi skräddarsyr RiskFlow så att det passar perfekt in i din befintliga verksamhet, från finslipade konfigurationer till smidig integration.

 • RiskFlow revolutionerar din operativa effektivitet. Plattformen gör det möjligt för ditt team att arbeta smartare genom att automatisera manuella uppgifter och ger insikter om prestanda i realtid.  Vår ”Vendor Management as a Service” eliminerar hanteringen av alla leverantörer.

Öka affärsprestandan

Uppnå optimala resultat genom att omvandla arbetsflöden från flaskhalsar till drivkrafter.

Maximera tillväxten, minimera bedrägerier, minska kostnaderna och möjliggöra affärsexpansion på nya marknader och över gränserna.

 • Integrera smidigt i dina befintliga system och processer, med snabb implementering och minimala störningar tack vare ett enda API. Korta ner utvecklingstiderna och kom igång snabbt  med minimal kodning.

 • RiskFlow erbjuder realtidsanalyser och insikter för att identifiera potentiella risker och möjligheter, vilket bidrar till ett proaktivt beslutsfattande.

 • Sluta gå miste om pengar. Vi skräddarsyr en lösning som uppfyller dina exakta krav och ger dig full kontroll med ett robust system som optimerar verksamhetens resultat och maximerar lönsamheten.

Spela rätt ton vid rätt tidpunkt, varje gång: RiskFlow Orchestration!

All er RegTech på en och samma plats!

Huvudprodukten RiskFlow, innehåller ytterligare två produkter:

Case manager: Upptäck risker och bedrägeriförsök i realtid och granska enskilda fall för att få bättre kontroll över ert arbetsflöde.

AML Transaction Monitoring: System för övervakning av transaktioner i realtid för att hålla koll på bedrägerierförsök, AML, och betalningsförmåga.

Spara tid och pengar med datainsikter

Inhämta insikter om digitala kunder för att fastställa risker för AML och filtrera bort oärliga aktörer så snart som möjligt med vattenfallsprinciper. Med vår avancerade RegTech-lösning betalar ni bara för identitets- och riskdata när ni behöver det!

 • Implementera avancerade vattenfallstekniker, upptäck onormala och oärliga beteenden så tidigt som möjligt och betala bara för mer omfattande data när ni behöver det.

 • Utforma, optimera och automatisera era arbetsflöden för risk så att de är anpassade till era specifika behov och krav.

 • Lär känna era kunder på riktigt i ett tidigt skede genom att använda en mängd datakällor för risk- och bedrägeribekämpning.

RiskFlow Orchestration för olika branscher

I reglerade branscher är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad kring föränderliga regelverk. Se hur följande branscher sparade tid och pengar genom att hantera AML och KYC/KYB på ett välstrukturerat sätt.

 • Scenario: Ett internationellt kortföretag behöver automatisera KYB/AML och säkerhetskontroller för nya kortutfärdare i Europa.

  Lösning: Signicats lösning samordnar åtkomsten till 5 verktyg för bedrägeribekämpning, 3 KYB-tjänster och 5 metoder för ID-kontroll.

  Resultatet: KYB-onboarding på 20 sekunder istället för flera dagar.

 • Scenario: Ett internationellt onlinekasino behöver automatisera onboarding för att snabbare expandera till nya marknader.

  Lösning: Signicats lösning orkestrerar KYC för onboarding av spelare och autentiseringsflöden för att se till att namn, ålder, fastställd adress och betalningsförmåga kontrolleras.

  Resultatet: Spelare går igenom onboarding på en snabbt och användarvänligt sätt och företaget kan expandera till nya reglerade marknader på 2–3 veckor.

 • Scenario: Ett internationellt vadhållningsföretag behöver en optimerad onboardingprocess för att upptäcka bedrägerier och minimera kostnader.

  Lösning: Signicats lösning automatiserar onboarding av spelare över ett stort antal globala marknader och identifierar bedrägerier och bonusmissbrukare i ett tidigt skede.

  Resultatet: Identifierade 20 % av de ansökande som potentiella bonusmissbrukare. Identifierade 12 % av de ansökande som befintliga kunder som inte behöver kontroller för KYC, vilket minskar de övergripande kostnaderna för onboarding.

 • Scenario: Ett internationellt företag, som erbjuder digitala plånböcker behöver automatisera KYC-kontroller för att optimera onboarding.

  Lösning: Signicats orkestringslösning hjälpte till att bygga arbetsflöden för flera territorier, som stöd för kunder på ett stort antal marknader och utnyttjade datakällor för att förbättra processen.

  Resultatet: Den genomsnittliga graden av godkända kunder ökade från 27 % till 56 % inom en månad.

Case study

En av Europas ledande leverantörer av betalningslösningar använder RiskFlow för onboarding av kunder

RiskFlow används för att automatisera KYB-kontroller av stora volymer av SME-kunder som använder betalningsplattformen.

  Utmaning

  Alla SME-kunder registrerades manuellt, och varje KYB-kontroll var mycket tidskrävande och inte skalbar. Behovet av en automatiserad process var stort. 

  Lösning 
  RiskFlow från Signicat implementerades, med automatiserade och skräddarsydda arbetsflöden som hanterar KYB, KYC, AML, bedrägerier och risk.

  Resultat
  Onboardingprocessen är snabb, sparar tid och pengar och kunderna är nöjda.  
  Det tar 9 sekunder att köra en fullständig KYB på ett SME-företag (istället för dagar), den automatiserade genomströmningsgraden är 80 % och KYB-passningsgraden är 87 %.