Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Godkänn fler kunder och ligg steget före bedragarna

Orkestrera optimala och automatiserade arbetsflöden för global onboarding av kunder och kundövervakning, och håll koll på antibedrägeribekämpning, KYC/KYB och AML-regleringar. Låter det för bra för att vara sant? RiskFlow Orchestration låter dig göra just detta.

Fördelar

 • Bekämpa ekonomisk brottslighet

  Minimera risken, minska bedrägerier och undvik brott mot regelverk.

 • Dra nytta av vår expertis

  Arbeta med branschexperter för att efterleva AML, KYC/KYB.

 • Insikter som vänder på upp och ner på allt

  Få tillgång till stora mängder datakällor för identitets- och riskhantering genom ett enda API.

Hur minskar man risken för bedrägerier och förhindrar penningtvätt?

Allt eftersom marknader blir mer digitala uppstår det nya utmaningar:

 • Kunder vill ha bekväma, snabba och säkra tjänster, “on-demand”.
 • Krav på ökat behovet av fjärridentifiering, för att skala upp verksamheten.
 • Ta itu med krav för 6AMLD, GDPR, och PSD2.
 • Bekämpa mer systematiska bedrägerier och ekonomisk brottslighet.

Kasta ut oärliga aktörer tidigt i processen

Men hur kastar man ut oärliga aktörer under onboardingflödet utan att det påverkar användareupplevelsen? Och hur övervakar man misstänkt aktivitet när en kund väl kommit ombord? Många företag kämpar med de här problemen av flera olika skäl:

 • Hur skapar man en process som upptäcker bedrägerier och vilka datakällor behöver man?

 • Hur säkerställer man att kunderna fortfarande får en störningsfri upplevelse och därmed genererar intäkter?

 • Hur håller man jämna steg med regelverk som hela tiden förändras?

Regelefterlevnaden kan inte vara något man tänker på i efterhand!

AML, PSD2, SCA, ISO27001, SOC2, GDPR, och listan bara fortsätter. Att sätta sig in i detaljerna i alla dessa standarder, direktiv och förordningar är nog för att göra dig sömnlös.

Men hur vore det om ni kunde hantera kostnaderna för regelefterlevnad med hjälp av teknik från branschexperter och därmed hålla jämna steg med regelverken?

Våra experter är pionjärer inom orkestrering av digital identiteter, onboarding och bedrägerihantering och har årtionden av kombinerad erfarenhet, och kommer att hjälpa er med just detta.

Spela rätt ton vid rätt tidpunkt, varje gång: RiskFlow Orchestration!

All er RegTech på en och samma plats!

Huvudprodukten RiskFlow Orchestration innehåller ytterligare två produkter:

 1. Case manager: Upptäck risker och bedrägeriförsök i realtid och granska enskilda fall för att få bättre kontroll över ert arbetsflöde.
 2. AML Transaction Monitoring: System för övervakning av transaktioner i realtid för att hålla koll på bedrägerierförsök, AML, och betalningsförmåga.

Få en kort presentation av RiskFlow Orchestration från vår välkända expert Andy Lee:

Låt den rätte komma in, det självklara beslutet

Först och främst ska man acceptera de ärliga kunderna och rensa bort resten. Dra nytta av de unika datainsikterna som hanterar digital risk när du välkomnar genuina kunder och sparka ut bedragarna med detsamma.

Inhämta insikter om digitala kunder för att fastställa risker för AML och filtrera bort oärliga aktörer så snart som möjligt med vattenfallsprinciper. Med vår avancerade RegTech-lösning betalar ni bara för identitets- och riskdata när ni behöver det!

 • Implementera avancerade vattenfallstekniker, upptäck onormala och oärliga beteenden så tidigt som möjligt och betala bara för mer omfattande data när ni behöver det.

 • Utforma, optimera och automatisera era arbetsflöden för risk så att de är anpassade till era specifika behov och krav.

 • Lär känna era kunder på riktigt i ett tidigt skede genom att använda en mängd datakällor för risk- och bedrägeribekämpning.

RiskFlow Orchestration för olika branscher

I reglerade branscher är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad kring föränderliga regelverk. Se hur följande branscher sparade tid och pengar genom att hantera AML och KYC/KYB på ett välstrukturerat sätt.

 • Scenario: Ett internationellt kortföretag behöver automatisera KYB/AML och säkerhetskontroller för nya kortutfärdare i Europa.

  Lösning: Signicats lösning samordnar åtkomsten till 5 verktyg för bedrägeribekämpning, 3 KYB-tjänster och 5 metoder för ID-kontroll.

  Resultatet: KYB-onboarding på 20 sekunder istället för flera dagar.

 • Scenario: Ett internationellt onlinekasino behöver automatisera onboarding för att snabbare expandera till nya marknader.

  Lösning: Signicats lösning orkestrerar KYC för onboarding av spelare och autentiseringsflöden för att se till att namn, ålder, fastställd adress och betalningsförmåga kontrolleras.

  Resultatet: Spelare går igenom onboarding på en snabbt och användarvänligt sätt och företaget kan expandera till nya reglerade marknader på 2–3 veckor.

 • Scenario: Ett internationellt vadhållningsföretag behöver en optimerad onboardingprocess för att upptäcka bedrägerier och minimera kostnader.

  Lösning: Signicats lösning automatiserar onboarding av spelare över ett stort antal globala marknader och identifierar bedrägerier och bonusmissbrukare i ett tidigt skede.

  Resultatet: Identifierade 20 % av de ansökande som potentiella bonusmissbrukare. Identifierade 12 % av de ansökande som befintliga kunder som inte behöver kontroller för KYC, vilket minskar de övergripande kostnaderna för onboarding.

 • Scenario: Ett internationellt företag, som erbjuder digitala plånböcker behöver automatisera KYC-kontroller för att optimera onboarding.

  Lösning: Signicats orkestringslösning hjälpte till att bygga arbetsflöden för flera territorier, som stöd för kunder på ett stort antal marknader och utnyttjade datakällor för att förbättra processen.

  Resultatet: Den genomsnittliga graden av godkända kunder ökade från 27 % till 56 % inom en månad.

En överflöd av datakällor

Genom att ansluta till RiskFlow Orchestration-API via en enda integrationspunkt får du åtkomst till ett överflöd av datakällor. Vi kommer att vägleda er bland de olika källorna och hjälpa er att välja det ni behöver för att optimera er integration:

 • Åtkomst till över 100 datakällor världen över.
 • Anslut via ett enda API.
 • Integrera befintliga eller nya datakällor i ert arbetsflöde enkelt.
 • Uppdateras kontinuerligt med nya datakällor.
 • Få ut normaliserad data.

Digital risk och insikter om data – vad erbjuds:


 • Profilering och igenkänning av enheter
 • IP-profilering
 • E-post-profilering
 • Mobil-profilering
 • Mobil-validering
 • Geolokalisering och validering av adress
 • Negativa data
 • Hastighets- och sambandskontroller
 • Avvikelser inom geolokalisering
 • Riskdiagram