Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Upptäck misstänkta transaktioner och förhindra skumraskaffärer

Kundkännedom handlar inte bara om registrering och KYC vid första kontakt, utan snarare om att lära känna kunden genom hela deras digitala livscykel. Genom att använda AML Transaction Monitoring i realtid kan ni identifiera, spåra och reagera på kunders beteenden, allt på en enda plattform.

Fördelar

 • Visualisera era transaktioners arbetsflöden

  Skapa en kontrollcentral för bedrägeri- och riskhanteringsteam.

 • Spåra misstänka beteenden i realtid

  Identifiera AML och transaktioner i ett så tidigt skede som möjligt.

 • Ta bort isolerade datakällor, undvik redundans och spara pengar

  Profilering för AML, bedrägerier och betalningsförmåga i en integrerad plattform.

Den känsliga frågan om efterlevnad av AML

 • Hur upptäcker man misstänkt beteende?
 • Hur förbättrar man processerna för AML och minskar kundfriktion?
 • Hur hanterar man AML över gränser och mellan olika rättsområden?
 • Hur automatiserar man övervakningen av transaktioner?
 • Hur hanterar man kontinuerlig övervakning?

Nyckeln är att upprätta pålitliga och automatiserade arbetsflöden, övervaka transaktionerna och upptäcka allt som sticker ut.

Hitta nålarna i höstacken

Ställ in och hantera regler och parametrar med fokus på att identifiera och granska ”nålarna i höstacken”: kundcase som skulle kunna bli problematiska. Upprätta toleransnivåer gentemot den bredare kundbasen genom berikad data och avancerade algoritmer.

 • Systemet ”lär sig” hur kunderna beter sig. Ärliga kunder är mindre troliga att uppmärksammas för granskning.
 • Övervaka/svartlista eller vitlista era kunder.
 • Vidarebefordra fall till ledningsteam och AMLRO.
 • Skicka dataströmmar till Case Manager för att få insikter i realtid.

Riskbaserad övervakning – vad vi erbjuder

 • Förmåga att konsumera alla uppgifter om transaktioner, såsom insättningar, riskgrupper, med mera.
 • Omfattande bibliotek med regler att välja ut och implementera för aktuella arbetsflöden.
 • Använd kapitalflöden som ett sätt att fastställa AML och risk för RG (RiskGrades) inom en kunds samlade portföljrisk.
 • Kundtransaktioner kan placeras i ”att-göra-listor” för senare åtgärd.
 • Anpassa risktrösklar och villkor för automatiserade åtgärder.
 • Resultaten skickas som en lättare sammanfattning eller i sin helhet.

Expert-teamet från Signicat kommer att vägleda er genom de olika alternativen och reglerna och hur ni får ut det mesta av tjänsten. Medan tjänsten används kan reglerna justeras och ändras, och teamet från Signicat hjälper er vidare med att optimera dem.