Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Alla produkter

Onboarding av kunder med identitetsverifikation

Få klartecken innan du välkomnar nya kunder.

Öppna dammluckorna för de rätta kunderna genom att utföra en automatisk identitetskontroll i realtid, som en del av din digitala onboarding.

Fördelar

 • Full regelefterlevnad

  Uppfyll kraven på KYC och AML vid onboarding.

 • Högre konverteringsfrekvens

  Få fler kunder med bättre UX.

 • Reducera kostnader

  Avlägsna manuella steg i din onboarding.

Stoppa bortfallet...

68% av potentiella kunder hoppar av om onboarding-processen är bristfällig. Manuella steg, komplicerade processer och en förvirrad användarupplevelse gör att de drar.

...med smidig KYC och AML-kompatibel digital onboarding


Effektivisera din onboarding över alla kanaler och gränser och se hur din konverteringsfrekvensen får vind i seglen.

Så här fungerar det

Skaffa en onboarding process som efterlever reglerna genom att automatiskt sortera bort rötäggen i realtid.

1. Verifiera identitet med eID och dokumentskanning
2. Avlägsna diskvalificerade användare med AML-kontroll
3. Berika användardata med registerkontroller
4. Välkomna dina nya kunder!

Verifieringsmetoder

Identitetsverifiering handlar om att hitta bevis på vem en person verkligen är. Signicat tillhandahåller digitala identitetsmetoder för att uppnå detta var som helst i världen, utan mänsklig inblandning.

Våra lösningar är som en à la carte-meny. Välj verifikationsmetoder som passar dina säkerhetsnivåbehov:

 • Tillåt dina kunder att logga in säkert på dina tjänster med nationella eller offentliga eID såsom BankID eller MitID.

  Med hjälp av dessa ytterst säkra metoder får du garanterad sinnesfrid och uppnår högsta nivån av bedrägeriskydd, samtidigt som du ger dina kunder bekväm onboarding.

  Utforska mer!

 • Låter dig på ett säkert sätt skanna internationella identitetsdokument med videobaserade verifieringstekniker och erhålla verifierad identitetsdata i identitetskontrollprocessen.

  Utforska mer!

 • Kontrollera och övervaka kunddata mot ledande nationella och kommersiella register – för både fysiska personer och organisationer.

  Utforska mer!

 • CDD upphör inte när en kund har är identiferad.  Övervaka förändringar i kunddata över tid. 

  Utforska mer!

Finn din lösning

Välj den identitetsverifieringslösning som passar dina affärsbehov.

 • Developer APIs

  Använd Signicat API:er för att bygga säkra, kompatibla identitetslösningar som uppfyller dina krav.

  • Utvecklarvänliga instrumentpaneler för test och produktion
  • API:er för autentisering, ID-säkring, signering och mer
  • Stöder 30+ ID-metoder över hela Europa
  • Uppfyller de strängaste kraven på säkerhet och regelefterlevnad