Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Elektroniska signaturer

Bygg in elektroniska signaturer i dina affärsprocesser

Användare-till-användare, B2C eller B2B – vi har rätt lösning för er. Säg hejdå till krånglig manuell signering.

Vår flexibla, säkra elektroniska signaturlösning är designad för enkelt integreras direkt med dina applikationer, såsom kredithanteringslösningar, kundportaler, dokumenthanteringssystem, eller till och med gränssnitt för webbchatt och hanterar enkla, avancerade eller kvalificerade signaturer utan problem.

Fördelar

 • Bergsäkra avtal

  Försvartbart bevis på genomfört avtal med hjälp av dokumentförsegling, som vida överstiger proceduren med att skriva ut, underteckna och skanna.

 • Högre säkerhet

  Garanterat giltiga signaturer tack vare verifiering med ID eller genom att bygga upp en identitet från grunden.

 • Flera undertecknare, flera dokument, flera metoder

  Flera undertecknare som signerar flera dokument i en och samma process.

Bygg signeringsprocesser med hjälp av våra kraftfulla APIer.

 • Baserat på elektroniska identiteter (eID), med Signicat Sign API.
 • Från grunden med SignatureID, baserat på identitetsverifieringsmetoden VideoID.

Signicat stöder alla typer av e-signaturer, enligt eIDAS

De tre huvudsakliga typerna av elektroniska signaturer enligt eIDAS, SES, AES och QES stöds alla av Signicat. Varje typ representerar en ökad nivå av juridiskt bindande signaturer, välj den som passar dina behov och säkerhetsnivå.

 • För lågriskscenarier. Inga bevis på vem som verkligen skrev under.

  Identitetsmetoder:

  • SMS-OTP, e-post OTP.
  • InkSign, handskriven signatur.

  Certifikat:

  • Inget certifikat.
  • Skyddas av sigill och tidsstämplar från Signicat.
 • Tillförlitlig och verifierad identifiering av undertecknaren, med en unik koppling mellan signatur och undertecknare. Manipuleringssäkra signaturer.

  Identitetsmetoder:

  • Autentiseringsbaserad signering med eID på nivå  "Substantial" eller "High".
  • Identiteten byggs från grunden, eIDV-metoden VideoID kombineras med SignatureID.
  • Tredjepartstjänster som stöder AES (tillhandahålls av vissa eID).

  Certifikat:

  • "One-off" certifikat för undertecknaren.
  • Permanent certifikat för undertecknaren (tillhandahålls av vissa eID's).
  • För autentiseringsbaserad signering; skyddas av sigill och tidsstämplar från Signicat.
 • En QES är en AES som använder en QSCD (Qualified Secure Signature Creation Device), såsom kortläsare eller mobiltelefon och är baserad på ett kvalificerat certifikat. Det kräver användning av en Qualified Trust Service Provider (QTSP) för själva signeringsprocessen. 

  Identitetsmetoder:

  • Identiteten byggs från grunden,  eIDV-metoden VideoID kombineras med SignatureID.
  • "One-off" certifikat utsällda av eID's på nivå "High".
  • Tredjepartstjänster som stöder QES (EstEID, EstEID Mobile, Itsme, BeID, Swisscom QES/nPA).

  Certifikat:

  • "One-off" certifikat; certifikatet sparas inte - ett nytt certifikat utfärdas vid varje signeringstillfälle.
  • Permanent/långtidscertifikat; Signicat hanterar åtkomsten till certifikatutfärdaren och lagrar certifikatet.  

SignatureID, kvalificerade eletroniska signaturer

Enkel och kompatibel onboarding över hela Europa med SignatureID QES.

Läs mer om juridiskt bindande onboarding med QES i fokus.

Vidarebefodran av signaturer

Många gånger skickas kontrakt till enskilda personer som saknar signeringsrättigheter eller för ytterligare underskrifter. Funktionen för vidarebefodran av signaturer säkerställer de aktuella personernas undertecknande avtal och andra dokument. Raskt, säkert och smidigt.