Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Elektroniska signaturer

B2B elektronisk signaturlösning

Flexibel, säker elektronisk signaturlösning, speciellt utformad för att stödja dokumentsignering inom “business-to-business”, utan att manuell hantering eller återställande av signeringsprocesser krävs.

Fördelar

 • Bergsäkra avtal

  Försvartbart bevis på genomfört avtal med hjälp av dokumentförsegling, som vida överstiger proceduren med att skriva ut, underteckna och skanna.

 • Högre säkerhet

  Garanterat giltiga signaturer tack vare verifiering av ID och signeringsrättigheter.

 • Flera undertecknare, flera dokument

  Flera undertecknare som signerar flera dokument i en och samma process, inklusive vidarebefodran.

Kraftfulla affärssigneringsmöjligheter

 • Kärnan i Signicats övergripande erbjudande är möjligheten att verifiera identiteter. Signicat Business Signature erbjuder möjligheten att verifiera att de som signerar dokument är de som de utger sig för att vara - genom elektroniska ID, skanning av ID-papper, OTP och mer.

 • Ett företagscertifikat är ett bevis på att organisationen verkligen står bakom signaturerna och förseglingen. Signicat samarbeter med certifikatutfärdare som hjälper till vid utfärdandet av ett företagscertifikat för organisationen.

 • Många gånger skickas kontrakt till individer som saknar rätten att underteckna, eller som kräver att flera personer skriver under. Möjligheten att vidarebefordra signeringsrätten säkerställer att rätt personer undertecknar avtal och andra dokument.

 • Vi erbjuder CRM-integrationer som gör att du enkelt kan spåra dina signaturer. Vi ansluter till Salesforce och Microsoft Dynamics och kan snabbt lägga till CR-system om det behövs.  

 • Vissa länder har register som listar vilka individer som får skriva under på sin organisations vägnar. Signicat Business Signature erbjuder möjligheten att slå upp dessa data och bygga in dem i dokumenten. 

 • Förutom att utbyta signaturer stöder Signicat även business onboarding. Processen liknar onboarding av privatpersoner men inkluderar ytterligare uppgiftskontroller och sökningar.