Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Alla produkter

Digital Evidence Management – pålitliga bevis på vem som gjorde vad och när

Var förberedd på en revision av transaktionsdata eller medgivandemeddelanden.

Med skärpta regler och behovet av att uppfylla tuffare revisionskrav, är det nödvändigt för många verksamheter att ha en digital process för lagring och hantering av data och samtycke på plats.

Fördelar

 • Pålitliga bevis

  Erhåll pålitliga bevis på vem som gjorde vad och när.

 • Uppfyll regelkraven

  Hantera revisioner på ett snabbt och säkert sätt.

 • Spara tid och pengar

  Gör dig av med dyrt manuellt arbete.

Vad är Digital Evidence Management?

Är du nyfiken på hur vår service för säker lagring och hantering av medgivandedata och transaktionsdata kan göra hela skillnaden?

 • Signicat erbjuder en service för revisionshantering. Vi tillhandahåller bevis på digitala transaktioner, medgivande, när betalningar eller händelser har inträffat och vem som var inblandad.

 • Vi hanterar bördan av att lagra, validera och skydda data och meddelanden.

 • Du kan hantera revisioner och inspektioner på ett snabbt och säkert sätt, för att säkerställa att tvister tas om hand, klagomål löses, reklamationer hanteras och incidenter rapporteras.

 • Vi ser till att att det tidskrävande och manuella arbetet med att finna omtvistade objekten och bevisa innehållet avlägsnas.

 • DEM kan användas i alla länder och på alla marknader.

 • DEM kan användas vid revision av identitetsverifikationer, autentisering och signering, och täcker därmed kundens hela digitala resa.

DEM i praktiken

Vad ingår i Digital Evidence Management från Signicat?

 • Signicat erbjuder lagring av stora volymer data under lång tid på ett säkert sätt. Kunden bestämmer vilken data som ska lagras och hur länge.

 • Signicat fungerar som en databehandlare, vi ser inte den lagrade datan, kunden äger och kontrollerar datan och kan lägga till, hämta och ta bort.

 • Vi tillhandahåller verktyg för effektiv realtidssökning. Du kan söka på både systemlevererad data och användarlevererad data.

 • Vi förseglar och säkrar kritiska dataelement genom att lägga till en kvalificerad tidsstämpel på meddelande/medgivande och ämne (användare). Element valideras vid hämtning.

 • Signicat planerar att erbjuda ett “Evidence Certificate” som kan fås på begäran, i form av en förseglad PDF-fil.

DEM scenarier

DEM är användbart i många olika sammanhang:

  • När inträffade en betalning?
  • Vilken betalningskanal användes, nätbank, app, konto till konto?
  • Innebar betalningen att SCA (Strong Customer Authentication) användes?
  • Medgivande
  • Informationsrättigheter
  • Rätten att bli bortglömd
  • Hämta händelser relaterade till KYC och AML.
  • Spåra och hitta bevis på bedrägeriförsök och aktivt hindra att de sker.
  • Etablera klagomålsbehandlingsmekanismer.