Skip to main content

Produkter

Identitetsmetoder

Koppla upp dig mot världens största identitetshub via ett API och få tillgång till ett brett utbud av elektroniska identiteter, tillhörande attribut, registerkontroller och mycket mer från hela Europa.

Optimera din kundresa

Våra lösningar hjälper dig att identifiera dina kunder på ett enkelt, säkert och kompatibelt sätt – för varje steg av kundresan och över alla kanaler och gränser.

  • En komplett lösning som täcker kundens hela digitala identitetförlopp.

  • Framtidssäker tillväxt med 30+ identitetsmetoder och mer än 250 experter på digital identitet.

  • Inbyggt stöd för kundkännedom, penningtvätt, PSD2 SCA och mycket mer.

  • Från basala till strikta tillitsbehov- bara lugn, vi hjälper dig.

  • Enhetliga API:er, utökade utvecklarresurser och erfarna supportteam.

  • Vi överträffar de strängaste kraven för säkerhet och skydd - du kan lita på oss.