Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressmeddelande

Signicat lanserar Sign Portal: en kraftfull självbetjäningslösning för elektronisk signering, särskilt anpassad för den nordiska marknaden

Signicat Sign Portal ingår i Signicats portfölj av elektronisk signering som riktar sig till en marknad som väntas växa till USD 5,5 miljarder år 2023.

Signicat, det betrodda digitala™ identitetsföretaget, tillkännager i dag lanseringen av Signicat Sign Portal, en effektiv självbetjäningslösning för elektronisk signering för företag som vill säkerställa elektroniska signaturer på ett tillförlitligt och verifierat sätt.

Webbaserade och mobilvänliga Sign Portal, som först lanseras i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ombesörjer säker elektronisk signering av kontrakt, avtal och andra viktiga dokument och ersätter långsamma och dyrbara pappersbaserade signeringsprocesser hos företag. Signicat Sign Portal validerar undertecknarens identitet med hjälp av elektroniska identiteter såsom BankID i Sverige och Norge, NemID i Danmark och Finnish Trust Network (FTN) i Finland för digital tillförlitlighet på högsta nivå.

Tillägget av Sign Portal till Signicats portfölj för elektronisk signering ger en snabb och lätthanterlig lösning för små och medelstora organisationer och andra som behöver en elektronisk signeringslösning med stöd för ad-hoc och regelbunden signering av dokument utan behov av integration. För de som har mer komplexa signeringsbehov har Signicat en plattform för företagssignering som integreras med företagsprogram och organisationens befintliga arbetsflöden.

”Det är betydligt säkrare att signera med en elektronisk identitet jämfört med e-postbaserad verifiering, eller med 'en kråka på skärmen' för att identifiera undertecknaren”, säger Signicats vd Asger Hattel. ”Något som många inte förstår är att ett maskinskrivet namn i ett kontrakt som levereras via e-post inte alltid håller i en domstol. Elektronisk identitetsbaserad signering ger rättsligt bindande bevis för att signaturen på dokumentet kommer från avsedda personer.”

Genom Sign Portals PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) format får företag ytterligare bevis för vilket dokument som signerats, av vem, när det signerades och med vilken metod.

Signicat Sign Portal uppfyller företags omedelbara behov av elektronisk signering och går fort att sätta upp. Via det användarvänliga gränssnittet kan företagen övervaka elektroniska signeringsprocesser och bibehålla en överblick över dokument som har signerats av motparten eller signeringsbegäranden som ännu inte slutförts. Motparten kan bekvämt signera dokumenten på en mobil enhet eller dator med sitt eID.

Marknaden och efterfrågan på elektroniska signaturer har växt exponentielltdå organisationer söker effektiviseringar med följden att fler processer digitaliseras och automatiseras. I rådande COVID-19-tider har elektroniska signeringslösningar blivit en viktig funktion eftersom pappersbaserade lösningar inte kan tillämpas under rådande omständigheter.