Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressmeddelande

Försäkringsbolaget If, ledande inom P&C, utökar sitt avtal med Signicat till flera europeiska marknader som en direkt följd av framgångsrikt samarbete i Norden.

Signicat stärker Ifs kundverksamhet i de baltiska länderna genom sin marknadsledande lösning för kundautentisering.

Signicat, den ledande leverantören inom digitala identitetslösningar, som samarbetet med If Insurance i över tio år i Finland, Sverige, Norge och Danmark, utökar nu samarbetet till de nya marknaderna Estland, Litauen och Lettland.

If, med över 3,8 miljoner företagskunder och privatkunder i Norden och Baltikum är ett av regionens största försäkringsbolag. If hanterar över 1,4 miljoner ärenden årligen, där framgången för Ifs gränsöverskridande verksamhet är baserad på kontinuerlig innovationen av verksamheten. If har investerat kraftigt i digitala kundkanaler på grund av ökade krav från kunder och regelefterlevnadskrav.

”År 2020 var en vändpunkt för oss där användningen av elektroniska kundkanaler växte betydligt inom alla kundsegment. Vikten av att kunna interagera med våra kunder digitalt blev därefter ännu viktigare för vår verksamhet” säger Mihails Galuška, Global Product Manager från “Identity Insurance and Access Management” på If Insurance. "Signicat har varit vår tjänsteleverantör sedan 2009 och det var ett naturligt för oss att välja Signicats lösning i Baltikum eftersom tillförlitligheten och tjänsteutbudet är viktigt för oss och våra kunder."

Signicat har levererat säkra kundautentiseringslösningar till If under många år. En av de viktigaste fördelarna med Signicats teknik är, till skillnad från konkurrenterna, dess internationellt skalbara och säkra lösningar. Signicats plattform täcker digitala identitetstjänster och elektroniska signeringstjänster i hela Europa och följer strikta lagkrav. Användningen av digitala identiteter för säkra kundinloggningar stöder företag som If, som behöver hantera risker, minska bedrägerier och bygga upp förtroende hos sina kunder online.

“Sedan vi började använda Signicats autentiseringstjänster i Norden har vi ökat vårt kundengagemang och vår kundnöjdhet” berättar Galuška. "Vi har också fått miljontals digitala kontaktpunkter, vilket gör att vi kan samla in bättre data och få insikter om våra kunders behov."

Signicat, ett av Europas 1000 snabbast växande bolag enligt Financial Times, stöder små till stora företag med säkra metoder för kundsamarbete inom det digitala området. Signicat förvärvade nyligen den spanska pionjären inom digital identitet, Electronic Identification och den litauiska leverantören av elektroniska signeringar Dokobit, för att ytterligare stärka företagets ledande ställning på den europeiska RegTech -marknaden. Med Signicats geografiska täckning och snabba expansionsambitioner har företag möjlighet att skaffa nya kunder snabbare än någonsin tidigare. Dessutom kan kunderna få tillgång till företagets produkter och tjänster via säkra och användarvänliga kanaler.

Under de senaste åren har Signicat investerat i utökad geografisk täckning av sina tjänster och If är ett bra exempel på en kund som vi tillhandahåller autentisering till i flera länder, med ett enda kontrakt, säger Asger Hattel, VD för Signicat. "Vi är tacksamma över att vårt långvariga samarbete med If nu kommer att expandera till de baltiska länderna."