Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogg

Patientupplevelsen är lika viktig för vården som köpupplevelsen är för e-handeln

Pandemin har fått oss konsumenter att i högre utsträckning utföra tjänster och ärenden digitalt. Vårdgivare har därför, likt de flesta andra branscher, tvingats digitalisera sig snabbare än planerat för att möta patienternas förväntningar. Signicat är experter på digitala identifieringsprocesser och hjälper både lokala och globala vårdgivare att förenkla den digitala patientresan.

BankID har funnits länge i Sverige och är idag en självklar del av svenskens vardag. I Europa har många länder liknande metoder, men varje elektroniskt ID är unikt för det enskilda landet. Detta skapar tekniska och kostsamma utmaningar för vårdgivare som är verksamma i flera länder. Med hjälp av Signicats digitala identitetslösningar kan landspecifika metoder samlas och erbjudas från ett och samma ställe.

– Med oss får vårdgivaren ett fullt ut integrerat system från en och samma leverantör – en kontakt, ett kontrakt och ett tekniskt interface. Vi erbjuder ett 30-tal olika ID-lösningar som kombinerar elektroniska id-metoder med biometri, dokumentscanning och elektronisk signering. Tillsammans med oss får vårdgivaren tillgång till de metoder de behöver för olika marknader och för att optimera den digitala patientresan, säger Pontus Andersson, Country Manager Sverige, Signicat.

En integrerad digital process gör det även lättare för vårdpersonal att validera patientuppgifter samt ta fram och hantera information om patienterna. När patienter också på förhand kan interagera med hjälp av onlineformulär, möjliggör det också en bättre patientservice vid fysiska besök.

# Viktigt att det är enkelt från första kontakten

Innovationstakten inom vården har ökat, vilket har resulterat i en mängd nya digitala tjänster och lösningar. Detta har skapat ett komplexare ekosystem där det blir viktigare än någonsin att skapa en bra upplevelse för både patient och vårdgivare. Signicats teknik kopplar samman vårdapplikationen med patientens valda ID-metod och adderar adressuppgifter. På så sätt förifylls information automatiskt vid digital inloggning. Resultatet blir en snabbare, säkrare och smidigare upplevelse.

– Att kunna utföra ärenden digitalt tas idag för givet. Som vårdgivare behöver man hänga med i utvecklingen genom att göra det så säkert och enkelt som möjligt. Kraven på användarvänlighet ökar. När du är sjuk och söker vård är du extra angelägen om att det ska vara enkelt. Om inloggningen känns krånglig eller osäker är risken stor att du vänder sig till en annan vårdgivare. En enkel och smidig digital patientresa är nyckeln. Konkurrensen ökar och det gäller att både kunna attrahera och behålla sina patienter. Patientupplevelsen kommer att bli lika viktig för vården som köpupplevelsen är för e-handeln, säger Pontus Andersson.

# Säkerheten i fokus

Säkerheten är självklart lika central som upplevelsen, både för vårdgivare och patient.

– Signicat är, som ett av ytterst få företag i Europa, certifierat som en så kallad QTSP (Qualified Trust Service Provider) enligt eIDAS-förordningen. För våra kunder är detta en kvalitetsstämpel och ett bevis på att våra tjänster stödjer de strikta säkerhetskrav som de behöver uppfylla. Vi har varit verksamma sedan 2006 och är marknadsledande inom digitala identitetslösningar i Europa. Vi har byggt upp förtroende från över 6.000 kunder inom hårt reglerade branscher, som dagligen förlitar sig på våra tjänster, och ser det därför som ett naturligt steg att ytterligare stödja vårdsektorn med säkra lösningar för den digitala resan, avslutar Pontus Andersson.