Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogg

2022, året då det papperslösa kontoret slutligen realiserades

Efter 47 år ser det ut som om vi äntligen kan säga adjö till papper, även de viktigaste.

Visste du att idén om ett papperslöst kontor föddes redan 1975? Det var när en Business Week-artikel förutspådde att kontor skulle bli papperslösa, efter att de första dataterminalerna introducerades.

Snabbspolning fram till 2022, och datorer har blivit en förlängning av våra händer, men vi kan inte tyckas bli av med papper. Även helt digitala valutor har blivit vanliga, men vi räcker ofta efter papper när vi vill dokumentera något vi kommit överens om.

Elektroniska signaturer blir dock vanligare och orsaken till detta är enkel: det är bekvämt. Och det är enkelt och sparar tid. Det finns helt enkelt ingen anledning att skriva ut, skanna, signera, skanna och skicka några dokument när du kan hantera hela processen digitalt.

Det är inte konstigt att det finns ett stort antal lösningar för elektronisk signering. Det som många av dessa levererar är helt enkelt en signatur på en skärm, eller engångskod till mobiltelefon eller email, vilket styrker att signatören var i kontroll av mobiltelefonen eller e-postkontot koden skickades till.

Det är därför signering av viktiga dokument har varit, och många gånger fortfarande är, pappersbaserad. Du kan ansöka om lån till en bostad digitalt, men din bank kommer sannolikt att be dig att träffas ansikte mot ansikte för att underteckna dokumenten. Eller så kan du bjuda på en fastighet via e-post eller SMS, men för kontraktet måste du fortfarande dyka upp någonstans med ett ID. Många juridiska handlingar kräver fortfarande en handskriven signatur.

Det är dessa situationer när du verkligen behöver veta vem som undertecknade dokumentet som har lämnats i väntan på ... något magiskt som skulle göra det möjligt för parterna att fastställa den nödvändiga nivån av förtroende utan att någonsin möta ansikte mot ansikte.

Verifierade elektroniska signaturer förändrar spelet. Kontrakt, avtal och andra viktiga dokument kan undertecknas med hjälp av en verifierad digital identitet (eID), såsom BankID i Norge och Sverige, eller MitID i Danmark, eller teknologier som verifierar signatörens identitetsdokument och till och med kopplar det med en selfie- eller videointervju för att säkerställa att personen är den de säger att de är. Detta eliminerar tvivel om vem som har undertecknat dokumentet, eller när.

Bara tidsbesparingarna är enorma när du inte längre behöver schemalägga möten för att underteckna kontrakt, eller skicka dem via e-post och låta den andra parten gå igenom en besvärlig utskrifts-sign-scan-skicka-rutin.

Låt oss göra år 2022 till året då till och med de viktigaste pappren försvinner från våra skrivbord.