Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Användningsfall

Klar för avfärd när din onboarding för affärskunder når nya höjder med InstantKYB

Signicates banbrytande InstantKYB-lösningar automatiserar onboardingprocesser för företagskunder med enhetliga arbetsflöden för oöverträffad effektivitet, minskad risk och regelefterlevnad - allt på samma gång.

Verifiera organisationen, identifiera och kontrollera UBO:er och förstå hur kontrollstrukturen ser ut på några sekunder.

InstantKYB bygger på RiskFlow Orchestration från Signicat.

Fördelar

 • Allt är automatiserat

  Alla flöden är automatiska, inget manuellt arbete inblandat.

 • Skräddarsydda efter lokala regelverk

  Lätt att expandera, verka på flera marknader och ändå följa lokala regelverk.

 • Riskbedömning

  Unik riskbedömning som filtrerar bort oönskade användare tidigt i onboarding-processen.

Mästra företagskännedom på ett helt nytt sätt med arbetsflöden från Signicat

Att automatisera processer för KYB kan vara knepigt, är du osäker på vad du ska inkludera i din onboarding? Oroa dig inte, vi har koll!

Våra färdigbyggda arbetsflöden hämtar och sammanställer all information som behövs för att hantera onboarding och regelefterlevnad vid onboarding av affärskunder, oavsett land, jurisdiktion eller bransch, genom att kombinera Signicats produkter för identitetsverifiering och riskhantering. 

Vi bygger flödena, du integrerar dem i dina befintliga affärsprocesser.

Sju vitala steg, som sträcker sig från hantera initial dataförbättring för KYB, till organisations- och ägarverifiering samt utförande av PEP/Sanktionskontroller. Allt du behöver för att ta dig i mål.

 • Filtrera ut falska ansökningar tidigt i onboardingen för affärskunder med dataförbättring, granska mobilnummer, e-postadresser och hantera IP-bedrägerier. Allt innan den faktiska organisationsverifieringen börjar. 

 • Automatisk insamling av information från företagsregistret, baserat på organisationsnamn och nummer.

 • Identitetsverifiering av sökanden/representanten genom identitetverifieringsmetoder.

 • Har representanten befogenhet att utföra funktioner för organisationens räkning?

 • Identifiera och undersök UBO:er, aktieägare, styrelseledamöter och direktörer samt kontrollstruktur.

 • Genomför fullständig KYC eller screening av UBO:er och andra intressenter. Du bestämmer vilken typ av information du behöver inhämta.

 • Genomför riskgranskningar för AML-efterlevnad och PEP/sanktionslistor för alla intressenter.

Vi erbjuder InstantKYB i fem europeiska länder

Färdigbyggda arbetsflöden i Norge, Sverige, Finland, Danmark samt Nederländerna.

Alla arbetsflöden är specialanpassade för att passa perfekt till varje land, vilket säkerställer att giltiga metoder för identitetsverifiering används och att lokala föreskrifter för bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering efterlevs.

Våra lokala experter står till ert förfogande, för att säkerställa att ni får tillgång till de arbetsflöden som passar era affärsbehov!

Vi transformerar onboarding

Studien "The Total Economic Impact of Signicat", utförd av Forrester Consulting, visar hur Signicat markant har förbättrat onboarding för fem stora bolag.

Resultat

 • Mer än en ekonomisk vinning, det definierar en förändring i företagens framgångar i stort.

 • Från krånglig till smärtfri upplevelse - det var förvandlingen som alla bolag upplevde. 

 • Stärkt säkerhet inom företagen och ökat förtroende bland intressenter och ägare.