Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Användningsfall

En plattform för automatisera anti-penningtvätt (AML), kundkontroll (KYC) och verksamhetkontroll (KYB)

Letar du efter en lösning som kan automatisera dina KYC- och KYB-drivna penningtvättsprocesser? Använd vår plattform och få tillgång till ett överflöd av identifieringsmetoder och internationella identitetsdatakällor för att skapa en automatiserad KYC/KYB-process.

Eliminera bördan av att hantera flera leverantörer, sänk kostnaderna genom att minimera mängden manuellt arbete och maximera dina konverteringsfrekvenser för att få nya kunder.

AML-driven KYC och KYB

AML, KYC (Know Your Customer) och KYB (Know Your Business) refererar till reglerade branscher såsom finansiella tjänsteföretag, fastighetsmäklare, kryptovalutaleventörer, revisorer och advokatfirmor och deras skyldighet att identifiera sina kunder och löpande värdera risken att de bedriver penningtvätt. De måste rapportera till myndigheten (Finansinspektionen) om de upptäcker misstänkt aktivitet. Internationella penningtvättsregleringar ligger till grund för KYC- och KYB-kontroller. Med introduktionen av det sjätte penningtvättsdirektivet är kraven mer detaljerade än tidigare och bättre förankrade mellan länder.

Trots det kämpar många reglerade branscher för att följa AML-drivna KYC-och KYB-processer. De kämpar själva med att efterleva penningtvättsregler, och än mer med att automatisera relaterade processer.

En utmaning som aldrig tar slut

Enligt en rapport, utförd 2020 av Deloitte , var beroendet av manuella processer och bristfällig/felaktig data bland de svåraste utmaningarna när de skulle hantera ett efterlevnadsprogram för AML. Till och med 62 % av de tillfrågade angav att otillräcklig/föråldrad teknologi för att hantera AML-efterlevnad var den största utmaning de stod inför.

Detta motsvarar vad vi ser som stora utmaningar på marknaden när det gäller AML-drivna KYC- och KYB-processer:

 • Hur hanterar man avvägningen mellan regelefterlevnad och konverteringsgrad?
 • Hur skapar man en pålitlig automatiserad lösning som minimerar manuellt arbete och reducerar kostnaden?
 • Hur skapar man en lösning som efterlever regler, anpassar sig till ständigt förändrade “best practises” och internationella krav för AML?
 • Hur hanterar man teknikleverantörer, som alla levererar en pusselbit, för att hantera regelefterlevnad och KYC/KYB-aktiviteter?

Vad är typiska KYC- och KYB-aktiviteter?

På hög nivå består KYC-och KYB-processer av fyra kärnverksamheter:

 • Här hämtas detaljer som unikt identifierar kunden (såsom namn och personnummer) från kunden och verifieras mot tillförlitliga källor. Dessutom identifieras personen "på andra sidan skärmen" på distans, är personen verkligen den han eller hon utger sig för att vara?

 • Under detta steg hämtas utökad kundinformation från pålitliga datakällor som ger ytterligare information inför nästa steg, riskbedömningen.

  • För KYC kan man till exempel verifiera en adress hos en pålitlig datakälla eller granska om en person är politiskt exponerad (PEP) eller finns med på en sanktionslista.
  • För KYB kan man till exempel kontrollera ett företags ägar-och kontrollstruktur och verkliga huvudmän (UBO på engelska).
  • För KYC och KYB måste både källan till finansiering och förmögenhet verifieras.
  • För EDD måste mer djupgående information hämtas från pålitlig källa.
 • Den tidigare insamlade informationen granskas, och kundens riskprofil skapas. Risk kan påverkas av många olika parametrar: kundenhetstyp/struktur, typ av erbjuden produkt, branschområde, land, PEP/sanktionsstatus samt transparens och rykte.

 • KYC och KYB är inte engångsaktiviter som bara behöver utföras under onboarding . Kundinformation och risk ska hållas uppdaterad löpande, vilket kräver att ändringar i tidigare hämtade data behöver övervakas. Utöver KYC- och KYB-data behöver även finansiella transaktioner övervakas och utvärderas löpande.

Det är mycket att hantera på egen hand...använd Signicats plattform istället!

Med hjälp av vår omfattande plattform kan du automatisera dina KYC/KYB-processer och hantera alla kärnverksamheter. Du får tillgång till en rad digitala identifieringsmetoder och internationella identitetsdatakällor för att hantera regelefterlevnad för penningtvätt. Alla verktyg du behöver för att bygga en lösning som täcker ditt företags nationella och internationella behov finns tillhanda. Eliminera bördan av att hantera flera leverantörer, sänk kostnaderna genom att minimera mängden manuellt arbete och börja maximera dina konverteringsfrekvenser för att få nya kunder.

 • Signicat erbjuder ett omfattande utbud av tillförlitliga identitetsdatakällor på vår plattform, allt från BankID (eID), ID-dokumentverifieringstjänster (eIDV) och registersökningar. Vi kan ge dig råd om vilka källor som passar dina behov baserat på din (1) riskmetod, (2) tillämpliga regler (3) önskad slutanvändarvänlighet och (4) kostnad.

 • Signicat erbjuder olika lösningar för identifiering på distans. Den bekvämaste lösningen är utan tvekan en elektronisk identitet eller eID. Dessa elektroniska ID har skapats av nationella myndigheter och banker, och tillhandahåller verifierad identitetsdata. Vår plattform erbjuder integration till mer än 30 eID som täcker de flesta europeiska länder. Slutanvändaren loggar helt enkelt in med en app eller mobiltelefon och kan dela sin verifierade data med ditt företag.

  Alternativt erbjuder Signicat elektroniska dokumentidentifieringstjänster (eIDV). Högkvalitativa tjänster för att säkert skanna ID-dokument för att erhålla verifierade identitetsdata, jämföra ansiktsmönster mellan bilden i ID och dokumentinnehavaren (innehavarverifiering) och utföra liveness-kontroller för att undvika identitetsbedrägerier. Vår plattform ger dig tillgång till alla ledande eIDV-tekniker: videobaserad, bildbaserad, NFC-teknik och 3D "face match". 

  Varje metod erbjuder sin egen säkerhetsnivå. Signicat kan hjälpa till med att utvärdera och välja rätt medod för dina affärsbehov.

 • Signicat ansluter dig till betrodda datakällor, såsom till exempel SPAR, som du kan använda för att:

  • Verifiera identitetsinformation från användaren
  • Utöka användar-och företagsinformation
  • Hantera regelefterlevnad kring AML/KYC

  För företag kan vårt API tillhandahålla följande typer av information från nationella och internationella register: sökning, grundläggande information, roller, ägarstruktur, huvudmän, kontroller, auktoriseringar och finansiell information.

  För konsumenter eller företagsrelaterade individer tillhandahåller vårt API följande typer av information från nationella och internationella register: adress, grundläggande information, finansiell information, verifiering av adress och kontroll av bankkontoägare.

 • Signicat erbjuder praktiska API:er, för att övervaka förändringar i kund - och affärsdata, på vår plattform. Du kan konfigurera vad som ska övervakas, hur ofta och från vilken källa. API:et kommer då endast att informera dig om när förändringar inträffar.