Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Säkra och effektiva identitetslösningar för en digital värld

En integration för alla dina digitala identitetsbehov oavsett geografisk marknad – för varje steg av kundresan, från onboarding och validering till säker autentisering och elektronisk signering.

Över 13000 företag globalt litar på Signicats digitala identitetslösningar. Ta reda på varför.

Optimera din kundresa

 • Sign up

  Verifiera identiteter för personer och organisationer.

 • Sign of fraud

  Automatisera och optimera kompatibla identitets- och riskarbetsflöden.

 • Sign in

  Säker inloggning och åtkomstkontroll.

 • Sign it

  Få dokumenten undertecknade elektroniskt och hantera bevis.

      {
	"allowedProviders": [
		"nbid", "sbid"
	],
	"flow": "redirect",
	"requestedAttributes": [
		"firstName",
		"lastName",
		"dateOfBirth",
		"nin"
	],
	"callbackUrls": {
		"success": "https:/example.com/?status=success",
		"abort": "https://example.com/?status=abort",
		"error": "https://example.com/?status=error"
	}
}
     
Designat för utvecklare

Bygg digitala identitetslösningar med utvecklarvänliga API:er

När du integrerar med Signicat får du tillgång till en mängd olika europeiska ID-metoder genom en enda plattform. Du kan integrera på tre sätt: antingen genom att använda OpenID Connect-standarden (OIDC), SAML 2.0 eller vårt eget REST API.

Dokumentationsöversikt
Installationsinstruktioner
ID-metoder

Digital identitet slutar inte vid ett hej.

Signicat hjälper dig registrera nya kunder på ett AML- och KYC-kompatibelt sätt, logga in befintliga användare med hjälp av säker autentisering och elektroniskt signera juridiskt bindande avtal.
Se hur.

Varför välja Signicat?

 • Alla inköp på ett ställe

  En komplett lösning som hela den digitala kundresan.

 • Störst geografisk räckvidd

  Framtidssäker tillväxt med 30+ identitetsmetoder och lokal expertis inom digital identitet.

 • Ledare inom compliance

  Inbyggt stöd för KYC, AML, PSD2 SCA och mycket mer.

 • Alla tillitsnivåer

  Från basala till strikta säkerhetsbehov - bara lugn, vi hjälper dig.

 • Utvecklarvänligt

  Enhetliga API:er och tillgång till erfarna utvecklare och supportteam.

 • Kvalificerade betrodda tjänster (QTSP)

  Vi möter de strängaste kraven för säkerhet och skydd - du kan lita på oss.

 • Flexibel drift

  Publika och privata molnalternativ för att uppfylla dina krav på säkerhet och compliance.

 • Skalbara lösningar

  Snabb driftsättning för mindre företag, skräddarsydda lösningar för större företag.

 • ISO 27001 Ikon transp 334x321 2
 • Socforserviceorganizationslogocpas
 • Gdpr cropped
 • Qtsp

Signicat levererar de högsta nivåerna av säkerhet och regelefterlevnad.

Certifikat och regelefterlevnad