Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Bekämpa bedrägerier
med toppmodern identitetsteknologi

Företag använder Signicat för onboarding av kunder, undertecknande av avtal, användarinloggning och automatisering av identitetsarbetsflöden - samtidigt som de kämpar mot bedrägerier och uppfyller regeleringar på flera marknader.

Över 13000 företag globalt litar på Signicats digitala identitetslösningar. Ta reda på varför.

Signicat-produkter

Världens mest omfattande identitetsplattform – en enda accesspunkt

Uppfyll lokala krav idag och växla upp för morgondagens gränsöverskridande tillväxt med en heltäckande och expanderande identitetsplattform som omfattar hela kundlivscykeln. Från kompatibel onboarding och säker inloggning till elektronisk signering och orkestrering - vi har allt du behöver.

Identitetsverifikation

Verifiera identiteten hos personer och organisationer

Släpp in rätt kunder (och håll bedragarna borta) genom automatiska identitetskontroller i realtid, som en del av den digitala onboardingen i enlighet med KYC/KYB och AML.

Autentisering

Säker inloggning och hanteraing av åtkomsträttigheter

Smidig inloggning är nyckeln till en problemfri kundupplevelse. Multifaktorinloggning med elektroniska ID-handlingar, biometrisk skanning, OTP via SMS/e-post och applösningar.

Elektroniska signaturer

Underteckna dokument elektroniskt och hantera bevis

Börja e-signering redan idag med vår självbetjäningsportal och app, eller integrera signaturer i dina befintliga affärsprocesser med hjälp av våra robusta API:er och vår revisionstjänstelösning.

Trust Orchestration

Automatisera och orkestrera kompatibla identitets- och riskarbetsflöden

Orkestrera, bygg, visualisera och automatisera affärsflöden för riskhantering, KYC/KYB och AML-kompatibel onboarding, säker autentisering och elektronisk signering.

Över 240 identitetsmetoder. En plattform.

Signicat stödjer över 240+ olika datakällor, för att kunna erbjuda identifiering av företag och individer – allt från nationella eID, ID-dokumentskanning och biometrisk verifiering till datakällor för AML, kundkännedomskontroller (KYC) och mer.

      {
	"allowedProviders": [
		"nbid", "sbid"
	],
	"flow": "redirect",
	"requestedAttributes": [
		"firstName",
		"lastName",
		"dateOfBirth",
		"nin"
	],
	"callbackUrls": {
		"success": "https:/example.com/?status=success",
		"abort": "https://example.com/?status=abort",
		"error": "https://example.com/?status=error"
	}
}
     
Designat för utvecklare

Bygg digitala identitetslösningar med utvecklarvänliga API:er

När du integrerar med Signicat får du tillgång till en mängd olika europeiska ID-metoder genom en enda plattform. Du kan integrera på tre sätt: antingen genom att använda OpenID Connect-standarden (OIDC), SAML 2.0 eller vårt eget REST API.

Dokumentationsöversikt
Installationsinstruktioner
ID-metoder

Elektronisk signering på ett enkelt sätt

Hantera signaturer var du än befinner dig med världens mest effektiva app

Signera juridiskt bindande dokument snabbt och säkert i EU med Dokobit by Signicat. Användarvänliga funktioner, mobilappar och fullständig regelfterlevnad gör pappersfri dokumentsignering enkel.

3 kostnadsfria signaturer per månad

Se betalabonnemang

Orkestreringslösningar

Automatisering av kompatibla slutanvändarresor utan kodning

Utforma, bygg och driftsätt automatiserade affärsflöden med hjälp av Signicats modulbaserade identitetskomponenter - från färdiga mallar och drag-and-drop-lösningar till helt skräddarsydda arbetsflöden med stöd från vårt Professional Services-team.

 • ISO 27001 Ikon transp 334x321 2
 • Socforserviceorganizationslogocpas
 • Gdpr cropped
 • Qtsp

Signicat levererar de högsta nivåerna av säkerhet och regelefterlevnad.

Certifikat och regelefterlevnad