Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Säkra och effektiva identitetslösningar för en digital värld

En integration för alla dina digitala identitetsbehov oavsett geografisk marknad – för varje steg av kundresan, från onboarding och validering till säker autentisering och elektronisk signering.

Över 170 identitetsmetoder. En plattform.

Signicat stödjer över 170+ olika datakällor, för att kunna erbjuda identifiering av företag och individer – allt från nationella eID, ID-dokumentskanning och biometrisk verifiering till datakällor för AML, kundkännedomskontroller (KYC) och mer.

Optimera din kundresa

  • Sign up

    Verifiera identiteter för personer och organisationer.

  • Sign of fraud

    Automatisera och optimera kompatibla identitets- och riskarbetsflöden.

  • Sign in

    Säker inloggning och åtkomstkontroll.

  • Sign it

    Få dokumenten undertecknade elektroniskt och hantera bevis.

            {
	"allowedProviders": [
		"nbid", "sbid"
	],
	"flow": "redirect",
	"requestedAttributes": [
		"firstName",
		"lastName",
		"dateOfBirth",
		"nin"
	],
	"callbackUrls": {
		"success": "https:/example.com/?status=success",
		"abort": "https://example.com/?status=abort",
		"error": "https://example.com/?status=error"
	}
}
          
Designat för utvecklare

Bygg digitala identitetslösningar med utvecklarvänliga API:er

När du integrerar med Signicat får du tillgång till en mängd olika europeiska ID-metoder genom en enda plattform. Du kan integrera på tre sätt: antingen genom att använda OpenID Connect-standarden (OIDC), SAML 2.0 eller vårt eget REST API.

Dokumentationsöversikt
Installationsinstruktioner
ID-metoder

Varför välja Signicat?

  • Alla inköp på ett ställe

    En komplett lösning som hela den digitala kundresan.

  • Utvecklarvänligt

    Enhetliga API:er och tillgång till erfarna utvecklare och supportteam.

  • Störst geografisk räckvidd

    Framtidssäker tillväxt med 30+ identitetsmetoder och lokal expertis inom digital identitet.

  • Kvalificerade betrodda tjänster (QTSP)

    Vi möter de strängaste kraven för säkerhet och skydd - du kan lita på oss.

  • Ledare inom compliance

    Inbyggt stöd för KYC, AML, PSD2 SCA och mycket mer.

  • Alla tillitsnivåer

    Från basala till strikta säkerhetsbehov - bara lugn, vi hjälper dig.

  • Skalbara lösningar

    Snabb driftsättning för mindre företag, skräddarsydda lösningar för större företag.

  • ISO 27001 Ikon transp 334x321 2
  • Socforserviceorganizationslogocpas
  • Gdpr cropped
  • Qtsp

Signicat levererar de högsta nivåerna av säkerhet och regelefterlevnad.

Certifikat och regelefterlevnad