Signicat tilsetter ny CEO og styreformann for å sette fart på selskapets internasjonale vekst

Signicat er en ledende bedrift innenfor løsninger for digital identitet og henter nå inn ny ekspertise for å sette fart på den internasjonale veksten. Johan Tjärnberg, spesialrådgiver hos Ingenico Group og tidligere CEO hos Bambora, har blitt utpekt som ny styreformann, mens Asger Hattel, tidligere CEO og leder for Next Merchant Services, er ansatt som ny CEO. Nåværende CEO og en av grunnleggerne av Signicat, fortsetter som aksjonær og går inn i rollen som senior forretningsutvikler.

«Signicat er i rask utvikling og ekspanderer internasjonalt. Vi ønsker å styrke vår posisjon i Norden og øke vår tilstedeværelse i internasjonale markeder. Vi har store mål for Signicat, og jeg er veldig stolt av det vi har klart å bygge opp så langt. Jeg ønsker nå å gi stafettpinnen videre til en leder med mer erfaring i internasjonal vekst, og å skalere firmaet til det beste for nåværende og fremtidige kunder. Jeg vil fortsatt være knyttet til Signicat som aksjonær, og jeg ser frem til å jobbe tett sammen med Asger, og å fokusere på innovasjon og forretningsutvikling», sier Gunnar Nordseth, CEO i Signicat.

«Signicat har sitt utspring i det mest avanserte digitale markedet i verden, og er kjent som en leder innenfor det mest spennende og raskt økende markedet. En varm takk til Gunnar og hans erfarne lederteam, som har sørget for denne sterke markedsposisjonen. Som majoritetseier, er vi i Nordic Capital entusiastiske i vår støtte til videre vekst i Signicat, blant annet ved å få inn den unike internasjonale kompetansen til Johan og Asger», sier Fredrik Näslund, Partner, Nordic Capital Advisors.

Asger-Hattel

Asger Hattel har mer enn 20 års erfaring med virksomheter innenfor finansielle tjenester, teknologi og telekom. Han har tidligere vært Group Executive Vice President hos Nets. Der bidro han, som CEO for Merchant Services, med å bygge opp Nets som en leder i Nord-Europa. Han har tidligere jobbet som Executive Vice President og leder for TDCs nordiske virksomhet. Han starter som ny CEO hos Signicat 8. januar 2020.

Johan-Tjärnberg

Johan Tjärnberg, som nettopp er utpekt som styreformann hos Signicat, har en solid bakgrunn med å bygge opp globale fintechs, tidligere som CEO hos Bambora som er en del av Ingenico Group Retail Business Unit. På slutten av året, jobbet han som spesialrådgiver hos Ingenico Group, og vil i løpet av 2020 gå inn i styret til Ingenico.

Asker og Johan styrker Signicats organisasjon og posisjonerer Signicat til å sette fart på sin internasjonale ekspansjon, som en ledende leverandør av løsninger for digital identitet i Europa. Dette vil gi Signicat en unik posisjon til å hjelpe sine kunder med utfordringer innen digital identitet.

Om Signicat

Basert i Trondheim, Norge, og grunnlagt i 2007, driver Signicat verdens største digitale ID-nav og tilbyr den mest komplette ID-plattformen i markedet. Selskapets løsninger møter alle krav i høyt regulerte bransjer og markeder. Med Signicat kan selskaper og organisasjoner bygge og utnytte elektronisk identitet til å koble brukere, virksomheter og enheter sammen over kanaler, tjenester og markeder. Signicat har over 900 kunder innenfor finansielle tjenester og andre sektorer og gjennomfører mer enn 20 millioner identitets- og signerings transaksjoner per måned.

Pressebilder

Asger Hattel portrett
Asger Hattel landscape farge
Asger Hattel landscape greyscale

Katinka Forbord

Katinka Forbord

Communications Manager at Signicat

January 08 2020

Get in touch

Want to talk to us about what we do, or need some additional information? Don’t hesitate to get in touch.