Signicat leverer nå global dekning av digitale verifikasjonsløsninger for identiteter på Internett


Trondheim, 23. oktober 2019
– Signicat, the Trusted Digital Identity™ company, lanserer i dag ny funksjonalitet som utvider anvendeligheten og påliteligheten til deres digitale verifikasjonsløsning. Gjennom et nytt teknisk grensesnitt og nye tredjeparts-integrasjoner kan Signicat nå tilby global identitetsverifikasjon gjennom skanning av identitetsdokumenter (som for eksempel pass og førerkort), nettbaserte videointervjuer og digital avlesning av biometriske pass og nasjonale ID-kort. Disse nye løsningene vil bistå selskaper med å øke sikkerheten samt å redusere risiko når de innrullerer nye kunder.

Med den nye lanseringen tilbyr Signicat den mest komplette løsningen i markedet for digital identitetsverifikasjon. Et nytt programgrensesnitt (API) sørger for at nye digitale identitetsverifikasjonsmetoder enkelt kan legges til i Signicats Digitale Identitetsplattform (Digital Identity Platform). Dette gir en fremtidsrettet løsning for bedrifter som ønsker å innrullere sine kunder digitalt. Signicats plattform sikrer at man raskt og enkelt kan tilpasse til nye behov ved å kombinere forskjellige metoder samt å legge til nye integrasjoner.

Internett har skadet tilliten i samfunnet og skapt en verden der det er lett å utgi seg for å være noen andre. Spesielt for bedrifter som er underlagt strenge reguleringer (slik som bank og finans), er det viktig å opprettholde tilliten og relasjonen til kundene sine. Ettersom digitaliseringen øker, er det essensielt å redusere risiko og svindel, sier Gunnar Nordseth, CEO i Signicat. Vårt mål med denne lanseringen er å fremtidssikre vår plattform slik at vi kan tilby våre kunder tilgang til bransjeledende teknologi for identitetsverifikasjon på tvers av mange ulike markeder, og å gjøre den tilgjengelig gjennom et enkelt integrasjonspunkt.

Med denne lanseringen introduserer Signicat også tre nye integrasjoner:  

Agentbasert verifikasjon tillater Signicats kunder å utføre webbaserte videointervjuer for identitetsverifikasjon av transaksjoner. Signicat har laget en integrasjon mot Electronic Identity, som leverer en VideoID-løsning. Denne formen for gjennomgang via videointervju vil støtte utstedelse av eID nivå «høy» og kvalifiserte sertifikater i Europa i henhold til EU regulering 910/2014 (eIDAS) og oppfyller dermed de strengeste krav til identifikasjon av brukere.

Automatisk avlesning av identitetsdokumenter gjør at Signicats kunder kan prosessere mer enn 6000 forskjellige typer identitetsdokumenter, som blant annet pass, førerkort, nasjonale ID-kort. Dette gjøres via en integrasjon mot Onfido, som leverer en løsning for dokumentverifikasjons basert på kunstig intelligens (AI). Dermed elimineres arbeidsmengden rundt manuell inspeksjon av identitetsdokumenter for Signicats kunder.

NFC-lesing av biometriske pass og nasjonale ID-kort gir Signicats kunder muligheten til å gjøre digital avlesning av informasjon i chipen i biometriske identitetsdokumenter. Slik avlesning gir identitetsinformasjon og høykvalitet foto som er digitalt signert av utstederen.Dette er gjort via en integrasjon mot ReadID. Denne integrasjonen kan bygges inn i våre kunders mobilapper og forhindrer i praksis all bruk av forfalskede dokumenter.

Videre kan disse metodene og andre identitetsverifikasjonsmetoder kombineres for å redusere risiko og redusere svindel, samtidig som man opprettholder en god brukeropplevelse og øker antall gjennomførte transaksjoner.

Get in touch

Want to talk to us about what we do, or need some additional information? Don’t hesitate to get in touch.