Møt Norges Anti-Money Laundering (AML) regelverk med Signicat og BankID AML tilbud

I partnerskap med BankID tilbyr Signicat nå en ny løsning for å møte de norske AML (Anti Money Laundering) regelverk.

Bedrifter som er pålagt å overholde reglene for hvitvasking av penger, har økt kravene rundt dataene de samler inn og verifiserer fra kunder. Den nye loven som nylig trådte i kraft, har lagt til en rekke nye elementer til Norges AML-krav. Disse inkluderer:

 • Inkludering av PEP- og RCA-kontrollkrav.
 • Økt krav til prosessdokumentasjon, risikovurdering / risikoprofil og kundekontroller.
 • Nye sektorer regulert under AML-reguleringen (for eksempel Spil og virtuel valuta).


Signicat Digital Identity Platform og BankID AML

BankID introduserte BankID AML, som gir bedriften tilgang til den informasjonen som kreves for å gjøre kundekontrollen lettere. Gjennom Signicats digitial identity platform, kan våre kunder imøtekomme en rekke AML krav ved å motta:

 • Elektronisk legitimering og innhenting av fullt navn og fødselsnummer.
 • Søkeresultater fra nordiske PEP-lister (politisk eksponerte personer), og deres nære familiemedlemmer og arbeidskrets.
 • Søkeresultater fra sanksjonslister.
 • Fast bostedsadresse.


Bedrift sjekke – AML

Som en del av din AML-regulerende overholdelse, tilbyr vi også Business-to-business sjekke inkludert:

Grunnleggende selskapsinformasjon:

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Firmaformat
 • Eierstruktur

Individuelle roller i selskapet:

 • Navn og fødselsdato til daglig leder
 • Offisielle autorisasjoner (for eksempel: Signingsmyndighet)
 • Ekte rettighetshavere (eiere med mer enn 25%)
 • Aksjonærstruktur (eierandel i prosentandel)
 • PEP og sanksjoner for selskapet (for den juridiske enheten

Trenger du hjelp AML? Kontakt oss!

Get in touch

Want to talk to us about what we do, or need some additional information? Don’t hesitate to get in touch.