Digital identitetsverifisering

Sikker, smidig onboarding av kunder

Know Your Customer

Signicat leverer pålitelige digitale identitetsløsninger som hjelper deg med å onboarde kundene dine mer effektivt, produktivt og på en kompatibel måte.

Tradisjonell onboarding av kunder må digitaliseres dersom virksomheter skal holde på digitale forbrukere. Virksomheter som ikke tar ulempene med papirbaserte og komplekse onboarding prosesser på alvor, kan i verste fall miste kunder, omsetning, omdømme og markedsposisjon.

Onboarding-prosess av kunder

Onboarding-prosess

Report: Battle to On-Board II

Hent vår populære rapport om det europeiske perspektivet på digital on-boarding for handelsbanker.

Metoder for identitetsverifisering

Elektronisk ID

Signicat kan koble seg opp til flere enn 20 elektroniske ID-er (eIDs) i Europa. Disse koblingene gjør at vi raskt kan verifisere brukere, slik at du på en sømløs måte kan påbegynne samhandling og forretninger med dine kunder.

Innlogging med sosiale medier

Sosiale innlogginger er en smart måte å tilnærme seg kunden på. Signicat støtter i dag Facebook, LinkedIn, Google, Windows Live, Amazon og PayPal-innlogginger.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker innlogging til plattformer vi ikke har nevnt her.

Registeroppslag

Signicat støtter en rekke registeroppslag for uthenting av tilleggsopplysninger om en kunde (B2C) eller organisasjon (B2B). Oppslagstjenesten er vanligvis integrert med én eller flere andre Signicat- tjenester. Vi støtter i dag syv ulike registeroppslag.

Overholdelse av regelverk

Det er økt forventning om å overholde EUs regelverk, som Anti Money Laundering (AML) og Know Your Customer (KYC). Signicat hjelper deg med å overholde disse retningslinjene.

Vi tilbyr flere digitale metoder for å avklare identiteten til en person. Metodene kan brukes sammen, eller hver for seg. Hvilke metoder som bør benyttes, avhenger av hvilket sikkerhetsnivå du ønsker eller trenger, og kan skreddersys etter ditt behov.

Signicats Onboarding Engine

Onbarding-maskinen er et fleksibelt og effektivt verktøy som raskt og enkelt får deg i gang med digital onboarding. Maskinen utfører digital identitetssjekk med de metodene du ønsker. Metodene kan være alt fra innlogging med sosiale medier til offentlig autorisasjonsmetoder.

Maskinen gjør det også enkelt å innhente informasjon gjennom malbaserte eller skreddersydde løsninger, f.eks. gjennom opplastning av pass, nasjonale identitetskort og profilbilder. Maskinen er sammenkoblet Signicats system for å opprette nye identiteter (Signicat identitet), noe som gjør at nye brukere kommer raskt og enkelt i gang,

Kontakt oss