Digital ID-hub

 

20+ elektroniske ID-er. 7+ registeroppslag. Innlogging med flere forskjellige sosiale medier. Verifikasjonsmetoder som ID-dokumentskanning, ansiktsgjenkjennelse, live video-deteksjon. Tredjeparts utvidelser.

Den mest innholdsrike digitale ID-huben

Signicats digitale ID-hub er utgangspunktet for alt vi gjør. Det er en plattform som samler og organiserer tallrike tilkoblingspunkter og sikrer at klientene våre kan koble seg til og verifisere sine kunder online, på en effektiv måte.

hub

Forskjellige metoder for ID-verifikasjon

Elektroniske ID-er

Signicat kan koble seg opp til flere enn 20 elektroniske ID-er (eIDs) i Europa. Disse koblingene gjør at vi raskt kan verifisere brukere, slik at du på en sømløs måte kan påbegynne samhandling og forretninger med dine kunder.

Norsk BankID

Innlogging med sosiale medier

Innlogging med sosiale medier er en smart måte å tilnærme seg kunden på. Signicat støtter i dag Facebook, LinkedIn, Google, Windows Live, Amazon og PayPal-innlogginger. Ta kontakt med oss hvis du ønsker innlogging til plattformer vi ikke har nevnt her.

Registeroppslag

Signicat støtter en rekke registeroppslag for uthenting av tilleggsopplysninger om en kunde (B2C) eller organsiasjon (B2B). Oppslagstjenesten er vanligvis integrert med én eller flere andre Signicat- tjenester. Vi støtter i dag syv ulike registeroppslag.

landscape-logos_register-bisnode
landscape-logos_register-cpr
landscape-logos_register-virk-logo
landscape-logos_register-brreg
landscape-logos_register-trapets
landscape-logos_register-infotorg

Skannemetoder for ID-dokumenter

Signicat tilbyr ID-skanning, ansiktsgjenkjennelse, live video-deteksjon og andre former for ID-verifikasjon. Signicat støtter også tredjepartsløsninger, som Mitek og IDNow.

Koble deg til huben

Vi legger fortløpende nye verifikasjonsmetoder til vår digitale ID-hub. Ta kontakt med oss hvis du har et verifikasjonssystem du ønsker å integrere, eller hvis du ønsker å aktivere en ny eID eller et registeroppslag.

Rapport: Battle to On-Board II

Hent vår populære rapport om det europeiske perspektivet på digital on-boarding for handelsbanker.

Kontakt oss