Den 1.1.2021 ble Signere.no lagt ned og erstattet av Signicat Sign Portal

Signicat lanserer ny skybasert signeringsportal som støtter juridisk forpliktende signaturer også utenfor Norge.

Den 1.1.2021 ble Signere.no lagt ned og erstattet av Signicat Sign Portal

Signicat lanserer ny skybasert signeringsportal som støtter juridisk forpliktende signaturer også utenfor Norge.

Slik får du tilgang til Sign Portal

Om du tidligere hadde tilgang til en bedriftskonto på signere.no er denne kontoen nå blitt migrert med dokumenter og brukere til Signicat Sign Portal.

Du kan logge inn der ved å gå til kundenavn.signicat.app hvor "kundenavn" er navnet portalen din har fått. Navnet er vanligvis ditt firmanavn.

Ta kontakt med din administrator eller support@signicat.io om du har spørsmål vedrørende dette.