Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Trust Orchestration

Oppdag mistenkelige transaksjoner – forhindre suspekt virksomhet

Kundekjennskap handler ikke bare om inrulering av nye kunder og KYC ved første kontakt – men om å kjenne kundene gjennom hele den digitale livssyklusen deres. Ved å bruke AML Transaction Monitoring i sanntid kan du identifisere og overvåke kundeatferd og treffe målrettede tiltak – alt via én enkelt plattform.

Fordeler

 • Visualiser transaksjonsflyter

  Etabler et kontrollsenter for svindel- og risikoteamet.

 • Hold øye med mistenkelig atferd i sanntid

  Identifiser AML og mistenkelige transaksjoner så tidlig som mulig.

 • Fjern isolerte datakilder, unngå redundans og spar penger

  Utfør profilering for AML, svindel og betalingsevne i én integrert plattform.

Det viktige, men vanskelige AML-arbeidet

 • Hvordan fanger du opp mistenkelig atferd?
 • Hvordan kan du forbedre AML-prosessene og redusere friksjon for kundene?
 • Hvordan håndterer du AML på tvers av landegrenser og jurisdiksjoner?
 • Hvordan kan transaksjonsovervåkingen automatiseres?
 • Hvordan håndterer du den løpende overvåkingen?

Løsningen er å bygge pålitelige og automatiserte arbeidsflyter, overvåke transaksjoner og fange opp avvik.

Finn nålene i høystakken

Angi og administrer regler og parametere for å oppdage og granske «nålene i høystakken» – kundesaker som kan være problematiske. Bruk avanserte algoritmer og berikede supplerende data til å forbedre toleransenivåene for kundebasen som helhet:

 • Systemet «lærer» seg vanlig kundeatferd – og reduserer sannsynligheten for at genuine kunder flagges.
 • Godkjenn, svartelist eller flagg kunder for overvåking.
 • Eskaler saker til ledelsen og AML Risk Officer.
 • Strøm dataflyter til Case Manager for innsikter i sanntid.

Risikobasert overvåking – på et sølvfat

 • Alle typer transaksjonsdata kan behandles – som innskudd, risikogrupper og mye mer.
 • Bruk det omfattende regelbiblioteket til å gjøre utvalg og treffe tiltak direkte i målarbeidsflyten.
 • Bruk analyser av kapitalflyt til å vurdere AML- og RG (RiskGrades)-risikoen for enkeltklienter på tvers av hele porteføljen.
 • Kundetransaksjoner kan risikosegmenteres for videre tiltak.
 • Opprett egendefinerte risikoterskler for å utløse automatiske tiltak.
 • Få resultatene som en kjapp og oversiktlig oppsummering eller fullstendig rapport.

Ekspertteamet hos Signicat veileder deg gjennom de ulike reglene og valgmulighetene, og viser hvordan du kan få mest mulig ut av tjenesten. Reglene kan alltid justeres og tilpasses etter behov, og Signicat jobber løpende med deg om videre optimaliseringer.