Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Alle produkter

Digital bevishåndtering – Pålitelig lagring av bevis – Hvem gjorde hva på hvilket tidspunkt

Vær forberedt på revisjon av dine transaksjonsdata og samtykker.

Med stadig strengere reguleringer, og behov for å tilfredsstille krav til revisjon, er det nødvendig for mange virksomheter å ha digitale prosesser på plass, for å lagre og håndtere transaksjonsdata og samtykker.

Fordeler

 • Pålitelig bevis

  Pålitelig bevisførsel over hvem som gjorde hva på hvilket tidspunkt.

 • Oppfyll krav fra reguleringer

  Håndter revisjoner på en rask og sikker måte.

 • Spar tid og penger

  Unngå kostbart manuelt arbeid.

Hva er digital bevishåndtering?

Er du nysgjerrig på hvordan våre tjeneste for sikker lagring og håndtering av samtykker og transaksjonsdata kan gjøre en forskjell?

 • Dette er en tjeneste for å lagre og sikre blant annet transaksjonsdata. Vi tilbyr å lagre bevisene fra forskjellig type transaksjoner, slik som samtykker, betalinger og andre hendelser, samt når det skjedde og hvem som var involvert.

 • Vi håndterer kompleksiteten med å lagre, beskytte og validere data og meldinger.

 • Du kan håndtere bade interne og eksterne revisjoner på en rask og sikker måte, for å være sikker på at det blir reagert raskt på tvister, klager og krav, samt andre hendelser.

 • Vi hjelper til med å ta bort tidskrevende og kostbart manuelt arbeid, for å finne tak i de aktuelle transaksjonene, samt å bevise at de er gyldige.

 • DEM kan brukes i alle land og markeder.

 • DEM kan brukes for full lagring av hendelser som identitetsverifisering, autentisering og signering, og håndterer dermed hele den digitale reisen.

DEM i praksis

Hva gir Digital Evidence Management fra Signicat deg?

 • Signicat tilbyr lagring av store volumer over lang tid, på en sikker måte. Kundene bestemmer selv hvilke data som skal lagres, og hvor lenge.

 • Signicat opererer som en data prosessor (GDPR), men vi har ikke tilgang til dataene, som eies og kontrolleres av våre kunder, som kan legge til, hente og slette data.

 • Vi tilbyr verktøy for kraftige og effektive søk, både på systemdata, men også egendefinerte metadata.

 • Vi forsegler og sikrer kritiske dataelementer, ved å legge til et kvalifisert tidsstempel på meldingen og brukeren. Tidsstempelet er verifisert ved henting, og vil rapportere dersom data er endret.

 • Signicat planlegger å tilby egne «Evidence certificates» i form av forseglet PDF.

DEM eksempler

DEM kan være nyttig i mange senarier:

  • Når skjedde betalingen?
  • Hvilken betalingskanal ble brukt? Nettbank, applikasjon, eller konto til konto?
  • Var sterk autentisering (Strong Customer Authentication - SCA) en del av betalingen?
  • Samtykke
  • Rettigheter
  • Retten til å bli slettet (Right to be forgotten)
  • Lagre hendelser knyttet til digital innrullering og hvitvaskingsdirektivet.
  • Spor ot finn bevis for svindelforsøk, og hindre at det skjer.
  • Sett opp rutiner for effektiv håndtering av konflikter.