Skip to main content

Produkter

Identifiseringsmetoder

Koble til det største Identity Hub i verden gjennom ett API, og få tilgang til et bredt utvalg av elektroniske identiteter, attributter, oppslag og mer fra hele Europa.

Optimaliser kundereisen din

Våre løsninger hjelper deg med å identifisere kundene dine på en enkel, sikker og kompatibel måte - på hvert trinn av kundereisen og over alle kanaler og grenser.

  • En komplett løsning for digital identitet som dekker hele kundens livssyklus.

  • Framtidssikker vekst med 30+ identitetsmetoder og mer enn 300 eksperter på digital identitet.

  • Innebygd støtte for Know Your Customer, anti-hvitvasking, PSD2 SCA og mer.

  • Fra det enkleste til det strengeste behovet for identitetssikring - vi har dekket deg.

  • Enhetlige APIer, voksende utviklerressurser og erfarne kundeserviceteam.

  • Vi overgår de strengeste kravene til sikkerhet og sikkerhet - du kan stole på oss.