Hvitvaskings- kontroll for eiendomsmegler- bransjen

Signicat leverer nå en strømlinjeformet løsning for hvitvaskningskontroll og kundetiltak i Vitec Next. Tjenesten er mobilvennlig for sluttbruker og kobler selvdeklarasjon sammen med automatisk kontroll mot register som grunnlag til risikovurdering.

Hvitvaskings- kontroll for eiendomsmegler- bransjen

Signicat leverer nå en strømlinjeformet løsning for hvitvaskningskontroll og kundetiltak i Vitec Next. Tjenesten er mobilvennlig for sluttbruker og kobler selvdeklarasjon sammen med automatisk kontroll mot register som grunnlag til risikovurdering.

Løsningen leveres «nøkkelferdig» som en integrert del av Vitec Next

Forskriften om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering betyr at eiendomsmeglere må vurdere hver kunde individuelt for å avdekke potentisale for økonomisk kriminalitet. Som en del av denne prosessen er kundene pålagt å fylle ut en selvdeklarasjon, som ofte krever utfylling av dokument og manuell oppfølgning av megleren.

Signicats AML Selvdeklarasjon muliggjør en heldigital arbeidsflyt som inkluderer selvdeklarasjon, automatiske registeroppslag (PEP- og sanksjonsister og Folkeregisteret). Alt håndteres sømløst fra Next og lar deg følge status og bedre grunnlag til en risikovurdering.

salesforce app

Ferdig integrert i meglersystemet

Ingen installasjon eller integrasjonsjobb er nødvendig.

largest eID reach

Enkelt og mobilvennlig

Selvdeklarasjonen fylles ut raskt og enkelt av sluttbruker og signeres med BankID på mobil.

signature_icon-1

Helt digital arbeidsflyt

Kunden trenger ikke skanne/printe papirer eller sende sensitiv informasjon.

onboard-customers-faster

Full oversikt og kontroll med dashboard

Send påminnelser og få oversikt over prosessen med ett klikk

B2B

Enkel installasjon

Signicat AML Selvdeklarasjon integreres direkte med ditt eksisterende eiendomsmeglersystem. Løsningen støtter for øyeblikket Vitec Next, og integrasjoner med andre eiendomsmeglersystemet er planlagt. Det kreves ingen utvikling eller installasjonsjobb for å komme i gang med løsningen.

KYC-and-AML-compliance-1

Følg hvitvaskningsloven og kravene for kundetiltak

Løsningen støtter alle aspekter av en eiendomsmeglers tiltak knyttet til grundig innhenting av informasjon om kunde slik at man kan utføre risikovurdering. Løsningen gir også kunden en praktisk og mobilvennlig måte å fullføre kundekontrollen. Selvdeklarasjonen signeres med BankID, samt med oppdatert informasjon direkte fra digitale datakilder (sanksjonslister, PEP-lister, Folkeregister) og at du som megler får et tidsstemplet papir bevis på innhentingen.

business-certificates

Fjern manuelle steg

Når hele arbeidsflyten er integrert i eiendomsmeglersystemet som brukes, trenger du ikke noen ekstra programvare eller pålogginger til andre system for å sende ut og følge opp. Med informasjonen som allerede er lagt inn på oppdraget opprettes det automatisk en AML Selvdeklarasjon på hver kjøper/selger. Status av på AML Selvdeklarasjon-prosessen følges enkelt i meglersystemet og du kan enkelt sende en påminnelse om nødvendig. Ved fullført prosess blir informasjonen fra Selvdeklarasjon og AML rapporten automatisk lastet opp inn direkte i oppdraget i eiendomsmeglersystemet.

Image

Løsningen benytter seg av BankID AML

  • BankID AML gjør jobben enklere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven
  • Kunden legitimeres digitalt og effektivt med BankID
  • Informasjon som er nødvendig for kundekontroll av privatkunder innhentes automatisk, inkludert søk mot PEP- og sanksjonslister
  • Mulig å inkludere bostedsadresse, statsborgerskap og fødested fra Folkeregisteret
  • Forseglet og tidsstemplet dokumentbevis på at informasjonen er innhentet lagres i Vitec