Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressemeldinger

Signicat med i to viktige piloter for en Europeisk lommebok

Signicat er stolte av å kunngjøre medlemskapet av to koalisjoner som er valgt ut av EU-kommisjonen til å delta i EU Digital Identity Wallet Large Scale Pilots (LSP).

De to storskala pilotene, EWC (EUDI Wallet Consortium) og NOBID (Nordic-Baltic eID Project), vil fokusere på å legge til rette for fremtidens reiser, betalinger, data og tillitstjenester på tvers av landegrensene, i forbindelse med EUs digitale identitetslommebok.

Begge LSP-ene vil motta midler fra EU-kommisjonens DIGITAL Europa-program og pilotene vil starte i mars 2023.

– Dette er virkelig et stort skritt fremover for identitetssikring og autentiseringslandskapet i Europa, sier Signicat-sjef Asger Hattel. De store pilotene er en flott samarbeidsarena for innovasjon, og realiserer potensialet til digitale tjenester på tvers av landegrensene. Signicat er stolt av å delta i prosjektene sammen med gode partnere, for sammen å fdanne det nye landskapet for å la tjenesteleverandører håndtere alle nye muligheter trygt, sømløst og pålitelig.

EWC er en stor koalisjon med over 60 deltakere som representerer alle land i EU og EFTA, inkludert Ukraina. Ledet av finske og svenske myndigheter vil EWC pilotere caser som dekker reiser i Europa samt betalingsløsningene som støtter disse. Pilotene krever et utvidet samarbeid mellom offentlig og privat sektor og vil bli testet av et stort antall sluttbrukere over hele Europa.

EUDI-lommeboken utvikles samtidig med pilotene og vil bli brukt av både offentlige tjenester og privat sektor, betalinger samt andre tillitstjenester som elektronisk signering. Lommeboken vil være avhengig av et økosystem av støttende organisasjoner som kan utstede attributter og legge til rette for deling av legitimasjon på en sikker måte.

– Det vil være en utfordrende reise å skape påviselige fungerende økosystemer som vil tillate alle disse nye mulighetene som skapes av European Identity Wallet, sier Esther Makaay, eID-evangelist hos Signicat. Det krever en seriøs innsats fra mange forskjellige parter for å bygge opp samarbeidsløsninger basert på banebrytende og nyskapende teknologier. Fremtiden er utrolig lys om vi kan få dette i gang på en pålitelig, sikker og personvernorientert måte.

NOBID er en annen LSP som består av medlemslandene Danmark, Tyskland, Island, Italia, Latvia og Norge. Koalisjonen skal fokusere på betalinger som fungerer gjennom lommeboken over hele Europa. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur jobber koalisjonen med å tilby den beste betalingsinfrastrukturen for å lette utstedelse av betalinger, konto-til-konto-overføringer og betalingsaksept både i butikk og online.

Det er fire storskalaprosjekter totalt, i tillegg til EWC og NOBID vil Consortium fokusere på et e-sertifikat og offentlige tjenester, og DC4EU som fokuserer på pedagogiske brukssaker og trygdeløsninger. Det er hundrevis av deltakere i LSP-ene, inkludert statlige organisasjoner, store banker og teknologipartnere på tvers av medlemslandene.

Mediehenvendelser:

Jan Birkeland

jan.birkeland@signicat.com

+47 95 81 16 86

# Om Signicat

Signicat er et banebrytende, felleseuropeisk digitalt identitetsselskap med en uovertruffen merittliste i verdens mest avanserte digitale identitetsmarkeder. Den digitale identitetsplattformen inneholder den mest omfattende pakken med identitetssikrings- og autentiseringssystemer i verden, alt tilgjengelig gjennom et enkelt integrasjonspunkt. Plattformen støtter hele identitetsreisen, fra gjenkjennelse og onboarding, gjennom innlogging og samtykke, til å inngå forretningsavtaler som tåler tidens prøve. Signicat ble grunnlagt i 2007 og kjøpt opp av den ledende europeiske private equity-investoren Nordic Capital i 2019. Det har hovedkontor i Trondheim, Norge.

Hvis du vil ha mer informasjon om Signicat, kan du gå til: www.signicat.com