Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressemeldinger

Signicat kjøper det nederlandske identitetsselskapet Connectis for å etablere Europas ledende digitale identitetsplattform

Signicat har kjøpt identitetsspesialisten Connectis for å etablerer den mest komplette identifiseringsplattformen for det europeiske markedet.

Signicat har kjøpt identitetsspesialisten Connectis for å etablerer den mest komplette identifiseringsplattformen for det europeiske markedet.

Connectis ble etablert i 2008. Hovedkontoret ligger i Rotterdam, og selskapet har også et kontor i Bucharest i Romania. Connectis leverer primært digitale identitetsløsninger til kunder i Nederland, hovedsaklig innen offentlig sektor, helsevesen, forsikring og finanssektoren. Selskapet har 52 ansatte.

Connectis utvikler sikre løsninger for digital identifisering, autentisering og autorisasjon for mer enn 350 organisasjoner, med tilsammen mer enn 14 millioner brukere. Selskapets hovedområder er:

  • Connectis Broker: Formidling av ulike elektroniske identiteter, som for eksempel eHerkenning, iDIN, DigiD og flere.
  • Connectis Identity and Access Management (CIAM): En allsidig, rask og brukervennlig CIAM løsning.
  • We-ID eHerkenning (eID): Et standardisert innloggingssystem som er sertifisert leverandør til et offentlig – privat partnerskap med Innenriksministeriet.

I samfunn hvor digital og mobil samhandling mellom forbrukere, foretak og institusjoner øker, er tillit svært viktig. Digital identifisering, verifisering og autentisering er helt sentrale mekanismer for å redusere svindel og oppfylle regulatoriske krav, og dermed garantere at transaksjoner kan skje med stor grad av tillit. Markedet for identifisering og verifisering er alene anslått til å kunne være 15 mrd USD i 2024 (Goode Intelligence, 2019).

Signicat og Connectis samlede ekspertise utgjør et solid fundament for det som nå blir Europas største og ledende tjenestetilbyder innen digital identitet. Signicats nordiske arv og Connectis fotavtrykk i Benelux, spesielt i myndighets- og helsesektoren, vil kunne løse selv de mest komplekse utfordringer innen digital identitet. Fokus for det sammenslåtte selskapet er å hjelpe kunder med å strømlinjeforme digitale forretningsprosesser med redusert risiko og å oppfylle regulatoriske krav som for eksempel kundekontroll (KYC) og anti-hvitvasking (AML). Sammenslåingen vil gjøre markedets mest komplette tilbud av tjenester for digital identitet tilgjengelig for europeiske kunder.

«Bruken av digital identitet i Nederland og Belgia har vært imponerende, og vi er stolte av å utvide vår forretningsvirksomhet i regionen», sier Asger Hattel, CEO i Signicat. «Når Connectis nå slutter seg til Signicat, utvider vi ikke bare vår rekkevidde og kundebase. Vi skaper Europas sterkeste plattform for digital identitet. Vi ser virkelig frem til å arbeide sammen og å kunne tilby nåværende og nye kunder et enda sterkere tjenestetilbud innen digital identitet.»

«Tiden er inne for Connectis til å ta det neste skrittet mot en ledende rolle i det europeiske markedet» sier Jeroen de Bruijn, CEO i Connectis. «Ved å slå oss sammen med Signicat får vi virkelig ekspertisen og kompetansen til å bli en markedsleder i Europa. Vi ser frem til at vi sammen skal levere markedsledende tjenester til våre kunder og være pådrivere for innovasjon innen sektoren».

«Nordic Capital kjøpte Signicat for ett år siden, med målsetting om å understøtte og forsere Signicats ambisjoner om å bli en internasjonalt ledende aktør for tjenester innen digital identitet. Oppkjøpet er et viktig skritt i denne retningen. Nordic Capital er entusiastisk over å kunne støtte Signicats videre vekst i Europa» sier Fredrik Näslund, partner i Nordic Capital Advisors.

Connectis tidligere eiere, SIDN og 2050 Foundation, har valgt å reinvestere i det sammenslåtte selskapet, noe som bekrefter aktørenes sterke tro på selskapets videre utvikling.

Om Connectis

Connectis ble grunnlagt i 2008. Hovedkontoret ligger i Rotterdam, og selskapet har også en avdeling i Bucureşti, Romania. Over 14 millioner nederlendere bruker eHerkenning programvare og kodebrikker. eHerkenning er en av de mest utbredte identitetsordningene i Nederland, og 70% av alle transaksjoner som bruker eHerkenning-identitets- og autorisasjonssystemet blir utført ved hjelp av Connectis infrastruktur. Connectis lar kundene logge på online tjenester ved hjelp av DigiD, eHerkenning, Facebook, Google, iDIN og mange andre digitale identitetsmetoder. For mer informasjon, se https://connectis.com/en/