Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressemeldinger

Ny løsning fra Signicat automatiserer innrullering og kundekontroll (AML- og KYC-sjekk) av digitale forretningskunder

Regulerte bransjer kan nå kombinere identitetsverifisering og bakgrunnssjekk iht. hvitvaskingsloven. Elektronisk signering i samme enkle arbeidsflyt forbedrer kundekonvertering.


Signicat, firmaet som leverer sikker digital identitet (Trusted Digital Identity ™), introduserte i dag en ende-til-ende-løsning som automatiserer digital kundekontroll for selskaper som er underlagt kundesjekk (KYC) og hvitvaskingsloven (AML) for både innrullering av kunder og også løpende oppfølging. Ved å automatisere KYC- og AML-prosessene, kan firmaer i sterkt regulerte bransjer, for eksempel finansielle tjenester, forsikring eller eiendom, spare tid på å innhente informasjon fra mange ulike kilder, samtidig redusere risiko og sikre at de overholder regelverket.

Signicats løsning leverer AML- og KYC-kontroll uten å ofre brukeropplevelsen. Den utnytter Signicats Digital Identity Platform, verdens største økosystem for identitetsverifisering, innhenting av informasjon fra flere datakilder og sikker elektronisk signering for en papirløs KYC / AML-prosess for inrullering av forbrukere eller forretningskunder med en effektivt automatisert digital prosess. Løsningen integreres sømløst i eksisterende arbeidsflyt, og eliminerer behovet for å behandle KYC / AML-kontroller manuelt, slik som adressebekreftelse, sanksjonslister eller PEP-lister (Politically Exposed Persons). For tilfeller med innrullering av virksomheter, kan Signicat verifisere Ultimate Beneficiary Owners (UBO) som en del av den automatiserte arbeidsflyten.

KYC / AML er fortsatt en utfordring for digital innrullering


I følge Signicats markedsundersøkelse, The Battle to Onboard, rapporterte 63% av de europeiske forbrukerne å ha avbrutt en søknad om finansielle tjenester i 2020. I mange tilfeller var årsaken til dette tungvint praksis for identitetsverifisering og innrullering. Som et resultat, taper europeiske finansinstitusjoner over 5 milliarder euro hvert år.

“Digital innrullering er en balanse mellom kundekontroll, kostnad og brukeropplevelse. Forbrukere godtar ikke lenger semidigitale prosesser, men det er få skreddersydde løsninger som imøtekommer en full digital innrulleringsprosess, og som samtidig møter kundenes krav. AML-sikker innrullering for virksomheter er enda mer komplisert, ettersom eierstrukturer kan være kompliserte, og det er ofte en manuell oppgave å åpne en bankkonto for en virksomhet, selv i de mest digitalt modne markedene som Norden”, sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

Automatisk identitetsverifisering for å motvirke hvitvasking gir enorme besparelser


Norges nest største selskap innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning, Usbl, har innført automatiske identitetskontroller av styremedlemmene, for å motvirke mulig hvitvasking, i de 1600 eiendomsselskapene de håndterer. Dette gir en samlet besparelse på 5000 timer hvert år.

"Signicats løsning har gjort det mulig for oss å automatisere all identitetsbekreftelse, og brukere kan fylle ut informasjonen på en hvilken som helst enhet, noe som gjør den veldig brukervennlig," sier James Bell Ocampo, IT-sjef i Usbl.

Signicats løsning dekker flere markeder i Europa


Signicats løsning er koblet til en rekke pålitelige tredjepartsdatakilder i Norden, Benelux og Tyskland, for eksempel offisielle virksomhetsregistre for automatisk kundedataverifisering. Dette forbedrer kvaliteten på hvitvaskingsprosessen og sparer betydelig tid.

Verifiserte elektroniske identiteter, eID, er vanlig i Norden og Benelux og kan brukes til å verifisere brukerens identitet, samt til sikker elektronisk signering i forbindelse med egenerklæring for å kontrollere mot hvitvasking av penger.

Løsningen støtter digitalisering avKYC/AML prosesser, både i interne markeder eller på tvers av landegrenser, og reduserer både kompleksitet og vedlikehold i IT-systemer.