Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressemeldinger

​Europeiske banker går glipp av 40% potensielle kunder under opprettelse av kundeforhold i digitale kanaler

Signicat, en ledende aktør innen det raskt voksende globale markedet for digital identitet, har i dag lansert en rapport som viser at 38% av alle banksøknader i Europa blir avbrutt på grunn av tungvinte prosesser og dårlige brukeropplevelser. Dette innebærer at til tross for store investeringer i digital transformasjon, klarer ikke bankene å møte forventningene fra forbrukerne.

Forbrukerne mener det er blitt enklere å fullføre elektroniske søknader, men samtidig har forventningene økt, slik at banker og forsikringsselskaper strever med å holde følge.

Signicat, en ledende aktør innen det raskt voksende globale markedet for digital identitet, har i dag lansert en rapport som viser at 38% av alle banksøknader i Europa blir avbrutt på grunn av tungvinte prosesser og dårlige brukeropplevelser. Dette innebærer at til tross for store investeringer i digital transformasjon, klarer ikke bankene å møte forventningene fra forbrukerne.

De fleste land i Europa mangler gode løsninger for digitalitet, som vi i Norden tar som en selvfølge. Her bruker vi BankID flere ganger i uken. Som et resultat, er søknadsprosesser for bankkonto, kredittkort eller forsikringer ofte tidskrevende og forbrukerne blir ofte bedt om å oppgi mye sensitiv informasjon i løpet av søknadsprosessen. Strenge krav til reguleringer, for eksempel Know Your Customer (KYC) og hvitvaskingsdirektivet (AML-Anti Money Laundering), begrenser muligheter for forenkling av søknadsprosesser.

Dette er den tredje utgaven av Signicat sin rapport «Battle to Onboard», og omfatter 3500 voksne forbrukere i England, Nederland, Sverige, Norge, Tyskland og Finland.

Rapporten fastsetter at nye såkalte ‘challenger banks’, som ofte er heldigitale, har satset på gode kundeopplevelser og har dermed bidratt til at forventninger til forbrukere er nå høyere enn noen gang. Forbrukerne forventer å kunne fullføre en søknad raskt og effektivt. Når over 90% av voksne i Norge bruker BankID eller BankID for Mobil, kan utfordringer knyttet digital onboarding komme som en overraskelse for norske bedrifter som ønsker å vokse i Europa.