Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Signicat er forberedt for BankID app. Er du?

BankID slipper i disse dager en ny app for raskere og sikrere login. Signicat sine kunder vil ha denne muligheten fra dag 1 – lær hvordan.

Fordeler

 • Ny BankID app

  Denne gjør det både enklere og sikrere å bruke BankID.

 • To sikkerhetsnivåer

  BankID tilbyr nå ett nytt nivå av sikkerhet for BankID.

 • Du er sikret for fremtiden

  Signicat tilbyr BankID app fra dag 1.

Farvel kodebrikke, velkommen BankID app.

Med den nye BankID app, tilbys brukerne en raskere måte å logge inn på, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Mange banker tilbyr allerede app-en, og flere kommer snart.

Det er ikke lenger behov for å bruke engangskoder når du logger inn til bank, eller andre applikasjoner. App-en erstatter kodebrikken. Du laster ned app-en til din mobil, og aktiverer denne med din eksisterende BankID. App-en gir enkel tilgang med bruk av PIN eller biometri (fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning), og du blir pålogget mye raskere enn tidligere.

App-en har også økt sikkerhet mot svindel, da den viser hvor du er når du logger inn, så du kan unngå forsøk på svindel.

Signicat tilbyr allerede innebygget støtte for BankID app – Våre kunder og deres sluttbrukere kan ha tillit til at vi tilbyr det de trenger fra dag en.

Mer enn 1.500.000 nordmenn anslås å bruke BankID-appen innen utgangen av 2022.

 logo

BankID på Mobil fases gradvis ut

BankID på mobil fases gradvis ut og vil forsvinne fra markedet i løpet av 2023. Den erstattes av BankID-appen, som vil gi bedre brukervennlighet sammenlignet med dagens løsning hvor mobil BankID er lagret på et spesifikt SIM-kort.

Sluttbrukere uten smarttelefoner eller de som ikke ønsker å bruke appen vil fortsatt kunne bruke kodebrikken.

Nytt sikkerhetsnivå: Betydelig/Biometri

BankID introduserer nå BankID betydelig/biometri (nivå 3), i tillegg til høy (nivå 4). BankID betydelig/biometri er innebygget i app-en.

For mange firmaer vil betydelig/biometri være godt nok for de fleste autentiseringer og signaturer, og gir en enklere brukeropplevelse. Nivå 4 brukes primært for helseinformasjon.

BankID app-en kan håndtere både nivå 3 og nivå 4, men de fleste sluttbrukere vil primært benytte nivå 3, da dette kun krever en PIN kode eller bruk av biometri. Hvis nivå 4 er påkrevd, vil det være mulig å oppgradere til dette, og brukeren må da i tillegg bruke et passord som er generert av app-en.

Signicat tilbyr allerede all nødvendig funksjonalitet for BankID betydelig/biometri, og alle våre kunder vil bli veiledet for å få satt dette opp.

Eksisterende ID-nivå omdøpt til BankID Høy

Eksisterende BankID vil bli omdøpt til BankID Høy og forblir teknisk uendret. BankID Høy vil tilby det høyeste nivået for identitetssikkerhet.

 • BankID Høyt nivå vil hovedsakelig være nødvendig for:

  • Førstegangsbruk av finansielle tjenester
  • BankID-signering
  • Helsetjenester
  • Pengeoverføring over grenser definert under norsk hvitvaskingslov
  • Mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
 • Sluttbrukeren trenger ikke å bry seg om hvilket ID-nivå som skal brukes og når. Faktisk vil de i de fleste tilfeller ikke være klar over at de bruker det ene eller det andre. BankID-appen vil håndtere begge identitetsnivåene og velge riktig. Skulle det kreves BankID høy, vil appen automatisk håndtere det og kreve et passord.

Signer med BankID Biometri

Vær sikker på hvem som signerte og når, hver gang. Vi kobler sammen elektroniske signaturer med identitetsverifikasjon.

 • Juridisk bindende signaturer, validerte med BankID Biometri.

 • Sikre deg avanserte elektroniske signaturer (AES), i henhold til EUs eIDAS-spesifikasjoner

 • Dokumenter/avtaler signeres digitalt av Signicat, lagret i XadES/PAdES-format og er gyldige langt inn i fremtiden.