Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Brukstilfeller

En felles plattform for å automatisere sjekk/kontroll av kunder (KYC), av bedrifter (KYB) samt kontroller iht anti-hvitvaskingsreguleringen

Leter du etter en løsning for å automatisere innrullering av kunder som følger hvitvaskingsreguleringen (KYC/KYB)? Bruk plattformen vår og få tilgang til flere identifikasjonsmetoder og internasjonale identitetsdatakilder for å lage en automatisert KYC/KYB-prosess.

Reduser byrden med å administrere flere leverandører, reduser kostnadene ved å minimere mengden manuelt arbeid, og maksimer konverteringsfrekvensen for nye kunder.

AML-drevet KYC og KYB

AML, KYC og KYB refererer til regulative krav som finanstjenester, eiendomsmeglere, kryptovalutaleverandører, regnskapsførere, advokatfirmaer og andre, må etterleve. Disse stiller krav til å identifisere sine kunder (både personer og virksomheter) og å vurdere risiko for hvitvasking. Det skal meldes fra til myndighetene dersom man finner mistenkelige aktiviteter. Internasjonale forskrifter mot hvitvasking av penger (AML) er grunnlaget for KYC- og KYB-sjekker. Med innføringen av 6. AML-direktiv er kravene mer detaljerte enn tidligere og krever bedre samkjørt på tvers av landegrenser.

Likevel sliter mange regulerte bransjer med å overholde AML-drevet KYC- og KYB-prosesser. Det er allerede vanskelig å håndtere kravene til AML, samt å automatisere relaterte prosesser.

En kontinuerlig oppgave

I følge en undersøkelse fra 2020, gjort av Deloitte, var de største AML-utfordringene for banker: at de var avhengige av manuelle prosesser samt at det var dårlig kvalitet eller manglende data. Så mange som 62 % av bedriftene indikerte at utilstrekkelig/utdatert teknologi for å håndtere forpliktelser om AML-krav var den største utfordringen de sto overfor.

Dette tilsvarer det vi ser på som de største utfordringene i markedet når det gjelder AML-drevet KYC- og KYB-praksis:

 • Hvordan å håndtere avveiningen mellom krav og tap av kunder
 • Hvordan lage en pålitelig automatisert løsning som begrenser mengden manuelt arbeid og reduserer kostnadene?
 • Hvordan lage en løsning som tilpasser seg stadige endringer i nasjonale og internasjonale krav til AML?
 • Hvordan administrere flere teknologileverandører som leverer "hver sin del av puslespillet" av AML-samsvar og KYC/KYB-aktiviteter?

Hva er typiske KYC- og KYC-aktiviteter?

På et høyt nivå består KYC- og KYB-prosesser av 4 kjerneaktiviteter:

 • Her ønsker man å verifisere to ting: At dette er en ekte person (verifikasjon mot folkeregisteret), og at denne personen er til stede (for eksempel ved å ta bilde og laste opp ID dokument)

 • I løpet av dette trinnet hentes ekstra kundeinformasjon fra pålitelige kilder som gir ekstra informasjon til det neste trinn, risikovurderingen.

  • For KYC er eksempler på dette trinnet verifisering av en adresse mot pålitelige kilder eller sjekk av personen mot PEP- (politisk eksponert person) og sanksjons-lister.
  • For KYB må man innhente eierskapsinformasjon for organisasjon, såkalt UBO (ultimate beneficial owners) og verifisere dette mot pålitelige kilder.
  • For både KYC og KYB må kilden til midler og formue også verifiseres.
  • For EDD må man innhente ytterligere informasjon fra pålitelig kilder.
 • Den tidligere innsamlede informasjonen gjennomgås, og kundens risikoprofil etableres. Risiko kan påvirkes av mange forskjellige parametere: Kundetype, firmastruktur, bransje, produkter, land, PEP, sanksjonsstatus og åpenhet og omdømme.

 • KYC og KYB er ikke engangsaktiviteter kun under innrullering, men må vurderes kontinuerlig. Kundeinformasjon må innhentes jevnlig, og man må også overvåke finansielle transaksjoner, for å oppdage avvik, som potensielt kan indikere at noe er galt.

Det er mye å dekke... bare kom I gang med Signicat-plattformen!

Med vår funksjonsrike plattform kan du automatisere KYC/KYB-prosessene dine og bidra til at du oppfyller regulative krav. Du får tilgang til et helt spekter av digitale identifikasjonsmetoder og internasjonale identitetsdatakilder for å overholde hvitvaskingsloven (AML). Du får alle verktøyene du trenger for å bygge en løsning som dekker nasjonale og internasjonale krav. Reduser administrasjon av flere leverandører, reduser kostnadene ved å minimere mengden manuelt arbeid, og reduser frafall i kunder.

 • Signicat tilbyr et omfattende utvalg av pålitelige identitetsdatakilder på plattformen vår, alt fra BankID (eID), ID-dokumentverifiseringstjenester (eIDV) og registeroppslag. Vi kan gi deg råd om hvilke kilder som passer dine behov basert på din (1) risiko tilnærming, (2) gjeldende regler (3) ønsket sluttbrukervennlighet og (4) kostnader.

 • Signicat tilbyr forskjellige løsninger for digital identifikasjon. Den mest praktiske er uten tvil en elektronisk identitet eller eID (slik som BankID). Elektroniske ID-er er laget av nasjonale myndigheter og banker, og gir bekreftede identitetsdata. Plattformen vår tilbyr integrasjon til mer enn 30 eID-er som dekker de fleste europeiske land. Sluttbrukeren logger seg ganske enkelt på med en app eller mobiltelefon og kan dele sine verifiserte data med bedriften din.

  I tillegg tilbyr Signicat også løsninger for elektronisk verifisering av identitetsdokumenter (eIDV). Sikker teknologi med høy kvalitet for å skanne ID-dokumenter på en brukervennlig måte for å verifisere identitetsdata, sammenligne ansiktsmønstre mellom bildet i ID-en og dokumentholderen (bekreftelse av innehaveren), og utføre liveness-sjekker for å unngå identitetssvindel. Plattformen vår gir deg tilgang til alle ledende eIDV-teknikker: bildebasert, videobasert, NFC-teknologi og biometri.

  Hver metode har sitt eget sikkerhetsnivå. Signicat kan hjelpe deg med å evaluere og velge riktig metode for dine forretningsbehov.

 • Signicat kobler deg til pålitelige tredjepartsregistre, som du kan bruke til å:

  • Bekrefte identitetsinformasjon gitt av brukeren
  • Innhente ytterligere informasjon om bruker og organisasjon
  • Sørge for å overholde AML/KYC

  For bedrifter kan vår API gi følgende typer informasjon fra lokale og internasjonale registre: søk, grunnleggende informasjon, roller, eierstruktur, UBO, screening, autorisasjoner og finansiell informasjon.

  For forbruker eller forretningsrelaterte personer gir vår API følgende typer informasjon fra lokale og internasjonale registre: adresse, grunnleggende informasjon, finansiell informasjon, bekreftelse av adresse og sjekk av bankkonto eier.

 • Signicat tilbyr praktiske APIer for å overvåke endringer i datakilder på plattformen vår. Du kan konfigurere hva som skal overvåkes, hvor ofte og fra hvilken kilde. API-en vil da kun informere deg i tilfelle endringer skjer.