Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogg
Sushil Pathiyar

Product Owner (Registry Lookups)

Signicat er integrert med det moderniserte folkeregisteret (FREG)

Folkeregisteret inneholder opplysninger om personer som er eller var bosatt i Norge. FREG-moderniseringen har ført til at organisasjoner har hentet personopplysninger direkte fra folkeregisteret, uten å måtte gå gjennom skatteetatens distributør.

Hva er nytt i FREG?

Det moderniserte folkeregisteret tilbyr følgende funksjoner, som har vært de mest etterspurte av brukerne og har lenge vært etterspurt.

  • Digitalisering: Papirbaserte endringer erstattes av løpende elektroniske oppdateringer.
  • Automatisering: Manuell saksbehandling erstattes av automatisert saksbehandling.
  • Raske oppdateringer – Tiden mellom en hendelse inntreffer, blir registrert og deretter oppdatert reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder.
  • Standardisering: personopplysninger gis i et standardisert format.

Hvordan påvirker dette deg?

Organisasjoner vil miste tilgangen til folkeregisteret fra 1. oktober 2022, med mindre de kobler seg til den nye FREG-løsningen.

Med tanke på virkningen dette kan gi for din virksomhet, anbefaler vi deg å gå over til det moderniserte folkeregisteret

Prosessen

Prosessen er tidkrevende, da alle virksomheter vil be om godkjenning som en del av overgangen til modernisert FREG, så vi foreslår at søknaden sendes inn så tidlig som mulig for å unngå forsinkelser.

Det er en to-trinns prosess:

1. Identifiser hvilken tilgang du trenger og send inn søknaden for godkjenning.

2. Når denne er godkjent, kan du hente data direkte fra FREG eller delegere tilgang til en av leverandørene (f.eks. Signicat).

Hva er rollen til Signicat?

Med det moderniserte folkeregisteret og Signicats integrasjon mot denne nye løsningen, blir Signicat en pålitelig dataleverandør for personopplysninger fra FREG.

  • Signicat er integrert med det moderniserte folkeregisteret og hjelper allerede kunder med å hente ut personopplysninger.
  • Vi hjelper deg med å sende inn søknaden din og hjelper deg med å identifisere den riktige rettighetspakken og delegeringsprosessen.
  • Vi tilbyr en API-løsning for alle registrene vi er koblet til, som enkelt kan integreres i dine forretningssystemer.

Kontakt oss i dag for å komme i gang!

Vi står klare til å bistå deg og din virksomhet med veiledning og hjelpe deg i gang med søknaden og andre nødvendige formaliteter for det moderniserte folkeregisteret.