Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogg
Anna Hannover

Product Marketing Manager

Hvordan bevise hvem som gjorde hva og når – viktigheten av håndtering av digitale bevis

Trenger du sikker lagring og håndtering av samtykke- og transaksjonsdata? Ikke noe problem: Digital Evidence Management (DEM) fra Signicat kan utgjøre hele forskjellen.

# Hold deg oppdatert på regelverket – bli kvitt svindel

Stadig flere forskrifter trer i kraft, og flere virksomheter må forholde seg til regelverket.

Hvitvaskingsdirektivet (også kjent som AML - Anti-Money-Laundering), som tidligere kun var for banker, sprer seg til andre virksomheter som forsikring, gambling, eiendom og andre. AML handler om å stoppe finansieringen av kriminelle aktiviteter, og kriminelle er selvfølgelig stadig på jakt etter nye måter å hvitvaske penger og finansiere sin virksomhet.

# Pålitelig bevis – bevis hvem som gjorde hva og når

Å måtte forholde seg til regelverk er mye arbeid, og regulerte virksomheter skal bevise at virksomheten deres overholder en rekke standarder, både tekniske og organisatoriske. I tillegg vil de måtte fremlegge bevis for pågående aktiviteter. Dette kan for eksempel være bevis på identitet og bakgrunnssjekk ved innrullering, bevis på transaksjoner, inkludert dynamisk kobling, bevis på tilgang, bevis på autorisasjon og mye mer.

Å samle slike bevis kan være tidkrevende, og inkluderer ofte manuelt arbeid som å gå gjennom logger i ulike databaser og filsystemer. Og det kan reises spørsmål angående integriteten og gyldigheten til slike data. Hvordan kan du bevise at disse dataene ikke har blitt tuklet med?

# Gå digitalt - spar tid og penger

Det er her en DEM-løsning (Digital Evidence Management) kommer inn. DEM gir en enkel API-basert løsning for å sikre digitale bevis. API-et gjør det enkelt å integrere dette i eksisterende forretningsprosesser, og det er ingen menneskelig interaksjon under prosessen. Dataene er digitalt forseglet ved hjelp av Signicat sin QTSP (Qualified Trust Service Provider), som gir høyest grad av tillit til dataintegritet, samt når dataene ble lagt til.

# Det allsidige verktøyet - for en overflod av brukstilfeller

I tillegg til at dataene er sikret, kan metadata legges til, for å lette å finne dataene i tilfelle en revisjon eller en tvist. De fleste bevis trenger bare å lagres i en begrenset tid, derfor kan du også legge til en utløpsdato, da vil dataene automatisk bli slettet. Du bestemmer selv om dette er en dag, måned, år eller så mange år som er nødvendig for å overholde den gitte forskriften.

All data er kryptert når de er lagret i våre sikre skytjenere. Signicat er GDPR-kompatibel og fungerer som databehandler. Kunden vil være eier av dataene og også behandlingsansvarlig.

Siden det ikke er eID-avhengigheter, kan løsningen brukes globalt.

Hvis du ønsker å lære mer, vennligst ta kontakt for å diskutere organisasjonens behov for Digital Evidence Management.