Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Sectoren

Verbeter uw online dienstverlening met betrouwbare identificatiemiddelen

Signicat ondersteunt de digitale overheid bij het creëren van een vertrouwde online dienstverlening. De kern van onze oplossingen ligt in de digitale identificatie van personen.

Met behulp van eID's zoals DigiD en eHerkenning bent u 100% zeker van iemands identiteit bij verschillende digitale processen. Zo kunt u eID’s inzetten voor veilige logins maar ook voor het rechtsgeldig digitaal ondertekenen van documenten.

Voordelen

 • Uitdaging

  Digitale communicatie en online dienstverlening worden steeds belangrijker binnen de overheid.

 • Onze oplossing

  Signicat biedt de oplossingen en expertise om met behulp van eID's uw online dienstverlening te verbeteren.

 • Voordelen

  Een betrouwbare online dienstverlening die uitblinkt op gebruiksvriendelijkheid.

Digitale communicatie en betrouwbare identificatiemiddelen worden steeds belangrijker

Digitale communicatie en het gebruik van betrouwbare identificatiemiddelen zijn zeer actueel binnen de overheid. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vereist al dat elektronisch verkeer tussen burger en overheidsorganisaties ‘voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk’ verloopt. Per 1 januari 2023 gaat de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMVEB) in. Deze wet geeft burgers en bedrijven het recht om aanvragen en andere officiële berichten aan de overheid digitaal te versturen. Het toepassen van digitaal ondertekenen sluit hier naadloos op aan.

Betrouwbare identificatiemiddelen zijn een ander belangrijk onderwerp waar nieuwe wetgeving voor in aantocht is. Digitale diensten van (semi-)publieke organisaties moeten voldoen aan de Europese eIDAS-verordening en in de toekomst aan de Wet digitale overheid (Wdo). eIDAS verplicht de overheidssector om Europees erkende inlogmiddelen te accepteren. Met ingang van de Wdo (eind 2022) zullen publieke organisaties álle door de Nederlandse overheid goedgekeurde eID's moeten accepteren.

Het opzetten van een verbinding met een identity provider is echter maatwerk. Dit kan zorgen voor een hoge beheerlast en complexiteit, zeker wanneer u uw diensten via meerdere inlogmiddelen wilt ontsluiten.

eID’s vormen de basis van een vertrouwde online dienstverlening

Elektronische ID's zijn betrouwbaar, bieden een hoge mate van identiteitszekerheid en zijn multi-inzetbaar: van veilig inloggen en online identificeren tot elektronisch ondertekenen. eID's vormen de basis van een vertrouwde digitale dienstverlening.

Signicat neemt de beheerlast van verschillende eID's voor u weg. Via één verbinding kunt u talloze Europese eID’s koppelen aan iedere gewenste applicatie. Waaronder de in Nederland beschikbare eID’s DigiD, eHerkenning, iDIN, itsme en IRMA. Zo voldoet u aan de eIDAS-verordening en bent u alvast klaar voor de Wdo. Via het beheerportaal MySignicat beheert u eenvoudig zelf de aangesloten eID’s en bijbehorende certificaten.

Maar het gebruik van eID’s beperkt zich niet tot veilig inloggen en online identificeren. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het elektronisch ondertekenen van digitale documenten.

Til uw dienstverlening naar een hoger niveau met rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Elektronische handtekeningen zijn enorm handig bij zowel interne als externe processen. Naast de usual suspects als het indienen van wijzigingen, aanvragen, verklaringen of bezwaren kunnen ze ook worden ingezet voor bijvoorbeeld inkoop- of detacheringscontracten. Met elektronische handtekeningen verdrinkt u niet langer in het papierwerk. Het gehele proces verloopt volledig digitaal en maakt het handmatige “printen-tekenen-scannen-verzenden” overbodig. Dit heeft een positief effect op zowel de overheidsdienstverlening als de interne bedrijfsvoering.

Signicat brengt elektronische handtekeningen en betrouwbare digitale identificatiemiddelen samen. Zo kunnen burgers en ambtenaren digitale documenten veilig ondertekenen door zich te identificeren met een eID. Signicat is een officieel erkende Quality Trust Service Provider (QTSP) en ondersteunt alle betrouwbaarheidsniveaus van elektronische handtekeningen. Voor de Nederlandse wet volstaat de geavanceerde elektronische handtekening; deze is volledig rechtsgeldig.

Voor de implementatie van de elektronische handtekeningen biedt Signicat twee verschillende oplossingen. De Signicat Sign API en de Signicat Sign Portal. De Signicat Sign API kunt u eenvoudig integreren in bestaande systemen en processen. De Signicat Sign Portal is een gebruiksvriendelijk online cloud-platform die u direct kunt gebruiken. Hiervoor is geen configuratie of integratie vereist.

Bekijk hoe het werkt: Elektronisch ondertekenen

Sluit aan op het Signicat platform en verbeter uw online dienstverlening

 • Grootste aanbod elektronische ID’s via één verbinding

 • Beperkt de beheerlast en complexiteit tot een absoluut minimum

 • Helpt voldoen aan wet- en regelgeving als AVG, eIDAS, Wdo en WMVEB

 • Bespaar kosten, werk efficiënter en bied meer gebruiksvriendelijkheid

 • Eén aanspreekpunt voor al u vraagstukken rondom digital identity