Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten

Toenemende betalingsfraude bedreigt consumenten, detailhandelaren en de betalingssector nu Black Friday nadert

Terwijl consumenten zich opmaken voor aantrekkelijke deals en retailers en fintech-bedrijven zich voorbereiden op recordbrekende verkoopcijfers, groeit de omvang van frauduleuze betalingsactiviteiten exponentieel.

Recent marktonderzoek laat een alarmerende stijging zien in diverse vormen van betalingsfraude. Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor de veiligheid van financiële transacties gedurende het kerstinkoopseizoen, dat begint met Black Friday.

In een tijdperk waarin digitale betalingen en online winkelen een vast onderdeel zijn geworden van het consumentengedrag, maken cybercriminelen misbruik van kwetsbaarheden in betalingssystemen. Het veranderende landschap van bedreigingen benadrukt de essentiële noodzaak van een gedetailleerd inzicht in betalingsfraude, vooral nu we de drukste winkeldagen van het jaar naderen. Signicat, de pan-Europese leider in digitale identiteitsoplossingen, biedt diepgaande inzichten en presenteert een allesomvattend overzicht van de huidige stand van zaken rond betalingsfraude. Signicat benadrukt de technologische vooruitgang die bedoeld is om de inspanningen van fraudeurs te dwarsbomen. Met Black Friday in het vooruitzicht wordt de vraag tot verhoogd toezicht en proactieve maatregelen om veilige transacties te waarborgen steeds urgenter.

Toenemend verlies als gevolg van online betalingsfraude

Betalingsfraude heeft een diepgaand en dubbel effect op zowel consumenten als bedrijven, wat resulteert in een complex web van consequenties binnen het financiële ecosysteem. Voor consumenten brengt het slachtoffer worden van betalingsfraude niet alleen hun financiële stabiliteit in gevaar. Het ondermijnt tevens het vertrouwen in digitale betalingssystemen. Het gebruik van gestolen creditcardgegevens of het uitvoeren van ongeautoriseerde transacties kan leiden tot financiële verliezen, identiteitsdiefstal en een algemeen gevoel van kwetsbaarheid. Bovendien leiden de tijd en moeite die nodig zijn om frauduleuze activiteiten te corrigeren vaak tot aanzienlijk ongemak voor de consument.

Volgens gegevens die Juniper Research in 2020 publiceerde, werd geschat dat de verliezen die de detailhandelssector als gevolg van frauduleuze transacties zou lijden tussen 2021 en 2025 meer dan 188 miljard euro ($206 miljard) zouden bedragen. Hierbij zou online winkelen de belangrijkste oorzaak van fraude zou zijn. Uit een nieuw rapport van hetzelfde bedrijf blijkt dat de geschatte verliezen als gevolg van fraude tussen 2023 en 2028 330 miljard euro bedragen, met meer dan 34 miljard euro in 2023 en 83 miljard euro in 2028.

“Nu fraude toeneemt, is het bieden van security en compliance in elke fase van het traject een grote uitdaging waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor transacties zoals betalingen in veel bedrijven, waaronder de financiële sector, fintech, digitale marktplaatsen en retailers. Tijdens piekwinkeltijden zoals Black Friday of de kerstvakantie neemt het aantal transacties sterk toe, waardoor de ernst van eventuele aanvallen op consumenten of bedrijven in deze periode ook zal toenemen”, zegt Asger Hattel, CEO van Signicat, een toonaangevende aanbieder van Digital Identity. oplossingen. "We zien dat onze klanten, vooral Buy Now Pay Later (BNPL) -services of payment bedrijven, niet langer alleen gefocust zijn op compliance, maar voortdurend proberen het niveau van transactieveiligheid te verhogen en vertrouwen op te bouwen bij de eindgebruiker", voegt hij eraan toe.

Onderwijs en Technologie: vitale bondgenoten

Bedrijven staan voor uiteenlopende uitdagingen zodra fraude zijn weg vindt naar hun betalingssystemen. Naast de directe financiële verliezen die voortvloeien uit het vergoeden van getroffen klanten en het onderzoeken van frauduleuze incidenten, hebben bedrijven te maken met reputatieschade. Een opvallend incident met betalingsfraude kan het vertrouwen van de klant ondermijnen, waardoor op de lange termijn mogelijk schade wordt toegebracht aan het merk en de klantenloyaliteit van een bedrijf. Bovendien vereisen de implementatie en voortdurende verbetering van beveiligingsmaatregelen aanzienlijke investeringen van bedrijven, waardoor geld wordt besteed dat anders zou worden gebruikt voor innovatie en groei-initiatieven. De hechte relatie tussen consumenten en bedrijven onderstreept de dringende behoefte aan robuuste en adaptieve maatregelen om betalingsfraude te bestrijden, waardoor een omgeving wordt bevorderd waarin beide partijen veilige en betrouwbare financiële transacties kunnen aangaan.

Het is dan ook niet verrassend dat adviesbureaus wereldwijd de implementatie van technologieën zoals machine learning- of kunstmatige intelligentie-gebaseerde fraudepreventieplatforms aanbevelen. Deze systemen kunnen effectief phishing bestrijden door frauduleuze patronen te detecteren en zijn moeilijk te manipuleren.

Signicat benadrukt het belang van het moderniseren en beveiligen van bepaalde processen met behulp van de nieuwste technologische ontwikkelingen die buiten de controle van fraudeurs liggen, zoals tweefactorauthenticatie via gezichtsbiometrie. "Veel financiële bedrijven vertrouwen momenteel op systemen gebaseerd op wachtwoorden voor tweefactorauthenticatie om hun klanten te beschermen. Bij Signicat zijn we van mening dat de toekomst waarschijnlijk meer wachtwoord-loos zal zijn, waarbij authenticatie via gezichtsbiometrie of elektronische ID's, die aanzienlijk moeilijker te manipuleren zijn voor fraudeurs, steeds gangbaarder zullen worden," voegt Hattel toe. Eveneens benadrukt Signicat het belang van het trainen en informeren van eindgebruikers over de mogelijke aanvallen waarmee ze geconfronteerd kunnen worden en hoe ze deze kunnen herkennen.

De toekomst heeft Wallets in het verschiet

“De Europese Digital Wallet-projecten, waaraan al wordt gewerkt in de LSP’s, beschouwen het betalingsgedeelte als een van de belangrijkste aspecten en zullen ongetwijfeld de sleutel zijn tot de bestrijding van fraude op Europees niveau als dit eenmaal is ingevoerd. De wallets zullen een ongeëvenaarde beveiliging bieden aan zowel de eindgebruikers als de bedrijven die deze aanbieden”, zegt Jon Ølnes, Tribe Lead Sign APIs en Thought Leader bij Signicat.

Online verificatie van de identiteit tijdens een transactie kent verschillende vormen. Verificatie kan zowel een aanhoudend niveau van zekerheid zijn, aangeboden door verschillende identificatiesystemen van de overheid, als on-the-fly verificatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van identificatienetwerken en op data orchestration-gebaseerde diensten. eWallet-systemen kunnen ook geverifieerde verklaringen leveren die kunnen worden gebruikt om een gebruiker definitief te identificeren, concludeert Juniper Research in zijn rapport 'Combatting Online Payment Fraud'.

Het is duidelijk dat digitale identiteitsoplossingen een cruciale rol spelen in het tegengaan van fraude. Uit recent onderzoek in opdracht van Forrester Consulting over de Total Economic Impact™ (TEI) van Signicat blijkt dat de digitale identiteitsoplossingen van Signicat de mogelijkheid bieden om fraudekosten met 75% te verlagen door een afname van het fraudepercentage. Deze bevindingen zijn bemoedigend voor de markt en benadrukken het belang van vertrouwen op technologische oplossingen die voldoen aan zowel lokale als mondiale wettelijke vereisten.