Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten

Signicat licht nieuwe richtlijnen remote onboarding toe Stap vooruit in financiële regelgeving binnen Europa

De Europese Bankautoriteit (EBA) publiceerde eind 2022 nieuwe richtlijnen voor het op afstand onboarden van klanten. Sinds begin oktober 2023 zijn deze officieel van kracht. Signicat biedt een deskundige kijk op deze belangrijke wijzigingen in de regelgeving.

De nieuwe richtlijnen vormen de standaard voor het op afstand onboarden bij financiële diensten in alle EU-lidstaten en landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Met uitzondering van één land (waarschijnlijk een vergissing) hebben alle EU/EER-landen en de Europese Centrale Bank aangegeven dat zij binnenkort of nu al aan de richtlijnen voldoen. Dit betekent dat het op afstand onboarden van klanten dan in alle EU/EER-lidstaten volgens deze richtlijnen verloopt.

Aspecten EBA-richtlijnen

De EBA-richtlijnen zijn bedoeld om onboarding en datamanagement in de financiële sector te moderniseren. Ze bevatten vijf aanbevelingen, waarvan er twee specifiek en opvallend zijn:

  • Digitaal identificeren van consumenten of zakelijke klanten. De richtlijnen maken het mogelijk om klanten op afstand te identificeren. Dit is een grote verandering ten opzichte van de traditionele manier van verificatie, die face-to-face was. Het maakt het gebruik van geavanceerde technologieën voor identiteitsverificatie mogelijk. Dit vermindert de noodzaak van persoonlijke interactie en maakt het aanmeldproces voor klanten gemakkelijker en efficiënter.
  • Dataopslag verzameld tijdens het onboarden van klanten. Een specifiek aspect van deze richtlijnen vereist dat de informatie die tijdens het proces van op afstand onboarden wordt verzameld, veilig wordt opgeslagen en voorzien is van een tijdstempel. Dit maakt de data gemakkelijk toegankelijk voor controle en andere verificatiedoeleinden. Dit resulteert in een verhoogde transparantie en grotere verantwoordelijkheid bij financiële transacties

Volgens de EBA zijn deze richtlijnen ontwikkeld op verzoek van de Europese Commissie, in het kader van haar Digitale Financiële Strategie uit 2020. Ze zijn ook in overeenstemming met de taak van de EBA om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering in de Europese financiële sector te leiden, coördineren en controleren.

Impact op de financiële sector

De richtlijnen zijn van toepassing op alle krediet- en financiële instellingen die onder de Anti-Money Laundering Directive (AMLD) vallen. Volgens Artikel 16(3) van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 ‘zullen de bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich maximaal inspannen om aan deze richtlijnen en aanbevelingen te voldoen’.

De implementatie van deze richtlijnen markeert een aanzienlijke evolutie in het regelgevingslandschap. De bevoegde lokale autoriteiten van alle Europese landen hebben nu de taak om hun processen bij te werken om in lijn te zijn met deze nieuwe normen. Deze verandering betreft niet alleen technologische vooruitgang, maar vereist ook een diepgaand inzicht in de evoluerende regelgevende omgeving

Harmonisatie is noodzakelijk voor het opstellen van regelgeving en om te zorgen dat de leden van de Europese Economische Ruimte zich in een gelijkwaardige concurrentieomgeving bevinden binnen de interne markt. Dit is een uitdagende taak die niet alleen op nationaal niveau kan worden uitgevoerd door de toezichthouders van elk land. Het vereist een instelling, zoals in dit geval de EBA en de nieuwe AMLA die in 2024 zal worden opgericht, die deze taken vanuit een objectief en pragmatisch standpunt benadert”, aldus Antti Kela, Sales Executive bij Signicat en Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Interne controle essentieel

De financiële sector erkent de noodzaak van deze richtlijnen om de regelgeving in verschillende EU-lidstaten te harmoniseren. Financiële instanties staan echter ook voor de uitdaging om de regels die zij en hun leveranciers moeten naleven bij te houden. Dit is essentieel om compliant te blijven en niet alleen boetes te vermijden, maar ook schade aan hun reputatie.

Bij het navigeren door het complexe landschap van regelgeving en risicobeheer van derden, investeren we niet alleen in euro’s, maar ook in zorgvuldigheid”, zegt Sandor Welfing, hoofd Supply Risk Management and Oversight bij Rabobank. “We besteden jaarlijks 7 miljard euro aan operationele kosten en in 2021 ging bijna 3 miljard euro naar derde partijen. Dit toont aan dat onze inzet verder gaat dan alleen naleving; het gaat om interne controle en bescherming tegen mogelijke boetes. We omarmen outsourcing, vooral in gereguleerde gebieden zoals technologie voor het op afstand onboarden van klanten. Het behouden van controle is hierbij essentieel. We weten dat echte veerkracht voortkomt uit het actief sturen van onze koers, met begeleiding en zekerheid van betrouwbare externe partners zoals Signicat.

Rol Signicat in compliance

Het diverse compliancelandschap laat zien hoe hard er wordt gewerkt aan uniforme regels binnen de EU-financiële sector. Signicat helpt bedrijven bij het navigeren door deze regels en het efficiënt naleven ervan. Met een sterke focus op Europese regels, worden Signicat’s digitale identiteitsoplossingen constant bijgewerkt om aan de nieuwste eisen te voldoen.

Bij Signicat zijn we gespecialiseerd in het begrijpen van en navigeren door het complexe landschap van Europese normen en regelgeving. Onze expertise in regelgeving en landspecifieke kaders stelt ons in staat om onze klanten waardevolle ondersteuning te bieden bij het voldoen aan de dynamische regelgevende vereisten”, zegt Jon Ølnes, Tribe Lead en Thought Leader bij Signicat en redacteur van de ETSI TS 119 461-standaard over beleid en beveiligingseisen voor identiteitsverificatie op afstand, wat een basisstandaard is voor de EBA-richtlijnen.