Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten

Signicat assisteerde organisaties bij het verminderen van 1,1 miljoen geprinte pagina's

Ter ere van Earth Day op 22 april, zorgt Signicat een opmerkelijke afname van geprinte pagina's, bereikt door papierloze procedures zoals onthuld in de 2023 Total Economic Impact™ studie. 

De overgang naar papierloze processen heeft geresulteerd in een vermindering van 1,1 miljoen geprinte pagina's per jaar voor klanten van Signicat, zoals blijkt uit een 2023 Forrester Consulting Total Economic Impact™ studie die is uitgevoerd in opdracht van Signicat, een vooraanstaande leverancier van digitale identiteitsoplossingen in Europa.

De milieu-impact van deze overgang is aanzienlijk, met 1,1 miljoen geprinte pagina's die een aanzienlijke vermindering van het papierverbruik betekenen. Om het in perspectief te plaatsen: deze hoeveelheid papier zou, indien gestapeld, een hoogte van 55 meter bereiken.

Naast de voordelen voor het milieu wordt de verschuiving naar papierloze processen gedreven door de wens naar meer bedrijfsefficiëntie, flexibiliteit en productiviteit.

De uitdagingen van traditionele processen aanpakken 

Traditionele, op papier gebaseerde processen worden vaak gekenmerkt door inefficiënties, die tijd en middelen kosten. Deze inefficiënties leiden tot obstakels in onboardingprocessen, wat resulteert in afgebroken aanvragen en gederfde inkomsten. Volgens Signicat's Battle to Onboard onderzoek lopen alleen al financiële dienstverleners het risico om jaarlijks € 5,7 miljard aan inkomsten mis te lopen als gevolg van niet afgemaakte digitale aanmeldingen.

Uitdagingen zoals lange onboardingprocessen en buitensporige informatievereisten dragen bij aan de frustratie van klanten en gestopte aanmeldingen. Daarnaast maakt het ontbreken van digitale identiteitsoplossingen en de afhankelijkheid van fysieke documenten het onboardingproces nog ingewikkelder, waardoor potentiële klanten worden ontmoedigd om van provider te veranderen.

Efficiëntie ontsluiten met digitale identiteitsoplossingen

Organisaties maken steeds meer gebruik van digitale identiteit en elektronische handtekeningen om processen zoals onboarding, AML-monitoring en fraudedetectie te automatiseren en te stroomlijnen.

Signicat's digitale identiteitsplatform biedt een uitgebreide oplossing voor identiteitsverificatie, authenticatie, fraudepreventie en elektronische ondertekening. Door contracten en overeenkomsten te digitaliseren, draagt Signicat's platform bij aan aanzienlijke kostenbesparingen door papier- en printkosten te verminderen.