Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten

EU Digital Identity Wallets Forum: het belang van vertrouwen opbouwen

- Na de start van de LSP's eerder dit jaar wisselden experts van gedachten over sociale, regelgevende en gebruiksvriendelijke aspecten van de Europese Wallets.

- Op het forum kwamen meerdere kwesties aan bod, zoals de noodzaak om burgers te informeren, afstemming van de implementatie van standaarden, en het rekening houden met de verschillende toepassingen van wallets om hun succes in Europa te waarborgen.

Afgelopen donderdag 18 oktober organiseerde The Global Trust Foundation de tweede editie van het EU Digital Identity Wallets Forum. Meer dan 100 experts op het gebied van digitale identiteit uit heel Europa kwamen hier bijeen, waaronder overheidsvertegenwoordigers en leden van de vier grootschalige EU Wallet Pilots: DC4EU, Nobid, EWC en Potential.

Het doel van deze "unconference" was om een platform te bieden voor het uitwisselen van kennis en om daarnaast gezamenlijk tot een standpunt te komen over een van de belangrijkste initiatieven die op dit moment worden ontwikkeld, op zowel Europees als mondiaal niveau.

"EU Wallets bieden tal van mogelijkheden voor overheden, bedrijven en burgers in heel Europa. Tot dusver is er solide werk verricht, maar er moeten nog veel stappen worden gezet om dit werk te verwezenlijken. EU Wallets bieden veel mogelijkheden omdat ze vele toepassingen hebben in zowel de private als publieke sector. Stap voor stap kunnen we bouwen aan de toekomst," zei Jon Shamah, medeoprichter van The Global Trust Foundation. "Het is een grote eer om al deze experts bijeen te brengen om te spreken over de LSP's en te zien hoe ze aandachtspunten, gemeenschappelijke vragen en best practices uitwisselen op het gebied van digitale identiteit in Europa," voegde hij eraan toe.

De ontwikkeling van EU Wallets wordt algemeen beschouwd als een cruciaal initiatief met wereldwijde implicaties. Het EU Digital Identity Wallets Forum was bedoeld om discussies rond het gebruik van digitale wallets te centreren, met als hoofddoel het verduidelijken van de voordelen die deze wallets zullen bieden aan Europa, haar burgers, overheden en bedrijven, en daarbij hun potentiële wereldwijde impact.

Regelgevende, technische en sociale uitdagingen

Er waren veel open discussies over hoe de markt zal veranderen met nieuwe diensten die meekomen met de eIDAS 2.0 regelgeving, welke kansen er worden gezien, en het belangrijkste: met welke uitdagingen we worden geconfronteerd en hoe deze op te lossen.

"Naast alle technologische en juridische uitdagingen zou het businessmodel hier wel eens het belangrijkste element kunnen zijn," zegt Esther Makaay, eID-expert bij Signicat en verantwoordelijk voor het werkpakket betreffende interoperabiliteit in EWC. "Met een ecosysteem dat diensten uit de private sector nodig heeft, kunnen we dit aspect niet negeren".

Wat betreft sociale uitdagingen stellen professionals uit het Europese digitale identiteitslandschap dat voorlichting voor burgers over wat deze nieuwe EU Wallets zijn en hoe ze ervan kunnen profiteren om het succes van de Wallets te waarborgen, noodzakelijk is.

Het Belang van Vertrouwen

De experts zijn het over één ding eens: al het werk dat wordt verricht op technisch, technologisch en regelgevend niveau is waardeloos als het sociale aspect niet in overweging wordt genomen. Én, als de verwachtingen en zorgen van de burgers, overheden en bedrijven die de Wallets zullen gebruiken niet worden waargemaakt.

Vertrouwen in EU Wallets is cruciaal voor de adoptie ervan, ongeacht hun functionaliteit. Vertrouwen in instanties is geworteld in twee kernfactoren: de gepercipieerde nabijheid van burgers tot de instantie en de beschermende rol van de instantie. Volgens de meest recente Standard Eurobarometer, gepubliceerd in de zomer van 2022, heeft 47% van de Europeanen een positief beeld van de Europese Unie en heeft vertrouwen in de Unie, terwijl 36% neutraal blijft en 16% een negatief beeld heeft.

Het is belangrijk om te erkennen dat Wallets ook toepassingen zullen hebben buiten de overheidssfeer, waardoor een breder perspectief op vertrouwen nodig is. De verwachtingen van burgers moeten bijvoorbeeld duidelijk worden gedefinieerd om een prettige interactie te garanderen en tegelijkertijd hun gegevens te beschermen. Hierbij moet een balans worden gevonden tussen het verstrekken van noodzakelijke informatie en het vermijden van het onnodig delen van gegevens. Er zijn grote verschillen tussen wat nodig is voor toegang tot stadions en toegang tot luchthavens.

Deze conferentie onderstreepte het belang van het creëren van een plek voor dialoog en kennisuitwisseling. Het bood daarnaast een platform om op een tastbare manier te praten over prestaties en vooruitgang.

De EU Wallet is een initiatief dat wordt gepromoot door de Europese Commissie. De grootschalige Pilots worden naar verwachting in 2025 afgerond.