Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten

Einde betrouw­baarheids niveau EH1 nadert

# eHerkenning EH1 verdwijnt definitief op 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zal geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van betrouwbaarheidsniveau EH1.

Vooruitlopend op de Wet digitale overheid is binnen het eHerkenningstelsel het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Dit is in nauwe afstemming met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1 (RVO, Justis, en VNG namens gemeenten), de erkende leveranciers van eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebeurd. Het besluit is nu al genomen zodat betrokken partijen, zoals dienstverleners en gebruikers, een ruime voorbereidingstijd krijgen voor een soepele overgang naar een hoger betrouwbaarheidsniveau.

Zo kunnen organisaties veilig blijven inloggen en blijven hun privacygevoelige gegevens goed beschermd, passend bij de eisen van deze tijd.

Wat betekent dit voor mij als dienstverlener die aangesloten is op een eHerkenningsmakelaar?
Indien u nog online diensten heeft waar op kan worden ingelogd met betrouwbaarheidsniveau eHerkenning EH1, is het van belang om het betrouwbaarheidsniveau op te hogen. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met onze technical supportafdeling.

Daarnaast is het van belang om uw gebruikers tijdig te informeren dat het vereiste betrouwbaarheidsniveau om in te loggen op uw online diensten wordt verhoogd. Zij kunnen dan op tijd een eHerkenningsmiddel met hoger betrouwbaarheidsniveau aanschaffen. Op deze manier blijft het voor uw gebruikers mogelijk om toegang te krijgen tot uw online diensten.