Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Nieuws & Persberichten
Ellen Breugem

Director Marketing Benelux en Dach

Cryptshare en Signicat maken veilige e-mail- en bestandsoverdracht met Zweedse BankID mogelijk

Baanbrekende technologie helpt fraude te verminderen door elektronische identiteitsbewijzen te gebruiken voor het veilig verzenden en ontvangen van gevoelige gegevens.

Cryptshare, een van de toonaangevende aanbieders van digitale communicatie en Signicat, The Trusted Digital Identity Company combineren platformonafhankelijke e-mailversleuteling en veilige bestandsoverdrachten met behulp van Zweedse BankID.

Met deze oplossing wordt communicatie via e-mail van juridisch bewijs voorzien over wie de e-mails heeft verzonden en wie de e-mail mag ontvangen en openen.

# Voldoen aan de vraag van de consument naar meer gebruiksvriendelijkheid

Tot nu toe werd beveiligde communicatie vooral beheerd via verschillende systemen waarbij ieder systeem zijn eigen werkwijze had voor de authenticatie van de verzender en ontvanger. De hoeveelheid aan verschillende methoden, wachtwoorden en portalen zorgt voor omslachtige processen voor de gebruikers. Met de oplossingen van Cryptshare en Signicat zijn gebruikers niet langer afhankelijk van het gebruikte systeem en de daarin toegepaste authenticatie methode, maar kunnen ze hun eigen vertrouwde elektronische identiteit (eID) gebruiken voor de authenticatie en gemakkelijk en veilig toegang krijgen tot beveiligde gegevens.

# Veilige communicatie aanbieden met duidelijk identiteitsbewijs

Het Zweedse BankID kan worden gebruikt om beveiligde e-mails te ontvangen zonder het gebruik van aanvullende wachtwoorden. De oplossing zal verder worden aangevuld met eID's die in verschillende Europese landen worden gebruikt, in Nederland zal iDIN worden toegevoegd. Dit betekent dat gevoelige berichten of documenten, contracten of persoonlijke informatie eenvoudig kunnen worden uitgewisseld en versleuteld en geopend met behulp van de vertrouwde BankID-inloggegevens. De oplossing biedt rechtszekerheid met betrekking tot wie bestanden en berichten heeft verzonden en ontvangen. De oplossing maakt in de basis gebruik van het Digital Identity Platform van Signicat en maakt verbinding met meer dan 30 elektronische identiteiten (eID’s) zoals BankID.

Dominik Lehr, CEO van Cryptshare, legt uit: "We streven er altijd naar om onze oplossing veiliger en gebruiksvriendelijker te maken. Dankzij onze samenwerking met Signicat kunnen gebruikers eenvoudig de eID gebruiken die ze al kennen voor de toegang tot veilige communicatie. Risico's van ongeautoriseerde toegang tot beveiligde e-mails als gevolg van gelekte wachtwoorden zijn nu verleden tijd. Bovendien creëert de combinatie van encryptie met de op eID gebaseerde toegang rechtszekerheid voor de uitwisseling van informatie."

"We streven er altijd naar om onze oplossing veiliger en gebruiksvriendelijker te maken."

Dominik Lehr, CEO, Cryptshare

# Veilige communicatie aanbieden met duidelijk identiteitsbewijs

Het Zweedse BankID kan worden gebruikt om beveiligde e-mails te ontvangen zonder het gebruik van aanvullende wachtwoorden. De oplossing zal verder worden aangevuld met eID's die op verschillende Europese markten worden gebruikt, in Nederland zullen onder andere DigiD en iDIN worden toegevoegd. Dit betekent dat gevoelige berichten of documenten, contracten of persoonlijke informatie eenvoudig kunnen worden uitgewisseld en versleuteld en geopend met behulp van de vertrouwde BankID-inloggegevens. De oplossing biedt rechtszekerheid met betrekking tot wie bestanden en berichten heeft verzonden en ontvangen. De oplossing maakt in de basis gebruik van het Digital Identity Platform van Signicat en maakt verbinding met meer dan 30 elektronische identiteiten (eID’s) zoals BankID.

Dominik Lehr, CEO van Cryptshare, legt uit: "We streven er altijd naar om onze oplossing veiliger en gebruiksvriendelijker te maken. Dankzij onze samenwerking met Signicat kunnen gebruikers eenvoudig de eID gebruiken die ze al kennen voor de toegang tot veilige communicatie. Risico's van ongeautoriseerde toegang tot beveiligde e-mails als gevolg van gelekte wachtwoorden zijn nu verleden tijd. Bovendien creëert de combinatie van encryptie met de op eID gebaseerde toegang rechtszekerheid voor de uitwisseling van informatie."

# Bestrijding van de toename van cybercriminaliteit

Het partnerschap biedt baanbrekende mogelijkheden om het groeiend aantal gevallen van verdachte zakelijke e-mails en datalekken, die gemiddeld USD 4,24 miljoen kosten (IBM, 2021) aan te pakken. Volgens het Global Data Breach Report van IBM Security (2021) is het aantal datalekken de afgelopen zeven jaar geëscaleerd. Datalekken zijn niet langer beperkt tot technologisch zwakke ondernemingen, maar hebben ook gevolgen voor grotere ondernemingen met stevige maatregelen voor gegevensbeveiliging. De meest voorkomende initiële aanvalsvectoren die in het rapport worden genoemd zijn: gestolen accountgegevens, gevolgd door phishing-pogingen. Zakelijk compromitterende e-mail bracht de hoogste gemiddelde totale kosten van USD 5 miljoen met zich mee. "Met de beperkingen door de pandemie en maatregelen voor thuiswerken heeft COVID-19 de digitale kwetsbaarheden voor burgers en bedrijven versterkt. Nog nooit is de behoefte zo groot geweest om alle activiteiten die je via het scherm uitvoert te kunnen vertrouwen", legt Joakim Harging, Chief Enterprise Nordics bij Signicat, uit. "Het is onze missie om het leven van mensen op digitaal vlak veiliger te maken."