Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Klanten

Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer voorkomt ‘spaghetti’ met Signicat Identity Broker


'De techniek en support van Signicat zijn gewoon perfect'

– "Signicat heeft het proces voor het ontsluiten van digitale dienstverlening zo ‘lean and mean’ mogelijk gemaakt"
Atilla Vigh logo
Atilla Vigh
Solution Architect, Municipality of Haarlemmermeer

De Wet digitale overheid (Wdo) verplicht overheidsinstanties om alle inlogmiddelen te accepteren die worden toegelaten tot het ‘stelsel Toegang’. Maar hoe koppel je efficiënt meerdere digitale diensten aan verschillende eID's zonder in chaos te vervallen? Haarlemmermeer zette zes jaar geleden al in op de eID Hub van Signicat.

Haarlemmermeer is met ruim 160.000 inwoners de veertiende grootste gemeente van Nederland. De gemeente tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden bestaat uit 31 dorpen en kernen, met Hoofddorp als het bestuurlijk centrum. Met 160.000 arbeidsplaatsen is Haarlemmermeer een belangrijke bron van werkgelegenheid. De helft daarvan is verbonden aan de luchthaven Schiphol.

E-formulieren
Als een van de grootste gemeenten van Nederland kampt Haarlemmermeer met aanzienlijke administratieve uitdagingen, bijvoorbeeld in de communicatie met burgers en bedrijven. E-formulieren spelen daar een belangrijke rol in. Met die formulieren kunnen inwoners en organisaties een omgewaaide boom of een loszittende stoeptegel digitaal melden, maar bijvoorbeeld ook vergunningen of uitkeringen aanvragen.

“In 2018 waren we niet tevreden over de externe dienstverlening omtrent onze e-formulieren”, vertelt Atilla Vigh, enterprise architect bij de gemeente Haarlemmermeer. “Na een gedegen vooronderzoek is toen besloten om zelf een applicatie te bouwen, waarmee inwoners en organisaties de diverse diensten van de gemeenten digitaal kunnen aanvragen. Die inwoners en organisaties moeten dan wel kunnen inloggen met respectievelijk DigiD en eHerkenning. We wilden één partij hebben die dat voor ons kon regelen.”

De enterprise architect wilde daarmee vermijden dat voor elke applicatie aparte koppelingen nodig waren met DigiD, eHerkenning en eventuele andere eID’s. “Dan krijg je een spaghetti, en dat is niet zo slim. Daarmee verhoog je de beheerlast en de kans op inefficiënties en verstoringen. Het is beter om over één koppelvlak meerdere applicaties te bedienen.”

Routeringsvoorziening
Haarlemmermeer vond de oplossing in de Signicat Identity Broker (Signicat eID Hub). Op deze routeringsvoorziening wordt een digitale dienst via één verbinding aangesloten. Signicat zorgt er vervolgens voor dat via de hub alle gewenste eID’s beschikbaar zijn, en neemt de updates, upgrades en het versiebeheer van de eID’s voor zijn rekening.

De Signicat Identity Broker helpt publieke dienstverleners te voldoen aan de Wet digitale overheid (Wdo) die vanaf 1 juli 2023 een feit is en nu in fases wordt ingevoerd. De Wdo verplicht dienstverleners om toegelaten inlogmiddelen te accepteren. Dat kunnen ook middelen uit andere Europese landen zijn. Dit is de zogeheten ‘acceptatieplicht’. Signicat garandeert dat alle toegelaten eID’s ook worden aangesloten op de broker. Zonder de noodzaak om hier aparte koppelingen voor aan te leggen.

Lean and mean
“We hebben inmiddels een kleine zestig e-formulieren gebouwd. Van die zestig zijn er vijftig voorzien van een DigiD- of eHerkenning-login. Daar komen geen formulieren meer bij”, zegt Vigh. “De e-formulieren voor het aanvragen van vergunningen en sociale dienstverlening zijn populair. In totaal gaat het naar schatting om 30.000 inlogpogingen per jaar, inclusief de mislukte inlogpogingen.”

Als ‘gebruiker van het eerste uur’ is de gemeente Haarlemmermeer tevreden over de Identity Broker en over de samenwerking met Signicat. “Signicat heeft het proces voor het ontsluiten van digitale dienstverlening zo ‘lean and mean’ mogelijk gemaakt. Zowel de techniek als de support van Signicat zijn gewoon perfect. Als er een keer een issue is, dan wordt die direct opgelost.”

Een recente stap is de vervanging van de zelfgebouwde e-formulierenoplossing door de op Common Ground gebaseerde OpenFormulieren-oplossing. “Signicat heeft opnieuw aangetoond flexibel te zijn door tijdens de overgang via hetzelfde koppelvlak zowel de OpenFormulieren als de zelfgebouwde e-formulieren te ondersteunen”, besluit Vigh.