Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Klanten

ANVA

“De implementatie duurde slechts een maand en we vonden het indrukwekkend hoe snel en eenvoudig de uitrol verliep.”

– “Signicat heeft onze verwachtingen overtroffen, vooral voor wat betreft de uptime van de authenticatieservice en de communicatie tussen de teams.”
Justin Schlee logo
Justin Schlee
Strategy Director ANVA

De uitdaging

Het resultaat“Met het Signicat Sign Portal sluit de routering van documenten beter aan op hoe de adviespraktijk vandaag de dag verloopt”, constateert Wassink. Hij ziet dan ook dat adviseurs de oplossing snel omarmen. “We bieden de adviseur een efficiënt alternatief voor het printen, scannen, opslaan en mailen van bestanden, en de klant een beleving die veel beter past bij de huidige tijd.”Voor de digitale ondertekening van documenten wordt gebruikgemaakt van iDIN. “iDIN is in Nederland inmiddels een algemeen geaccepteerde en betrouwbare ondertekeningsmethodiek”, besluit Wassink. “Het geeft zekerheid over de identiteit van de klant en over hetgeen hij heeft ondertekend.”

De oplossing

ANVA zag het als zijn verantwoordelijkheid om een oplossing te ontwikkelen die de privacy van de cliënten van zijn klanten beschermt conform de wet- en regelgeving. Daarom werd Safebay ontwikkeld, een veilig berichtenplatform dat ook voor videogesprekken kan worden gebruikt. Maar als ANVA zijn verantwoordelijkheid echt wilde nakomen, was er een partner nodig die Safebay kon voorzien van een eenvoudige, veilige authenticatiemethode voor verificatie van afzender en ontvanger.

ANVA selecteerde Rabo eBusiness, een samenwerkingsverband van Rabobank en Signicat, de enige Digital Identity Service Provider die kon helpen bij digitalisering van het proces voor identiteitsverificatie. Rabo eBusiness is bovendien de enige provider waarbij cliënten voor digitale onboarding, aanmelding en ondertekening gebruik kunnen maken van nieuwe digitale identificatiemethoden zoals iDIN, een door de banken ontwikkelde elektronische ID in Nederland.

ANVA was in staat om het authenticatieplatform met behulp van één API in Safebay te integreren. Gebruikers van de Safebay-app kunnen zich eenvoudig met hun bestaande iDIN-gegevens identificeren om te bewijzen dat ze zijn wie ze zeggen.

De resultaten

Sinds de implementatie in augustus 2018 heeft ANVA gemerkt dat klanten onmiddellijk voordeel ondervinden van de authenticatieservice. De daling in kosten en tijd verschilt per type proces en per type klant. Om dit aan te tonen nemen we een van de hypotheekadviseurs die klant is bij ANVA als voorbeeld.

In Nederland kost het gemiddeld 21 uur om een hypotheek aan te vragen. Uitgaande van een tarief van € 123 per uur voor een hypotheekadviseur, komen de totale kosten van een gemiddelde hypotheekaanvraag uit op € 2.500. Hierbij zijn er meerdere contactmomenten en moeten er 16 verschillende documenten worden uitgewisseld.

Met Safebay kan de hypotheekadviseur deze contactmomenten en het leveren van de relevante documentatie eenvoudig via het beveiligde berichtenplatform afhandelen. Dit heeft geleid tot een tijdsbesparing van vier uur. Bij een gemiddeld uurtarief komt dit neer op een totale kostenbesparing van € 500, ofwel een besparing van 20% bij alle hypotheekaanvragen. Ook cliënten zijn gemiddeld anderhalf uur minder kwijt omdat ze de aanvraag op afstand kunnen uitvoeren.

Het belangrijkste resultaat van de implementatie is de mogelijkheid om gebruikers veilig te identificeren met iDIN. Dit betekent dat alle gegevens en documenten end-to-end zijn gecodeerd en dat klanten van ANVA ervan op aan kunnen dat hun online processen voldoen aan AVG.