Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

DigiD

DigiD wordt beheerd door Logius, de dienst digitale overheid, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij onderhoudt rijksbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Daarnaast heeft Logius eigen producten en diensten voor de digitale overheid op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, standaardisatie en informatiebeveiliging.

DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, eventueel aangevuld met een extra verificatiestap via sms. Een ander alternatief is de DigiD app, die we vanuit Signicat ook ondersteunen.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het gebruik van DigiD als organisatie:

  • De organisatie is een publieke organisatie of een private organisatie die wettelijk bevoegd is om een ​​publieke taak uit te voeren.
  • De organisatie mag – op wettelijke basis – het BSN gebruiken voor deze publieke taak.
  • De taak waarvoor DigiD wordt gebruikt is een publieke taak.

Toegang tot de regeling wordt gecontroleerd door middel van het PKIoverheid-certificaat. Meer informatie over het PKIoverheid-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Bij het gebruik van DigiD zijn vier betrouwbaarheidsniveaus beschikbaar:

Basis: gebruikersnaam en wachtwoord

Midden: gebruikersnaam, wachtwoord aangevuld met een verificatiecode via SMS of de DigiD app.

Substantieel: eenmalige controle van het identiteitsbewijs van de houder, hierna is de DigiD app geschikt om in te loggen.

Hoog: inloggen met een identiteitskaart door via de DigiD app de NFC-chip van de identiteitskaart uit te lezen.

De gebruiker kan zelf kiezen met welk niveau hij wil inloggen. De dienstverlener kan ervoor kiezen om een bepaald betrouwbaarheidsniveau te eisen wanneer zij dit nodig achten.

Signicat zal het gewenste (minimum) niveau voor u configureren wanneer u gebruikmaakt van onze services.