Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

Wet digitale overheid, wat gaat er nog wijzigen?

In ICT Magazine gaat Esther Makaay, eID Specialist bij Signicat (voorheen Connectis) , in op de Wet digitale overheid. Wat gaat er nog wijzigen in de huidige conceptwet?

Volgend jaar moet de langverwachte Wet digitale overheid (Wdo) in werking treden. Deze wet wordt eind november behandeld in de Tweede Kamer. De Wdo regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar moeten kunnen inloggen bij de overheid en organisaties met een publieke taak. Dit betekent dat zij de beschikking krijgen over elektronische identificatiemiddelen (eID’s) met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD.

Als de Wdo van kracht is, zijn publieke dienstverleners verplicht om de erkende eID’s te accepteren. Dan gaat het in ieder geval om DigiD, eHerkenning en eIDAS. De minister heeft nu de mogelijkheid om extra middelen aan te wijzen die voldoen aan de strikte eisen van de overheid. Ook kan de minister middelen weigeren. De conceptwet is al een paar jaar in de maak. Om deze beter aan te laten sluiten bij de huidige markt met meer middelen en opties, heeft staatssecretaris Knops een kamerbrief gestuurd waarin een aantal belangrijke wijzigingen voorgesteld worden.

# Open toelating in plaats van aanwijzing

Al langer klinkt de roep om burgers meer middelen te geven waarmee ze kunnen inloggen bij de overheid. Denk bijvoorbeeld aan iDIN of IRMA. Het erkennen van extra middelen loopt volgens de conceptwet via een aanbesteding. Knops stelt in plaats hiervan een systeem van open toelating voor: alle middelen die op het gebied van privacy, veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voldoen aan de eisen worden toegelaten.

# Private partijen krijgen rol bij ontsluiting middelen

Het systeem van open toelating houdt voor overheidsdienstverleners in dat zij alle nieuwe eID’s moeten ondersteunen. Als dat er meer worden vanwege de open toelating, zou dat betekenen dat er mogelijk veel koppelvlakken ontstaan. Dan is een ‘ontsluitende dienst’ wenselijk, die alle erkende middelen via één koppelvlak aanbiedt. Hoewel de overheid het ziet als een eigen taak om dit aan te bieden, kunnen private partijen hier ook een rol in spelen. Met eHerkenning heeft de markt al aangetoond goed in staat te zijn om zo’n systeem te bouwen. Het CIAM platform van Signicat (voorheen Connectis) biedt de mogelijkheid om meerdere eID’s via één verbinding te ontsluiten.

# Scheiding tussen burger- en bedrijfsmiddelen vervaagt

De voorgaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de ‘kunstmatige scheiding’ tussen burger- en bedrijfsmiddelen op termijn verdwijnt. DigiD is bedoeld om personen te identificeren. Dat geldt niet voor eHerkenning als bedrijfsmiddel. Een bedrijf machtigt een medewerker om met eHerkenning bijvoorbeeld belastingaangifte te doen. Persoonsgegevens worden daarbij niet of nauwelijks uitgewisseld. Nu is de discussie of het mogelijk moet zijn om via het bedrijfsmiddel persoonsgegevens uit te vragen.

Deze wijzigingen zijn nodig om in de toekomst innovatie te kunnen omarmen. Doordat de Wdo zo lang op zich laat wachten, zie je nu al ontwikkelingen waar eerder geen rekening mee werd gehouden. De Wdo moet om kunnen gaan met zaken die over enkele jaren gemeengoed zijn.

Het originele artikel van Esther Makaay is te lezen op ICTmagazine.nl.